Life top bg

Turbovækst

Hvordan kan vi dyrke mad til verden ved brug af katalyse og bæredygtig produktion?

Tilgængelig i løbet af skoleåret 2019/20

Hvad indeholder Turbovækst?


Undersøgelser og opgaver

Læringspakken indeholder følgende undersøgelser og opgaver:

 • ”Sæt landet på verdenskortet”
 •  Undersøgelse af katalyse
 •  Næringssalte i jordbund
 •  Udvaskning af næringssalte fra jordbund
 •  Quiz om katalysatorer
 •  Digitale spil ”Byg et ammoniakanlæg” og ”Overgødning og udvaskning”
 •  Design et anlæg til lokal gødningsproduktion
 •  ”Topmøde” Elevdebat om klima og bæredygtig produktion

Læringsudbytte

Det får eleverne fagligt indblik i:

 • Hvordan katalyse og katalysatorer benyttes til produktion af kunstgødning
 • Hvilken rolle kunstgødning spiller i den globale fødevareproduktion
 • Hvordan alternative dyrkningsformer og gødningsformer kan sikre fødevareforsyningen
entry-block-2

Hvad er kernen i undervisningsforløbet?

Turbovækst beskæftiger sig med, hvordan vi kan dyrke mad til hele verdens befolkning ved brug af katalyse og bæredygtig produktion. Læringspakket er bygget op om et digitalt læringsspil, hvori eleverne skal opbygge deres eget land. Fra et udviklingsland til et industrialiseret samfund.

Gennem digitale elementer og klasserums-baserede undersøgelser lærer eleverne, hvordan katalysatorer og engineering kan hjælpe til at sætte turbo til produktionen af kunstsgødning og fødevarer.

Det store perspektiv

Verdens befolkning ventes at passere 10 mia. mennesker omkring år 2055. Med denne vækst følger behovet for en effektiv produktion af mere mad.

En måde at sikre fødevareforsyningen er ved at have en fornuftig brug af kunstgødning. Her spiller katalysatorer en afgørende rolle. Katalysatorer er vigtige i produktionen af ammoniak til den kunstgødning, som med vores nuværende forbrug og produktionsmetoder er en forudsætning for, at vi kan producere fødevarer nok til verdens voksende befolkning. Uden ammoniakproduktionen ville vi mangle mad til en tredjedel af verdensbefolkningen.

Bæredygtig produktion og brug af kunstgødning

Men produktionen af ammoniak kræver meget energi. Mere end 1 pct. af verdens energiforbrug går til ammoniakproduktion. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden gør ammoniakproduktionen mere energieffektiv ved at forske i bedre katalysatorer og mere bæredygtige produktionsformer. Ligesom det er afgørende, at vi bruger kunstgødningen på en måde, så vi ikke skader natur og miljø.

Få det hurtige overblik

1

Hvilke fag og klasser?

Tværfagligt forløb i biologi, geografi og fysik/kemi. Læringspakken er målrettet udskolingen (7.-9. klasse) og det fællesfaglige naturfagsforløb (8.-9. klasse).

2

Hvor mange lektioner?

Forløbet er berammet til 25 undervisningslektioner.

3

Hvilke Verdensmål fra FN?

Turbovækst beskæftiger sig med, hvordan vi kan dyrke mad til verden uden at skade miljø og klima ved brug af bæredygtig produktion. Det gælder især de tre Verdensmål. #2 "Stop Sult", #10 "mindre ulighed og #12 "Ansvarlig forbrug og produktion".

4

Hvornår kan du bruge Turbovækst?

Hele undervisningsmaterialet og tilknyttede forløb kommer til at være tilgængelig for skolerne via den digitale læringsplatform i løbet af 2020.

5

Samarbejdspartnere?

Læringspakken er udviklet i samarbejde med forskningsmiljøer fra virksomheden Haldor Topsøe A/S.

Katalyse, reaktionshastighed, fødevareforsynings-sikkerhed, næringsstoffer, kunstgødning, økosystemer, naturressourcer, befolkningsudvikling, jordbundsforhold, reaktionsskemaer, teknologi og produktion, bæredygtige produktionsformer, hypotesedannelse og variabelkontrol.

Centrale faglige begreber i Turbovækst