Life top bg

Red Dig Cell

Forløb om stamceller: Hvordan kan stamceller bruges til at behandle og kurere kroniske sygdomme?

Fra ultimo 2019

Hvad indeholder Red Dig Cell?

Eksperimenter og opgaver

Eksperimenter og opgaver

Læringspakken indeholder følgende eksperimenter og opgaver:

 • Eksperiment: Mikroskopering af plante- og dyreceller
 • Interaktiv opgave og transportprocesser
 • Kahoot-quiz om celler om membranprocesser
 • Stamcellespil: Vækstfaktor (inkl. instruktionsfilm)
 • Eksperiment: Undersøgelse af fostre i befrugtede hønseæg
 • Eksperiment: Mikroskopering af vævspræparater (bugspytkirtel, hjertemuskel og tyndtarm)
 • Etiske diskussioner med LIFE-dilemmakort
Læringsudbytte

Læringsudbytte

Læringspakken inddrager følgende kernestof:

 • Cellebiolog: Overordnet opbygning af pro- og eucaryote celler og membranprocesser
 • Biokemiske processer: Fotosyntese og respiration
 • Genetik og molekylærbiologi: Det centrale dogme
 • Evolutionsbiologi: Eksempler på evolutionsmekanismer
 • Fysiologi: Oversigt over kroppens organsystemer
 • Sundhed, sygdom og medicin (supplerende stof)

 

Det Store perspektiv

Lige siden man opdagede stamceller, har der været fokus på deres potentiale til at helbrede en lang række kroniske sygdomme.

Stamceller – fra de helt tidlige fosteranlæg – kan blive til alle kroppens celler, og det er derfor målet at bruge dem til at erstatte syge eller døde celler, som forårsager nogle af de hyppigste sygdomme i verden. Der forskes meget i at udvikle stamcelleterapi til at behandle blandt andet kræft, AIDS, Parkinson og diabetes.

Store potentialer med stamcelle-teknologien

I fremtiden vil vi formentlig kunne reparere eller danne helt nyt væv og nye organer. Eksempelvis et nyt hjerte eller ny hud. Stamcelle-teknologien har også helt andre potentialer. Teknologien kan måske føre til en helt anderledes kødproduktion, der er mere effektiv og bæredygtig, så vi både afhjælper sultproblemer og mindsker klimabelastningen.

Udrydde diabetes ved hjælp af stamceller?

En virksomhed som Novo Nordisk A/S har i næsten 100 år arbejdet med at behandle diabetes – primært med hormoner og konventionel medicin.
Men håbet er, at man i fremtiden fra stamceller vil kunne fremstille insulinproducerende betaceller. De vil kunne bruges til at behandle og måske udrydde diabetes 1, som cirka 40 millioner mennesker i verden lider af.

Teknologien har således store potentielle gevinster, men den rejser også en række etiske spørgsmål om, hvad stamceller kan og bør anvendes til nu og i fremtiden.

 

Red Dig Cell som undervisningsforløb

Læringspakken tager udgangspunkt i et klassisk biologiforløb ”Celler og liv”. Eleverne introduceres først til cellers opbygning og funktion. De lærer om cellernes evolutionære udvikling og membranprocesser – både teoretisk og via fascinerende forsøg og eksperimenter.

Eleverne optager små filmklip af deres eksperimenter, og forløbet afsluttes med, at de ved hjælp af Screencast-O-Matic producerer en film, hvor de præsenterer og kommenterer deres observationer. Målet med forløbet er, at eleverne gennem forskellige aktiviteter får kendskab til stamcelletyper, signalproteiner og celledifferentiering samt indblik i stamcellers mange anvendelsesmuligheder. Eleverne arbejder med den nyeste viden og forskningsresultater inden for stamcelleforskning fra universiteter og virksomheder.

Introduktion til arbejdet med stamceller i en virksomhed

Anna Kirstine Ringgaard er forsker hos Novo Nordisk A/S. Her arbejder hun med stamceller til at undersøge, om man kan bruge dem til behandling af kroniske sygdomme. I denne elevrettede film viser hun, hvordan hun arbejder med stamcelle-forskning.

Introduktion til stamcelle-forskning på et universitet.

Palle Serup er professor i udviklingsbiologi på DanStem, der hører til Panum-institutet på Københavns Universitet. Han forsker i, hvordan man i fremtiden kan bruge stamceller til behandling af sygdomme. Helt konkret arbejder han med at studere fosterudvikling – og hvordan organer bliver dannet.  I denne elevrettede film fortæller Palle Serup om arbejdet med stam-celler og om potentialet, når det kommer til at kurere sygdomme, som vi i dag ikke kan behandle.

Få det hurtige overblik

1

Hvilke fag og klasser?

Red Dig Cell er udviklet til biologi i 1.g eller 2.g på c-niveau (STX)

2

Hvor mange lektioner?

Læringspakken er berammet til 7 moduler.

3

Hvilke Verdensmål fra FN?

Red Dig Cell beskæftiger sig med følgende Verdensmål fra FN: #3 'Sundhed og Trivsel'

4

Hvornår kan du bruge Red Dig Cell?

Læringspakken bliver lige nu testet på landets gymnasier. Hele undervisningsmaterialet og tilknyttede forløb kommer til at være tilgængelig for skolerne via den digitale læringsplatform i løbet af 2020.

5

Samarbejdspartnere?

Læringspakken er udviklet i samarbejde med forskningsmiljøer i Novo Nordisk A/S, DanStem (KU) og Biotech Academy (DTU).