Aftaler med LIFE Fonden

Life - Neurons

Før du kan tage et undervisningsforløb fra LIFE Fonden i brug og logge ind på vores digitale platform MY:LIFE, skal din institution godkende nogle aftaler. Hvis du er underviser, vil vi bede dig om at sende disse informationer videre til din skoles administration, da aftalerne skal godkendes centralt.

Hvis det er jeres administrationskommune, der skal godkende aftalerne, vil vi bede jer om at sende relevant information videre til kommunen.

 

Følgende aftaler skal indgås med LIFE Fonden:

Databehandleraftale, som du kan læse her:
Databehandleraftale med LIFE Fonden (Januar 2021)

Vores Vilkår for bevillinger, som du kan læse her:
https://life.dk/vilkaar-for-bevillinger/

Tre dataaftaler (WS17 lille, WS22 & WS71), som du finder her:
https://tilslutning.stil.dk/tilslutning/

Databehandleraftalen og dataaftalerne er til for at sikre, at personoplysninger bliver beskyttet og behandlet ordentligt. Vilkår for bevillinger er til for at sikre, at undervisningsforløbene (LIFE Forløb) bliver anvendt som tiltænkt, og at alle sikkerhedsforanstaltninger følges.

Sådan indgår du databehandleraftalen og vilkår for bevillinger

Godkendelse som institution

Databehandleraftalen og vilkår for bevillinger skal godkendes af en, der kan godkende aftalerne på vegne af hele skolen (fx en skoleleder, viceskoleleder, sekretær, dataansvarlig eller lignende). Du kan finde Spørgsmål & Svar om LIFE Fondens databehandleraftale her.

Begge aftaler kan godkendes i en e-mail med bekræftelse til information@life.dk. I denne e-mail kan der fx stå:

“Jeg, [NAVN], [STILLING], accepterer LIFE Fondens vilkår for bevillinger og indgår LIFE Fondens databehandleraftale på vegne af [NAVN PÅ INSTITUTION], [INSTITUTIONSNUMMER]”.

 

Kontakt

Hvis du har brug for hjælp, så tøv ikke med at skrive eller ringe til os!

E-mail: information@life.dk
Telefon: 22 34 48 96 og 22 77 85 55

Godkendelse som kommune

Databehandleraftalen og vilkår for bevillinger kan indgås på følgende måder:

1. Aftalerne kan indgås ved at sende en e-mail med bekræftelse til information@life.dk. I denne e-mail kan der fx stå: “Jeg, [NAVN], [STILLING], tilkendegiver herved at være bemyndiget til at indgå aftaler med LIFE A/S på vegne af de kommunale institutioner, [KOMMUNE NAVN] administrerer, og tilkendegiver ved denne mail at have indgået databehandleraftalen og accepteret vilkår for bevillinger med LIFE A/S for alle de kommunale institutioner, kommunen administrerer ifølge institutionsregisteret“.

2. Alternativt kan databehandleraftalen og vilkår for bevillinger indgås ved underskrift, hvorved underskrifttillæg (side 1) udfyldes, underskrives og sendes til LIFE Fonden på information@life.dk.

Du kan finde Spørgsmål & Svar om LIFE Fondens databehandleraftale her.

 

Kontakt

Hvis du har brug for hjælp, så tøv ikke med at skrive eller ringe til os!

E-mail: information@life.dk
Telefon: 22 34 48 96 og 22 77 85 55

Sådan godkender du dataaftalerne

Godkendelse i STIL

Dataaftalerne skal godkendes i STIL Tilslutning af den dataansvarlige på din institution eller i jeres administrationskommune.

  • Hvis I er i tvivl om, hvordan de godkendes, kan I finde en vejledning her.
  • Hvis I ikke har adgang til STIL Tilslutning, kan I finde en vejledning til, hvordan I får adgang, her.

 

Kontakt

Hvis du har brug for hjælp, så tøv ikke med at skrive eller ringe til os!

E-mail: information@life.dk
Telefon: 22 34 48 96 og 22 77 85 55

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal min institution indgå en databehandleraftale med LIFE Fonden?

Hvad er en databehandleraftale?

LIFE Fondens databehandleraftale er en skriftlig aftale mellem LIFE Fonden (databehandleren) og jer (den dataansvarlige). Databehandleraftalen beskriver, hvordan databehandleren må behandle jeres oplysninger, og den er med til at sikre, at vi som databehandler behandler oplysningerne korrekt og efter reglerne. I kan se, hvilke data vi har lov til at behandle, i afsnit C.2 i databehandleraftalen.

Hvorfor skal der indgås en databehandleraftale?

Databehandleraftalen er et krav, der følger af GDPR-reglerne. Når man bruger en ekstern leverandør til at behandle personoplysninger, vil man som regel skulle indgå en databehandleraftale. Databehandleraftalen er med til at sikre, at vi som databehandler behandler jeres oplysninger korrekt og efter reglerne.

Hvem kan indgå databehandleraftalen?

Databehandleraftalen skal indgås af en, der kan godkende aftaler på vegne af hele institutionen (fx en skoleleder, viceskoleleder, sekretær, dataansvarlig eller lignende). Hvis din institution har en administrationskommune, kan databehandleraftalen også indgås af denne.

Hvordan indgår vi databehandleraftalen?

Institutioner

Databehandleraftalen kan I indgå i en mail med bekræftelse til information@life.dk. I mailen kan I fx skrive:

“Jeg, [NAVN], [STILLING], indgår LIFE Fondens databehandleraftale på vegne af [NAVN PÅ INSTITUTION], [INSTITUTIONSNUMMER]”.

