Life top bg

Turbovækst

Hvordan kan katalyse hjælpe os med at producere mad nok til verdens voksende befolkning?

entry-block-2

Introduktion til Turbovækst

I Turbovækst lærer eleverne om katalyse generelt, og mere specifikt om hvordan katalyse kan være med til at sikre en bæredygtig produktion af kunstgødning.

Turbovækst er bygget op som et digitalt læringsspil, hvor eleverne bygger deres eget land op – fra et udviklingsland til et industrialiseret samfund. Eleverne veksler imellem opgaver i det digitale univers og undersøgelser i klasserummet. De lærer blandt andet om planters behov for næringsstoffer, bæredygtig produktion af gødning og de miljømæssige konsekvenser af overgødning.

Få det hurtige overblik

1

Hvilke fag og klasser?

Udskolingen - 9. klasse – Fællesfagligt forløb i biologi, fysik/kemi og geografi.

2

Hvor lang tid?

Fem ugers forløb - 25 lektioner.

3

Hvilke Verdensmål fra FN?

Verdensmål #2: ’Stop Sult’
Verdensmål #12: ’Ansvarlig forbrug og produktion’

4

Hvornår kan jeg bruge Turbovækst?

Skoler i Region Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden kan bestille Turbovækst til brug fra 15. maj.
Vi forventer at kunne levere til skoler i hele landet i skoleåret 2020/2021.

5

Hvornår længe har jeg mit LIFE Kit?

Du har dit LIFE Kit i otte uger i alt. Så der er både tid til forberedelse og til at pakke det ned igen. Husk, du selv skal bestille afhentning.

6

Samarbejdspartnere

Turbovækst er udviklet i samarbejde med forskere fra virksomheden Haldor Topsøe A/S.

Turbovækst_forloeb_illustration

Det store perspektiv

Verdens befolkning skal brødfødes, men i takt med, at vi bliver flere, får vi brug for at producere større og større mængder mad.

En måde at sikre, at der er mad nok, er ved at have en fornuftig brug af kunstgødning. Her spiller katalysatorer en afgørende rolle. Katalysatorer er nemlig vigtige i produktionen af ammoniak, som bruges i kunstgødning. For at sikre en bæredygtig produktion af kunstgødning, er det derfor vigtigt, at vi hele tiden forsker i bedre katalysatorer og mere effektive produktionsformer.

VIDSTE DU, AT…

 • Vi er 7,6 milliarder mennesker på kloden. I 2050 vil antallet ifølge verdensorganisationen FN være steget til 9,8 milliarder.
 • Uden ammoniakkatalysatoren ville vi mangle mad til 1/3 af verdens befolkning.
 • Man bruger 1% af verdens samlede energiforbrug til at lave ammoniak.
 • Ammoniak (NH3) er det stof, man producerer næstmest af på verdensplan. 150 mio. ton ammoniak om året. Langt størstedelen af ammoniakken bliver brugt til kunstgødning.
 • Katalysatorer får reaktioner til at gå hurtigere – og er dermed med til at mindske både energi- og ressourceforbrug i produktion af blandt andet kunstgødning.

Hvad indeholder Turbovækst?


Undersøgelser og opgaver

LIFE Forløbet indeholder følgende undersøgelser og opgaver:

 • Digitalt læringsspil
 • Jordbundsundersøgelser
 • Undersøgelser af katalyse
 • Kortspil om katalysatorer
 • Innovationsøvelse
 • Det digitale spil ”Byg et ammoniakanlæg”
 • Model af søens næringskredsløb
 • Verdensmålscase
 • Quizzer

Læringsudbytte

Eleverne får fagligt indblik i:

 • Hvad næringsstoffer er
 • Hvorfor næringsstoffer er nødvendige for plantevækst
 • Hvordan klima og jordbund påvirker dyrkningsmuligheder
 • Hvad en katalysator er
 • Hvordan katalyse og katalysatorer benyttes til produktion af kunstgødning
 • Hvilken rolle kunstgødning spiller i den globale fødevareproduktion
 • Hvordan vandmiljøet påvirkes af overgødning
 • Hvad bæredygtig produktion er
 • Hvorfor bæredygtig produktion er vigtig for klodens fremtid