Life top bg

WeGrow

Hvordan kan mikroorganismer og sensorteknologi bidrage til bæredygtig produktion af fødevarer til stadig flere mennesker?

Fra skoleåret 2019/20

Hvad indeholder forløbet?


Eksperimenter og opgaver

Forløbet indeholder følgender eksperimenter og opgaver:

 • Æbleøvelse
 • Vækstforsøg med opstilling, monitorering og afslutning
 • Sensorteknologi
 • Worldometer
 • Forundringsvæg
 • Virtual Reality
 • Begrebskort
 • Faglig læsning
 • Minifremlæggelser i rotationsmodel
 • Rollespil
 • Augmented Reality
 • Naturfagsposter med faglige spørgsmål

Læringsudbytte

Det får eleverne fagligt indblik i:

 • Hvad mikroorganismer er
 • Hvordan sensorteknologi kan mikrostyre landmænds gødningsforbrug
 • Hvordan man metodisk laver et forsøg med kun én variabel
 • At verden i fremtiden vil have udfordringer med at brødføde alle
 • At mikroorganismer kan have en betydning for plantevækst
 • At mikroorganismer kan mindske brugen af kunstgødning og pesticider
 • At fysik/kemi, biologi og geografi hver især kan bidrage til forståelsen
  af problemet

Det store perspektiv:

Alle skal brødfødes, men i takt med, at vi bliver flere og flere, optager vi mere og mere plads. Byerne bliver større, landbrugsarealerne mindre. En af de måder, vi kan imødegå udfordringen på, er at producere mere effektivt, så høstudbyttet på de landbrugsarealer, der er til rådighed, bliver større. Det er netop omdrejningspunktet i WeGrow.

Større høstudbytte på en bæredygtig måde

Eleverne skal arbejde med to teknologier, der har potentiale til på en bæredygtig måde at sikre et større høstudbytte.

Den ene teknologi er baseret på, at nogle af de milliarder af bakterier og svampe, der boltrer sig under jordens overflade, har en gavnlig effekt på planternes vækst. Den anden teknologi er sensorteknologi, som kan hjælpe landmanden med at overvåge sine marker og optimere plejen af afgrøderne.

VIDSTE DU, AT…

 • Vi er 7,6 milliarder mennesker på kloden. I 2050 vil antallet, ifølge verdensorganisationen FN, være steget til 9,8 milliarder.
 • Bioteknologiske løsninger med mikroorganismer kan have en gunstig effekt på høstudbyttet og dermed bidrage til at brødføde den voksende verdensbefolkning på en bæredygtig måde.
 • Man kan gøre planter større og stærkere ved at tilføre mikroorganismer til planternes frø, der boltrer sig under jordens overflade.
 • Man kan anvende sensorteknologi til at overvåge planters trivsel.

Den levende jord: Animeret film om mikroorganismer og mad til flere

Landmænd i hele verden producerer tonsvis af mad – særligt afgrøder som korn, ris og soyabønner. Men med vores planets begrænsede jord- og vandressourcer vil det på sigt blive en udfordring at producere nok mad. I denne 360 graders animerede video får eleverne et grundigt indblik i, hvordan mikroorganismer kan øge høstudbyttet – og så endda på en bæredygtig måde.

Dansk version af Morehead Planetarium & Science Centers 360 video om mikroorganismer i jorden.

Introduktion til vækstforsøg sammen med eleverne

Her kan du blive inspireret til, hvordan du kan lave et vækstforsøg med planter – som en del af læringspakken WeGrow. Læringskonsulent i LIFE, Morten Trolle, har fået handskerne på, jord på fingrene og potterne frem – klar til at få planterne til at gro. Se med her.

Få det hurtige overblik

1

Hvilke fag og klasser?

Udskolingen - 8. klasse - biologi, fysik/kemi og geografi.

2

Hvor mange lektioner?

Forløbet er berammet til 10 undervisningslektioner.

3

Hvilke Verdensmål fra FN?

WeGrow beskæftiger sig med 3 af FNs Verdensmål: #2 'Stop sult', #12 'Ansvarlig forbrug og produktion' og #15 'Bevar og genopret økosystemer på land'.

4

Hvornår kan du bruge WeGrow?

Hele undervisningsmaterialet og tilknyttede forløb kommer til at være tilgængelig for skolerne via en særlig digital læringsplatform, som går i luften i foråret 2020. Første runde af WeGrow medtilknyttet LIFE Kit (materialekasser) kan bestilles af grundskoler i udvalgte regioner fra januar 2020. Det gælder Hovedstaden, Sjælland og Midtjylland.

5

Samarbejdspartnere?

Forløbet er udviklet i samarbejde med forskningsmiljøer fra virksomhederne Novozymes, Bayer (Monsanto) og Bio-Ag.