KOMMUNALT PARTNERSKAB SKABTE BEGEJSTRING I 8.B

Forskere i internationale virksomheder arbejder med at udvikle løsninger på nogle af de største problemstillinger, som verden står over for. Fx at stoppe sult og at skabe en bæredygtig omstilling i industrien. Det samme får elever i Køge Kommune nu mulighed for.

Vi har nemlig indgået et partnerskab med kommunen, der giver skoler i Køge prioriteret adgang til vores naturfaglige undervisningsforløb og laboratoriefaciliteter samt til netværk og faglige arrangementer. Partnerskabet skal understøtte kommunens indsats for styrket naturfagsundervisning og øget naturvidenskabelig dannelse blandt børn og unge.


”Partnerskabet med LIFE Fonden bidrager til, at vi kan realisere vores ambitioner for styrket naturfagsundervisning og et højere niveau af naturvidenskabelig almendannelse blandt børn og unge. Ved at arbejde med udstyr og problematikker fra den virkelige verden, vækker vi måske interessen for naturfagene blandt endnu flere unge,” fortæller Mads Andersen, formand for Skoleudvalget i Køge Kommune.

De første til at opleve glæderne ved det nye partnerskab var eleverne i 8.B på Sct. Nicolai Skole, der skulle arbejde med LIFE Forløbet WeGrow – inde i LIFE Mobil Lab. Her skulle de blandt andet eksperimentere med sensorteknologi og arbejde med programmering. Begejstringen var da også til at føle på:

”Det har været virkelig fedt! Jeg er ikke så god til elektronik, men jeg har lært at programmere. Det har været udfordrende, men også rigtig sjovt," siger Cecilie Mogensen, 8.B

”Det har været utrolig spændende, og jeg har lært en masse nyt. Jeg troede slet ikke, jeg kunne finde ud af sådan noget med at programmere, men det var vildt sjovt. Det var ikke så ’skoleagtigt’ – det var sjovere," siger Mathilde Dyrmose Bremer Jørgensen, 8.B

Udover Sct. Nicolai Skole besøger LIFE Mobil Lab også Borup Skole, Asgård Skole og Højelse Skole, hvor eleverne skal arbejde med forløbene Enzymjagten og WeGrow.

 

Kommunens skoler kan i dette skoleår arbejde med de tre LIFE Forløb: Enzymjagten (6. klasse), WeGrow (8. klasse) og Turbovækst (9. klasse). Vi er ved at udvikle fem andre forløb, og ambitionen er at have udgivet i alt 30 LIFE Forløb til daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser inden 2030.

 

Udsigten til at arbejde med de nuværende og kommende LIFE Forløb, var noget der især vakte glæde hos Camilla Nordhild Olsen, der er naturfagskoordinator i Køge Kommune og naturfagsvejleder på Sct. Nicolai Skole:

”Vi glæder os til at arbejde med undervisningsforløbene fra LIFE. Det er en enestående mulighed for at udvikle viden og kompetencer hos eleverne igennem det særlige udstyr, som følger med det mobile laboratorium, som ellers ikke er muligt i et almindelig naturfagslokale i folkeskolen. Børnenes kompetencer bliver udviklet helt eksplosivt gennem de her forløb og de får her muligheden for at snuse til det virkelige liv som f.eks. laborant eller forsker."

FAKTA OM PARTNERSKABET

Partnerskabet mellem Køge  Kommune og LIFE Fonden skal bidrage til:

  • Et højere niveau af naturvidenskabelig almendannelse blandt børn og unge

  • En øget interesse og motivation hos unge for at fordybe sig i naturvidenskaben og dens anvendelse

  • Et stærkere rekrutteringsgrundlag og en stigning i søgningen til STEM-retninger på ungdomsuddannelserne

Det er frivilligt for kommunens skoler, om de vil gøre brug af mulighederne i partnerskabet. Køge Kommune skal som del af partnerskabet sikre, at de deltagende skolerne bidrager til LIFEs tests og evalueringer af undervisningsforløbene. Det er intentionen, at partnerskabet gøres flerårigt efter første introduktionsår.

RELATEREDE ARTIKLER

2. november 2021
11. oktober 2021
11. oktober 2021