MØD LIFE FONDEN PÅ BIG BANG 2022

På vores messestand kan du møde vores undervisere, der blandt andet vil vise, hvordan elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser kan være med til at løse aktuelle samfundsudfordringer, når de arbejder med et LIFE Forløb.  

Vi har udgivet seks LIFE Forløb til grundskolen og et LIFE Forløb til STX. På standen har vi materialerne fra alle syv undervisningsforløb med, så du hands-on kan opleve, hvilke aktiviteter et LIFE Forløb består af. 

Derudover afholder vi tre forskellige workshops og deltager i en paneldebat: 

Her kan du møde os

Workshop: Mikrosafari Kit 

Onsdag klokken 15:00-15:30 i Lavvu (udeområde) 
Spor 5: Fremtiden er grøn 

Bæredygtighed i indskoling gennem kobling af teori om insekter og smådyr med praksis i form af indsamling, observation og forstørrelse. 

I workshoppen vil udviklere fra LIFE Fonden give dig inspiration til at arbejde med bæredygtighed i indskolingen, hvor den nære natur bringes ind i klasserummet. I denne workshop prøver du kræfter med LIFE Fondens gratis undervisningsforløb Mikrosafari (1.-2. klasse), som kobler teori om insekter og smådyr med praksis i form af indsamling, observation og forstørrelse. Du hører også om, hvordan eleverne vha. Arter.dk kan bidrage med vigtige data til forskningen i biodiversitet. 

Oplægsholdere: Louise Dyrholm-Pilgaard (underviser i LIFE Fonden) og Johanna Simonsen (Udviklingskonsulent i LIFE Fonden). 

Workshop: Undersøgelsesbaseret undervisning i laboratoriet  

Onsdag klokken 15:00-15:30 i LIFE Mobil Lab 
Spor 9: Undersøgelsesbaseret undervisning i praksis 

Prøv kræfter med en undersøgelsesbaseret tilgang til laboratoriearbejde og vær med til at diskutere udbytte og udfordringer med metoden. 

I workshoppen vil udviklere fra LIFE Fonden sætte fokus på, hvordan laboratorier kan understøtte elevers undersøgelsesbaserede arbejde. I denne workshop sættes du i elevernes sted – med afsæt LIFE Fondens undervisningsforløb Enzymjagten (6. klasse). Du skal finde opskriften på de bedste forhold for enzymer i et vaskemiddel. Aktiviteterne tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger og dykker ned i elevernes udbytte og udfordringer i arbejdet med undersøgelsesbaseret undervisning. 

Oplægsholdere: Mladen Mikosavljevic og Julie Svensson, der begge er udviklingskonsulenter i LIFE Fonden. 

Workshop: Virksomhedsscenarier i undervisningen 

Torsdag klokken 11:00-11:30 i Lokale 6.  
Spor 10: Naturfagene i virksomheder 

Oplev, hvordan et virksomhedsscenarie sætter scenen for LIFE Fondens nye undervisningsforløb om plast og bæredygtighed, Plastmissionen (7.klasse). 

I workshoppen vil udviklere fra LIFE Fonden sætte fokus på, hvordan du kan arbejde med virkelighedsnære problematikker om bæredygtig plastproduktion i din undervisning. Vær med til at afprøve hands-on aktiviteter fra vores nyudgivne udskolingsforløb. Kom med i maskinrummet, og hør, hvordan vi i samarbejde med virksomheder udvikler aktiviteter med afsæt i de dilemmaer, udfordringer og problemstillinger, som virksomhederne selv står i, i arbejdet med den bæredygtige omstilling. 

Oplægsholdere: Maria Bølling Mikkelsen og Rikke Thorsted, der begge er udviklingskonsulenter i LIFE Fonden. 

Paneldebat: Før et forløb i eksterne læringsmiljøer 

Spor 11: Naturfag i eksterne læringsmiljøer 
Onsdag klokken 16:00-17:15 i Lokale 26. 

Hvordan kan du som lærer bruge et eksternt læringsmiljø til at forstærke og udfolde din naturfagsundervisning? 

I panelet præsenteres eksempler på materialer og aktiviteter udviklet til brug for forløb i eksterne læringsmiljøer, der på forskellig vis udvider lærernes didaktiske værktøjskasse i et naturfagligt forløb.

Deltagerne inviteres til at debattere muligheder og udfordringer i forbindelse med et forløb i et eksternt læringsmiljø. Hvad er vigtigt og brugbart? Hvad kan det eksterne læringsmiljø særligt tilbyde som supplement til din undervisning? 

Oplægsholder i panelet: Nana Quistgaard (evalueringskonsulent i LIFE Fonden), Sofie Ingvardsen fra Energimuseet og Trine Hyllested, der er selvstændig.

Spor 9 

LIFE Fonden er ansvarlig for Spor 9 om undersøgelsesbaseret undervisning i praksis. Her kan du opleve 19 forskellige oplæg, hvor undervisere og udviklere er klar til at give dig inspiration og sparring i undersøgelsesbaseret undervisning i praksis med afsæt i konkrete undervisningsforløb for grundskoler og gymnasier. 

Alle oplæg faciliteres af undervisere og udviklere fra LIFE Fonden. 

Se hele programmet på www.bigbangkonferencen.dk