Om LIFE Forløb

Life - Neurons

8 hurtige om LIFE Forløb

 

 

 

 

 

 

1

Faglige mål og områder

Forløbene er oftest tværfaglige inden for to eller flere af STEM-fagene og opfylder udvalgte Fælles Mål for grundskolen - eller kernestoffet og de faglige mål for de gymnasiale uddannelser. Derudover indgår andre fag, når de både kan kvalificere forløbets overordnede mål og samtidig sikre fagenes individuelle målopfyldelse.

2

FN`s verdensmål for bæredygtig udvikling

Forløbene understøtter et eller flere af FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

3

Varighed

Forløbene varer mellem 4-8 uger alt afhængigt af klassetrin, lektionsantal og formål med forløbet.

4

Virksomheder og/eller forskningsinstitutioner

Forløbene er udarbejdet med afsæt i en autentisk og anvendelsesorienteret problemstilling i tæt samarbejde med en eller flere virksomheder og forskere.

5

Lærervejledning

Forløbene indeholder både faglig og metodisk lærervejledning til opstart af forløbet og undervejs i forløbet.

6

Undersøgelsesbaseret didaktik

Forløbene er opbygget efter en undersøgelsesbaseret didaktik, der hviler på et solidt naturvidenskabeligt og naturfagsdidaktisk vidensgrundlag.

7

Brugerinddragelse

Forløbene er udviklet med løbende brugerinddragelse i form af undersøgelser, test og fokusgrupper blandt både lærere og elever.

Vidste du, at…

  • De enkelte LIFE Forløb er udarbejdet, så de understøtter de faglige mål for fagene.
  • FN´s Verdensmål indgår som et centralt omdrejningspunkt for LIFE-forløbene.
  • Der er taget højde for, at de tidsmæssigt passer ind i lærernes årsplanlægning.
  • LIFE-forløbene indeholder relevante lærevejledninger, som både formidler faglig baggrundsviden og didaktiske og pædagogiske pointer.

Tidslinje

  • 2019

    LIFE Forløb bliver testet på landets skoler

  • 2020

    De første LIFE Forløb kan bestilles af skolerne

Enzymjagten: Eksempel på et komplet undervisningsforløb

1

Planlægning

Skolen/klassen beslutter sig for at arbejde med Enzymjagten som et tværfagligt undervisningsforløb, der strækker sig over ca. 10 lektioner.

2

Indledende forløb

Der bestilles materialekassen LIFE Kit, og klassen får via uni-login adgang til LIFEs digitale læringsplatform - MY:LIFE -med diverse digitale ressourcer. Læreren og klassen arbejder løbende med forløbet via digitale ressourcer og de fysiske materialer fra materialekassen.

3

LIFE Mobil Lab og/eller Læringscentret i Lyngby

Undervisningsforløbet kan suppleres eller udvides med besøg af det mobile laboratorium fra LIFE - eller som besøgsklasse i LIFE Campus i Lyngby, som åbner i 2021. Begge platforme giver muligheder for naturfaglige eksperimenter og undersøgelser, som skolerne normalt ikke har adgang til.

4

Opfølgning og videre arbejde

Klassen - som har arbejdet med Enzymjagten i LIFE Mobil Lab eller LIFE Campus i Lyngby - samler op og arbejder videre med undervisningsforløbet hjemme på skolen via den digitale læringsplatform og LIFE Kit.

5

Evaluering og afslutning

Klassen evaluerer til sidst deres læringsudbytte og afrunder forløbet med en feedback til LIFE med ris og ros. Klassen sender materialekassen retur.

BESTIL LIFE FORLØB

Enzymjagten

Natur/teknologi 6. klasse

Hvordan kan vi bruge enzymer som erstatning for kemikalier i industrien? Gå på jagt i naturen efter enzymer sammen med dine elever. Forløbet er målrettet mellemtrinnet i grundskolen og understøtter Fælles Mål for natur/teknologi.

Læs mere om forløbet

WeGrow

Biologi Fysik/kemi Geografi 8. klasse

Hvordan kan mikroorganismer og sensorteknologi hjælpe os med at producere mad nok til verdens voksende befolkning? Tværfagligt forløb målrettet udskolingen i biologi, fysik/kemi og geografi.

Læs mere om forløbet

Turbovækst

Biologi Fysik/kemi Geografi 9. klasse

Hvordan kan katalyse hjælpe os med at producere mad nok til verdens voksende befolkning? LIFE Forløbet er målrettet udskolingen i grundskolen og understøtter Fælles Mål for fysik/kemi, biologi og geografi.

Læs mere om forløbet