Spørgsmål og svar

HER FINDER DU DE MEST RELEVANTE OG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED LIFE.

Life - Neurons

Ofte stillede spørgsmål

HVEM ER LIFE?

LIFE er et landsdækkende og almennyttigt undervisningsinitiativ, der har til formål at styrke børn og unges viden om og fascination for naturvidenskab gennem undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning.

Kernen i LIFE er vores undervisningsforløb, som er gratis at anvende. De lever op til relevante Fælles Mål i grundskolen og faglige mål på ungdomsuddannelserne.

LIFE er en del af LIFE Fonden.

HVAD ER ET LIFE FORLØB?

LIFE Forløb er gratis naturfaglige undervisningsforløb, hvor elever arbejder med aktuelle samfundsudfordringer, der understøtter FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Undervisning med et LIFE Forløb består som minimum af et LIFE Kit, der er en materialekasse med de fysiske undervisningsmaterialer, og platformen MY:LIFE med digitale undervisningsmidler og lærervejledning.

Undervisningsforløbet kan afsluttes med et besøg af LIFE Mobil Lab på skolen, eller skoleklassen kan besøge læringscentret LIFE Campus (åbner i efteråret 2021).

HVORFOR TILBYDER LIFE NATURFAGLIGE UNDERVISNINGSFORLØB HELT GRATIS?

LIFE er et landsdækkende og almennyttigt undervisningsinitiativ, der har til formål at styrke børn og unges viden om og fascination for naturvidenskab. LIFE er støttet af Novo Nordisk Fonden, og LIFEs bevillinger er de naturvidenskabelige undervisningsforløb, som omkostningsfrit stilles til rådighed for skoler og andre uddannelsesinstitutioner i hele Danmark.

HVAD ER SAMMENHÆNGEN MELLEM LIFE KIT OG MY:LIFE?

Når I arbejder med et LIFE Forløb i klassen, skal I altid anvende både LIFE Kit og MY:LIFE.

LIFE Kit er materialekasser med de fysiske undervisningsmaterialer til et LIFE Forløb. Det kan fx være VR-briller, enzymer, pottemuld og Rhizobia-bakterier. MY:LIFE er en digital platform, hvor du finder lærervejledningen til hvert LIFE Forløb og alle de digitale undervisningsmaterialer – som fx faglige animationer, læringsmål, forsøgsbeskrivelser eller interaktive opgaver.

Du kan booke et LIFE Forløb på www.life.dk ved at finde dit ønskede LIFE Forløb under “Undervisningsforløb” på forsiden og klikke på “Book nu”. Herefter skal du oprette en profil på vores brugerportal. På brugerportalen bliver du guidet i, hvordan du booker et LIFE Forløb.

HVORDAN HÆNGER LIFE MOBIL LAB OG LIFE CAMPUS SAMMEN MED LIFE KIT OG MY:LIFE?

Undervisningsforløbene fra LIFE er tilgængelige via de fire platforme LIFE Kit, MY:LIFE, LIFE Mobil Lab og LIFE Campus, der alle kan bruges helt gratis. Et LIFE Forløb består som minimum af et LIFE Kit og MY:LIFE.

Når eleverne har arbejdet med et LIFE Forløb ved brug af LIFE Kit og MY:LIFE, kan undervisningsforløbet afsluttes med et besøg af LIFE Mobil Lab på skolen (bookes fra efteråret 2020), eller skoleklassen kan besøge læringscentret LIFE Campus (åbner i efteråret 2021).

Tilmeld LIFEs nyhedsbrev og få besked, når vi åbner for booking af det mobile laboratorium.

HVORDAN BOOKER JEG ET LIFE FORLØB, OG HVAD KOSTER DET?

Du kan booke et LIFE Forløb på www.life.dk ved at finde dit ønskede LIFE Forløb under “Undervisningsforløb” på forsiden og klikke på “Book nu”. Herefter skal du oprette en profil på vores brugerportal. På brugerportalen bliver du guidet i, hvordan du booker et LIFE Kit hos CFU, og hvordan du besøger MY:LIFE.

Det er vigtigt, at du også orienterer dig på MY:LIFE, da alle undervisningsforløb altid sker i samspil mellem MY:LIFE og dit LIFE Kit.

Alle LIFE Forløb er gratis at anvende inkl. alle materialerne, som følger med i et LIFE Kit. Enkelte materialer til et LIFE Forløb, skal I selv fremskaffe på skolen. Det kan fx være æbler, ledninger og salt. Dette vil fremgå i lærervejledningen for det specifikke LIFE Forløb på MY:LIFE.

HVOR MANGE LIFE KIT SKAL JEG BOOKE TIL MIN KLASSE?

