Life top bg

Enzymjagten

Hvordan kan man bruge enzymer som erstatning for miljøbelastende kemikalier i industrien? Gå på jagt i naturen efter enzymer sammen med eleverne.

Tilgængelig fra skoleåret 2019/20

Hvad indeholder Enzymjagten?

Eksperimenter og opgaver

Eksperimenter og opgaver

Forløbet indeholder følgender eksperimenter og opgaver:

 • Undringsaktivitet
 • Blege cowboystof
 • Indsamle og forberede prøver
 • Udplade og dyrke prøver
 • Sortere mikroorganismer vha. mikroskoper og plancher
 • Karakterisere enzymer
 • Begrebskort
 • Produktopgave
 • Skriftligt arbejde
 • Begrebsludo
Læringsudbytte

Læringsudbytte

Det får eleverne fagligt indblik i:

 • Hvad fordøjelsesenzymer er
 • Hvordan enzymerne i menneskets spyt virker
 • Hvad en svamp er
 • Hvordan en svamp fordøjer
 • Hvordan industrien udnytter svampe og cellulaser
 • Hvor vi bruger cellulaser i vores hverdag
 • Hvordan forskerne finder cellulaser i naturen
 • Hvordan forskerne arbejder med cellulaser
 • At planlægge prøvetagning og at indsamle og dyrke svampe fra naturen.
 • At evaluere undersøgelser
 • arbejde naturvidenskabeligt med inddragelse af digitale medier
 • At registrere data og søge i en database
 • At benytte bioteknologisk udstyr
 • At vurdere et enzym ud fra enzymets egenskaber og anvende det i en produktopgave

Det store perspektiv:

Ved hjælp af naturens egne ressourcer – helt konkret enzymer – kan man erstatte en række kemikalier i produkter og processer, som de ellers bliver brugt i industrien. Man kan på den måde mindske både ressourceforbrug og miljøbelastning.

Udvikle løsninger på verdens problemer

Gennem Enzymjagten får eleverne forståelse for, at diversitet i naturen er vigtig. Ikke mindst fordi, at vi ikke kan forudsige, hvilke enzymer og planter vi skal bruge til at løse fremtidens problemer.

Det illustrerer også, hvordan anvendt naturvidenskab kan hjælpe os med at udnytte naturen bæredygtigt og udvikle løsninger på verdens problemer med fx forurening, sult og madspild. Forløbet bygger på samfundsrelevante problemstillinger, som eleverne kan relatere til – og som spiller sammen med FN´s Verdensmål.

VIDSTE DU, AT….

 • Den mængde enzym, der kan ligge på en lillefingernegl, halverer den mængde sæbe, der skal bruges til en maskinvask tøj.
 • Man tidligere brugte pimpsten og kemiske blegemidler til at give jeans et slidt, afbleget look. Nu kan det gøres miljøvenligt med enzymer.
 • Enzymer erstatter kemikalier i produkter og processer i industrien – og dermed mindsker ressourceforbrug og miljøbelastning.
 • Novozymes’ enzymer sparer verden for 87.000.000 tons CO2 om året.

På jagt efter cellulaser med Sara fra Novozymes

Sara Landvik er Science Manager hos Novozymes. Hun arbejder med at finde enzymer – i svampe og bakterier – i naturen, som bliver brugt til biotech-virksomhedens produkter. I denne elevrettede film fortæller Sara, hvordan eleverne finder enzymproducerende svampe – de såkaldte cellulaser – og hvordan de dernæst tilbage i laboratoriet får isoleret og identificeret enzymerne.

Tilbage i laboratoriet med Mikako fra Novozymes

Mikako Sasa er Science Manager i Novozymes. Hun arbejder med at analysere svampeprøver og bakterier med henblik på at finde enzymer, der kan bruges i Novozymes produkter. I denne elevrettede film fortæller Mikako, hvordan eleverne skal arbejde i laboratoriet med de svampe, som de har fundet ude i naturen.

Få det hurtige overblik

1

Hvilke fag og klasser?

Mellemtrinnet - 6.klasse - i natur/teknologi.

2

Hvor mange lektioner?

Forløbet er berammet til 10 undervisningslektioner.

3

Hvilke Verdensmål fra FN?

Enzymjagten beskæftiger sig med 2 af FNs Verdensmål: #9 'Industri, innovation og infrastruktur' og #12 'Ansvarlig forbrug og produktion'.

4

Hvornår kan du bruge Enzymjagten?

Hele undervisningsmaterialet og tilknyttede forløb kommer til at være tilgængelig for skolerne via en særlig digital læringsplatform, som går i luften i foråret 2020. Første runde af Enzymjagten med LIFE Kit (materialekasser) kan bestilles af grundskoler i udvalgte regioner fra januar 2020. Det gælder Hovedstaden, Sjælland og Midtjylland.

5

Samarbejdspartnere?

Forløbet er udviklet i samarbejde med forskningsmiljøer fra biotech-virksomheden Novozymes.