Kommuner

Databehandleraftalen kan indgås på følgende måder.

  1. Den kan indgås ved at sende en e-mail med bekræftelse til information@life.dk. I denne e-mail kan der fx stå: “Jeg, [NAVN], [STILLING], tilkendegiver herved at være bemyndiget til at indgå aftaler med LIFE A/S på vegne af de kommunale institutioner, [KOMMUNE NAVN] administrerer, og tilkendegiver ved denne mail at have indgået databehandleraftalen med LIFE A/S for alle de kommunale institutioner, kommunen administrerer ifølge institutionsregisteret”.
  2. Alternativt kan databehandleraftalen indgås ved underskrift, hvorved underskrifttillæg (side 1) udfyldes, underskrives og sendes til LIFE Fonden på information@life.dk.
Hvorfor skal min institution acceptere LIFE Fondens vilkår for bevillinger?

Hvad er LIFE Fondens vilkår for bevillinger?

LIFE Fondens vilkår for bevillinger beskriver betingelserne for brug af de undervisningsforløb (LIFE Forløb), som LIFE Fonden tilbyder. Med bevillingsvilkårene forpligter I jer bl.a. til at følge vores sikkerhedsforanstaltninger og returnere materialekasserne (LIFE Kit) i ordentlig stand. For at I kan arbejde med LIFE Forløb, er det nødvendigt, at I accepterer bevillingsvilkårene.

Hvorfor skal vi acceptere LIFE Fondens vilkår for bevillinger?

Et LIFE Forløb uddeles som en bevilling fra LIFE Fonden, og for at kunne anvende undervisningsforløbet skal din institution acceptere fondens bevillingsvilkår. Bevillingsvilkårene er med til at sikre, at vores undervisningsforløb bliver anvendt som tiltænkt, så lærere og elever får det bedste ud af forløbene.

Hvem kan acceptere LIFE Fondens vilkår for bevillinger?

Vilkår for bevillinger skal accepteres af en, der kan godkende aftaler på vegne af hele institutionen (fx en skoleleder, viceskoleleder, sekretær, dataansvarlig eller lignende). Hvis din institution har en administrationskommune, kan vilkår for bevillinger også accepteres af denne.

Hvordan accepterer vi LIFE Fondens vilkår for bevillinger?

Institutioner

Vilkår for bevillinger kan I acceptere i en mail med bekræftelse til information@life.dk. I mailen kan I fx skrive:

“Jeg, [NAVN], [STILLING], accepterer LIFEs vilkår for bevillinger på vegne af [NAVN PÅ INSTITUTION], INSTITUTIONSNUMMER]”.

Kommuner

Vilkår for bevillinger kan accepteres på følgende måder.

  1. De kan accepteres ved at sende en e-mail med bekræftelse til information@life.dk. I denne e-mail kan der fx stå: “Jeg, [NAVN], [STILLING], tilkendegiver herved at være bemyndiget til at indgå aftaler med LIFE A/S på vegne af de kommunale institutioner, [KOMMUNE NAVN] administrerer, og tilkendegiver ved denne mail at have accepteret vilkår for bevillinger med LIFE A/S for alle de kommunale institutioner, kommunen administrerer ifølge institutionsregisteret”.
  2. Alternativt kan vilkår for bevillinger accepteres ved underskrift, hvorved underskrifttillæg (side 1) udfyldes, underskrives og sendes til LIFE Fonden på information@life.dk.
Hvorfor skal min institution godkende dataaftaler?

Hvad er en dataaftale?

En dataaftale er en digital aftale mellem en institution (jer) og en udbyder (LIFE Fonden). Når I godkender dataaftalerne med LIFE Fonden, giver I tilladelse til, at vi kan indhente data fra jer, når I anvender vores digitale platform MY:LIFE. I kan se, hvilke data vi har lov til at behandle, i afsnit C.2 i databehandleraftalen. Dataaftalerne skal godkendes i STIL Tilslutning.

En dataaftale kaldes også for en webservice. De dataaftaler, vi anvender, hedder Webservice17 (den lille, som hedder “eksporterXmlLille “), Webservice 22 og Webservice 71. De findes under dataaftalekategorien “BPI-webservices”, som anvendes, når man som undervisningsudbyder gerne vil give sine brugere mulighed for at logge ind ved hjælp af Unilogin.

Hvorfor skal vi godkende dataaftaler?

Dataaftalerne fra LIFE Fonden er påkrævede, hvis lærere og elever skal kunne logge ind på MY:LIFE med deres personlige Unilogin. Når I godkender dataaftalerne, giver I tilladelse til, at vi kan indhente data fra brugere af MY:LIFE. Det kan fx være information om, hvorvidt en bruger er elev eller lærer, og hvilket klassetrin brugeren er på. Vi får ikke adgang til fx brugeres CPR-numre.

Hvem kan godkende dataaftaler?

For at godkende dataaftaler skal man have en NemID-medarbejdersignatur, og på den skal man have rettighed til at logge ind i STIL Tilslutning. Det er ofte vice- og skoleledere og/eller administrative medarbejdere og it-medarbejdere, der har denne signatur.

Hvordan godkender vi dataaftalerne?

Dataaftalerne skal godkendes i STIL Tilslutning hos Styrelsen for It og Læring (STIL).

  • Hvis I er i tvivl om, hvordan de godkendes, kan I finde en vejledning her.
  • Hvis I ikke har adgang til STIL Tilslutning, kan I finde en vejledning til, hvordan I får adgang, her.