Du behøver kun at bestille et LIFE Kit pr. klasse.

HVOR LÆNGE HAR MAN ET LIFE KIT PÅ SKOLEN?

Du har dit LIFE Kit i otte uger i alt. På den måde er der tid til, at du kan forberede dig, anvende forløbet og pakke det ned igen. Husk, at du selv skal bestille afhentning i mitCFU.dk, hvor du bookede dit LIFE Kit.

HVAD GØR JEG, NÅR VI ER FÆRDIGE MED AT ANVENDE VORES LIFE KIT I KLASSEN?

Når du og din klasse har færdiggjort undervisningsforløbet med LIFE Kit, skal det pakkes ned igen, og så skal du bestille afhentning – det gør du via mitCFU, hvor du også bookede dit LIFE Kit.

Som afslutning på et gennemført forløb med LIFE Kit og MY:LIFE, kan I få besøg på skolen af vores LIFE Mobil Lab, eller I kan besøge vores læringscenter LIFE Campus i Lyngby, som åbner i efteråret 2021.

Tilmeld LIFEs nyhedsbrev og få besked, når vi åbner for booking af det mobile laboratorium.

HVAD GØR JEG, HVIS DER MANGLER NOGET I MIT LIFE KIT?

Hvis der mangler nogle materialer i dit LIFE Kit, bedes  du kontakte os via lifesupport@life.dk.

Bemærk, at enkelte materialer til et LIFE Forløb er ikke med i dit LIFE Kit – dem skal du selv fremskaffe. Det kan fx være æbler, ledninger og salt. Dette vil fremgå i lærervejledningen for det specifikke LIFE Forløb på MY:LIFE.

HVAD GØR JEG, HVIS VI KOMMER TIL AT ØDELÆGGE NOGLE AF MATERIALERNE I VORES LIFE KIT?

Når I anvender jeres LIFE Kit, kan det ske, at materialerne i dit LIFE Kit bliver beskadiget, så de ikke kan genbruges af andre skoleklasser. Hvis det sker, er det vigtigt, at I noterer i indholdsfortegnelsen på den medfølgende LIFE Guide, hvilke materialer der er beskadiget. Herefter kan der blive opkrævet erstatning.

HVAD GØR JEG, HVIS JEG IKKE KAN FINDE UD AF AT BRUGE MIT LIFE FORLØB?

På MY:LIFE finder du lærevejledningen for det specifikke LIFE Forløb. Den er din guide til undervisningsforløbet. I dit LIFE Kit er der desuden en LIFE Guide med information om undervisningsforløbet og en plakat med en oversigt over forløbet.

Hvis du stadig er i tvivl om noget angående dit LIFE Forløb, er du velkommen til at kontakte os på 22 34 48 96 eller skrive til information@life.dk.

HVORDAN LOGGER JEG IND PÅ MY:LIFE?

For at besøge MY:LIFE går du ind på www.mylife.dk, hvor du logger ind med dit UNI-login. For at du kan se alt indhold på MY:LIFE, skal den it-ansvarlige på din skole godkende LIFEs dataaftaler og databehandleraftale. Læs mere om dette under de næste spørgsmål.

Hvis du har spørgsmål til vores dataaftaler eller databehandleraftale, er du velkommen til at kontakte os på 22 34 48 96 eller skrive til information@life.dk.

HVILKE AFTALER OM DATA SKAL MIN SKOLE GODKENDE?

Før I kan bruge vores undervisningsforløb, skal din skole indgå tre sæt aftaler med LIFE. Det drejer sig om vores databehandleraftale, Vilkår og betingelser for bevillinger og tre dataaftaler.

  • Databehandleraftalen skal godkendes af den it-ansvarlige på din skole eller i nogle tilfælde en dataansvarlig fra kommunen.
  • Vilkår og betingelser for bevillinger skal godkendes af skolens ledelse eller administration.
  • Dataaftalerne WS17, WS22 og WS71 skal godkendes af den it-ansvarlige på din skole eller i nogle tilfælde en dataansvarlig fra kommunen. Aftalerne kan læses og godkendes hos Styrelsen for IT og Læring (STIL) i deres nye system Tilslutning (https://tilslutning.stil.dk/tilslutning/).

Både databehandleraftalen og Vilkår og betingelser for bevillinger kan godkendes i en e-mail med bekræftelse til information@life.dk. I denne e-mail kan eksempelvis stå:

“På vegne af skolens navn, institutionsnummer kan jeg bekræfte, at vi accepterer LIFEs Vilkår og betingelser for bevillinger og indgår LIFEs databehandleraftale.”

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på 22 34 48 96 eller skrive til lifesupport@life.dk.

MIT UNI-LOGIN VIRKER IKKE. HVAD GØR JEG?

