ORGANISATION & FORMÅL

LIFE FONDENS FORMÅL

LIFE Fonden har til formål:

  • At højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning

  • At styrke motivationen og interessen for naturvidenskab hos børn og unge

LIFE Fonden kommer driver det landsdækkende undervisningsinitiativ LIFE. Fonden kan også støtte uddannelses- og forskningsinitiativer inden for natur-, teknisk- og sundhedsvidenskab samt fagdidaktik, og den kan yde støtte til andre almennyttige undervisningsmæssige og videnskabelige formål.

Se LIFE Fondens organisationsdiagram.

Se fondsstrukturen