Om Life

LIFE er et læringscenter, der sætter nye standarder for anvendelsesorienteret, undersøgelsesbaseret og eksperimenterende naturfagsundervisning. Sammen med skoler, virksomheder og forskningsmiljøer.

Life - Neurons

HVEM ER LIFE ?

LIFE er et landsdækkende og almennyttigt undervisningsinitiativ inden for STEM (Science, Teknologi, Engineering og Matematik), støttet af Novo Nordisk Fonden

Vores mission er, at flere børn og unge i hele Danmark får styrket deres viden og fascination for naturvidenskab, dens betydning og anvendelse. Det vil vi gøre ved at udvikle og tilbyde skoler og ungdomsuddannelser tværfaglige naturfaglige undervisningsforløb gratis. I alle LIFE Forløb arbejder elever med aktuelle samfundsudfordringer, der understøtter FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. 

LIFE Forløb understøtter den almindelige undervisning, og de lever op til de relevante fælles mål for grundskolen og de faglige mål i ungdomsuddannelserne. Som afslutning på nogle LIFE Forløb kan klassen arbejde videre med det undersøgelsesbaserede og virkelighedsnære undervisningsforløb i vores mobile laboratorier, LIFE Mobil Lab, som vi er i gang med at udvikle og teste. 

I 2021 flytter LIFE ind i LIFE Campus, et nyt læringscenter i Lyngby. Her kan elever arbejde med LIFE Forløb i avancerede, naturfaglige laboratorier, der svarer til dem som forskere arbejder i hos virksomheder. Undervisere fra LIFE varetager sammen med klassens lærer det eksperimenterede arbejde i LIFE Mobil Lab og LIFE Campus.

LIFE står for Læring, Ideer, Fascination og Eksperimenter.

 

Ambitionen med LIFE er:

 • at bidrage til et højere niveau af naturvidenskabelig dannelse blandt børn og unge – og hele befolkningen
 • at bidrage til en øget interesse og motivation hos børn og unge for at fordybe sig i naturvidenskab, dens betydning og anvendelse
 • at bidrage til en større interesse for at uddanne sig inden for de naturvidenskabelige fag og studieretninger på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

LIFE organisationsdiagram

 

Tidslinje

 • 2019

  LIFE Forløb bliver udviklet og testet

 • 2019

  Det første mobile laboratorium testes

 • 2020

  De første LIFE Forløb er klar til bestilling

 • 2020

  Den digitale læringsplatform MY:LIFE åbner i marts

 • 2020

  Det første LIFE Mobil Lab er klar til bestilling i efteråret

 • 2021

  LIFE Campus i Lyngby åbner for besøg

 • 2023

  10 mobile laboratorier er på tur i alle regioner

SAMMENHÆNGENDE UNDERVISNINGSFORLØB

Kernen i LIFE er vores undersøgelsesbaserede og virkelighedsnære undervisningsforløb. LIFE Forløb understøtter den almindelige undervisning og er målrettet naturfagene i grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Alle LIFE Forløb belyser aktuelle samfundsudfordringer, som er relevante i forhold til elevernes hverdag. Helt konkret inviteres elever til at løse virkelige problemer, der understøtter FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling. LIFE Forløb bygger på tværfaglig STEM-undervisning og lever op til de relevante fælles mål i grundskolen og faglige mål i ungdomsuddannelserne. 

LIFE Forløb understøtter aktivt Åben-Skole samarbejdet med en landsdækkende naturfaglig infrastruktur. De er udviklet i LIFEs udviklings- og undervisningsafdeling sammen med forskere og stiller viden fra virksomheder, forskningsinstitutioner og organisationer til rådighed for elever og lærere i hele landet. Undervisningsforløbene er baseret på et solidt naturvidenskabeligt og naturfagsdidaktisk vidensgrundlag, og de er kvalificeret af løbende brugerundersøgelser og test.

LIFE Forløb er tilgængelige på fire platforme. Den digitale platform MY:LIFE danner rammen for alle LIFE Forløb. Her findes digitale materialer og lærervejledning. LIFE Kit indeholder sammen med MY:LIFE alle materialer, der skal anvendes i et undervisningsforløb fra LIFE. Materialekasserne LIFE Kit leveres og afhentes via Center for Undervisningsmidler. 

Nogle LIFE Forløb kan afsluttes med et besøg i et fuldt udstyret laboratorium i LIFE Mobil Lab, hvor LIFEs undervisere sammen med klassens lærer leder det eksperimenterende arbejde. Bestilling af LIFE Mobil Lab åbner i efteråret 2020. 

De første LIFE Forløb kan leveres til skoler i udvalgte regioner i foråret 2020 og til skoler i hele landet fra august 2020. Bestilling af de første LIFE Forløb til skoler i Region Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden er åbnet – bestil her!

Bestilling til skoler i øvrige regioner åbner senere på foråret – tilmeld vores nyhedsbrev og få nyt om bestilling af LIFE Forløb.  

LIFE dækker STEM-fagene

Naturfag i grundskolen

Biologi fra 7.-9. klasse

Biologi fra 7.-9. klasse

Fysik/Kemi fra 7.-9. klasse

Fysik/Kemi fra 7.-9. klasse

Geografi fra 7.-9. klasse

Geografi fra 7.-9. klasse

Natur/Teknologi fra 1.-6. klasse

Natur/Teknologi fra 1.-6. klasse

Matematik

Matematik

Naturvidenskablige fag på STX, HTX og HF

Biologi

Biologi

Kemi

Kemi

Bioteknologi

Bioteknologi

Fysik

Fysik

Naturgeografi

Naturgeografi

Geovidenskab

Geovidenskab

Naturvidenskabeligt Grundforløb

Naturvidenskabeligt Grundforløb

Teknologifag

Teknologifag

Naturvidenskabelig Faggruppe

Naturvidenskabelig Faggruppe

Matematik

Matematik

”Med LIFE vil vi sammen med skolerne inspirere til virkelighedsnær og eksperimenterende naturfagsundervisning i ordets bredeste forstand. Forundringsparathed, skaberglæde og nysgerrighed er omdrejningspunktet for en langsigtet indsats for at styrke STEM-fagene og naturvidenskabelig dannelse.”

Christine Antorini, direktør i LIFE Læringscentret

Presse

Presse

Er du fra pressen eller et fagmedie, kan du altid kontakte LIFEs pressetelefon.

Læs mere
Ledige jobs

Ledige jobs

Vi er ofte på udkig efter nye engagerede kollegaer, der ligesom os brænder for naturfag.

Læs mere
LIFE Teamet

LIFE Teamet

Hvem sidder i LIFE-teamet? Og hvem skal du have fat i? Her er alle oplysninger, du skal bruge.

Læs mere