Life top bg

Kræftens Gåde

HVAD ER KRÆFT, OG HVORDAN BLIVER MENNESKER OG PLANTER PÅVIRKET AF STRÅLING?

Kræftensgåde_content_img1

Intro til Kræftens Gåde

De fleste kender en, der har fået kræft. Færre ved, hvad kræft egentlig er, og hvordan sygdommen opstår.

Kræftens Gåde tager udgangspunkt i nyheden om en fiktiv ulykke på et atomkraftværk, som får store konsekvenser både lokalt og globalt. Eleverne får tildelt hver sin karakter, de skal agere som i forløbet – og de arbejder løbende med, hvordan ulykken påvirker netop den person. Gennem undersøgelser, vækstforsøg og vejrmodeller får eleverne viden om stråling, DNA, mutation og metrologisk data. Den viden bruger de til at vurdere ulykkens omfang og til at lære om kræft forårsaget af stråling.

Efterfølgende undersøger eleverne andre årsager til kræft samt udbredelsen af sygdommen i Norden, ligesom de diskuterer behandlingsformer af forskellige kræftsygdomme.

Få det hurtige overblik

1

Hvilke fag og klasser?

Udskolingen - 9. klasse – Fællesfagligt forløb i biologi, fysik/kemi og geografi.

2

Hvor lang tid?

Fem ugers forløb - 25 lektioner.

3

Hvilke Verdensmål fra FN?

Verdensmål #3: ’Sundhed og trivsel’
Verdensmål #11: ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’

4

Hvornår kan du bruge Kræftens Gåde?

Kræftens Gåde kan bestilles af skoler i hele landet i foråret 2020 – til brug fra skoleåret 2020/2021.

5

Hvor længe har jeg mit LIFE Kit?

Du har dit LIFE Kit i otte uger i alt. Så der er både tid til forberedelse og til at pakke det ned igen. Husk, at du selv skal bestille afhentning.

6

Samarbejdspartnere

Kræftens Gåde er udviklet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole samt forskere fra DMI og Kræftens Bekæmpelse.

DET STORE PERSPEKTIV

Én ud af tre danskere dør af kræft. Det gør sygdommen til den hyppigste dødsårsag herhjemme.

Forskere verden over har i årevis ledt efter behandlingsformer, som kan kurere sygdommene. Men det endelige gennembrud er udeblevet.

Ifølge FN’s Verdensmål skal tidlig dødelighed, grundet ikke-smitsomme sygdomme som kræft, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling – inden 2030. Ligesom antallet af dødsfald og sygdomstilfælde efter udsættelse for farlige kemikalier skal reduceres væsentligt.

VIDSTE DU, AT…

 • 9,6 millioner døde af kræft på verdensplan i 2018 ifølge WHO, hvilket svarer til hver sjette dødsfald.
 • De hyppigste kræftsygdomme på verdensplan er: Lungekræft, brystkræft, tarmkræft, prostatakræft og mavekræft.
 • Kræft kan have mange årsager. Blandt andet livsstilsvaner, arbejdsmiljø og genetik.
 • seks ud af ti danskere overlever kræft.
 • Hvis radioaktive stoffer slipper ud fra et atomkraftværk, kan strålingen føre til kræft blandt befolkningen.

Hvad indeholder Kræftens Gåde?


Undersøgelser og opgaver

LIFE Forløbet indeholder følgende undersøgelser og opgaver:

 • Vækstforsøg med bestrålede frø
 • Undersøgelse af udbredelse og årsager til kræft i Norden via NORCAN
 • Opgaver om årsager til og behandling af kræft
 • Flipflapper om stråling og årsager til kræft
 • DNA-foldemodel
 • Samtalekort om DNA-modeller
 • Perleopgave om proteinsyntesen
 • Vejrdata/modeller fra DMI
 • Lærer-UBNU forsøg om strålingssvækkelse
 • Opgave om henfald og halveringstider
 • Læsning af faglige tekster

Læringsudbytte

Eleverne får fagligt indblik i:

 • Hvordan stråling påvirker mennesker og planter
 • Hvilke konsekvenser atomkraftskatastrofer har
 • Hvilke årsager der er til forskellige kræftformer
 • Hvor udbredte de forskellige kræftsygdomme er
 • Hvilke behandlinger der passer bedst til udvalgte former for kræft
 • Hvordan DNA er bygget op
 • Hvordan DNA oversættes til protein
 • Hvordan direkte eller indirekte skade på DNA kan være en årsag til kræft