Hvis dit UNI-Login ikke virker, er der to muligheder:

Din skole har ikke godkendt LIFE’s dataaftale, databehandleraftale eller aftale for bevillinger.
LIFE har tre sæt aftaler, som skal godkendes, før du kan logge på MY:LIFE. Læs mere om dette ovenfor.

Forkert brugernavn eller adgangskode
Ved denne fejl skal du kontakte den it-ansvarlige på din skole, som vil kunne se, om login-informationerne er korrekte. Det kan vi desværre ikke se i vores systemer.

HVAD GØR JEG, HVIS JEG IKKE KAN FINDE UD AF AT BRUGE MY:LIFE?

Hvis du er i tvivl om, hvordan du bruger MY:LIFE, er du velkommen til at kontakte os på 22 34 48 96 eller skrive til lifesupport@life.dk.

HVORDAN BOOKER JEG LIFE MOBIL LAB TIL MIN SKOLE, OG HVAD KOSTER DET?

LIFE Mobil Lab er en del af et samlet undervisningsforløb, så klassen kan arbejde i det mobile laboratorium som afslutning på et gennemført forløb med LIFE Kit og MY:LIFE. Vi forventer, at man kan booke LIFE Mobil Lab fra efteråret 2020. Du kan holde dig opdateret ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Det er gratis for skoler at få besøg af LIFE Mobil Lab.

HVORNÅR KAN MIN KLASSE BESØGE LÆRINGSCENTRET LIFE CAMPUS, OG HVAD KOSTER DET?

Vi er ved at bygge LIFE Campus i Lyngby og forventer, at skoleklasser kan besøge læringscentret fra efteråret 2021. Du kan holde dig opdateret ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Det bliver gratis for skoler at besøge LIFE Campus.

LIFE Campus kommer til at være en del af et samlet undervisningsforløb, så din klasse kan besøge LIFE Campus som afslutning på et gennemført forløb med LIFE Kit og MY:LIFE.

HVORDAN FÅR I IDÉER TIL EMNER I LIFE FORLØB?

Vores team af udviklingskonsulenter og undervisere har fingeren på pulsen, og det kan ligefrem være svært at vælge mellem de mange gode idéer, som vi har oppe at vende. Når vi vælger, hvilke idéer der bliver til virkelighed, tager vi bl.a. hensyn til behovet for at afdække særlige emner i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, og hvor aktuelt emnet er.

Vi samarbejder også altid med skoler, virksomheder og forskningsmiljøer, når vi udvikler LIFE Forløb. På den måde sikrer vi, at vores undervisningsforløb bliver så virkelighedsnære som muligt – samtidig med at de er relevante og spændende for både dig som lærer og for dine elever.

Du er altid velkommen til at skrive til os på lifesupport@life.dk, hvis du har forslag til nye LIFE Forløb.

HVAD GØR JEG, HVIS JEG HAR EN GOD IDÉ TIL ET LIFE FORLØB?

I LIFE samarbejder vi med bl.a. med skoler, når vi udvikler og tester nye undervisningsforløb. Hvis du har en god idé til et LIFE Forløb, er du meget velkommen til skrive til lifesupport@life.dk.

HVEM SAMARBEJDER I MED, NÅR I UDVIKLER LIFE FORLØB?

LIFE Forløb er udviklet i tæt samspil med både skoler, virksomheder og forskningsmiljøer.

Fx er undervisningsforløbene Enzymjagten og WeGrow udviklet i samarbejde med forskere fra virksomheden Novozymes, der bl.a. producerer enzymer, mens Turbovækst er udviklet i samarbejde med forskere fra virksomheden Haldor Topsøe, der bl.a. fremstiller katalysatorer. Desuden er vi ved at udvikle et undervisningsforløb i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og DMI.

Når vi udvikler LIFE Forløb, samarbejder vi også tæt med lærere, som hjælper os med at finde de mest relevante temaer, og vi afprøver løbende idéer og undervisningsaktiviteter med både elever og lærere.

KAN SKOLER SØGE ØKONOMISK STØTTE HOS LIFE?

Nej, LIFE giver som en bevilling skoler mulighed for gratis at anvende LIFE Forløb i undervisningen. LIFE giver ikke økonomisk støtte til projekter eller lignende.

HVORNÅR KOMMER DER UNDERVISNINGSFORLØB TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE?

Vi er i gang med at udvikle det første LIFE Forløb til ungdomsuddannelserne. Forløbet handler om klima og klimatilpasning og retter sig til Geografi B på STX. Vi forventer, at forløbet er klar til booking fra efteråret 2021. Du kan holde dig opdateret ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

HVEM SKAL VI KONTAKTE, HVIS VI GERNE VIL INDGÅ ET KOMMUNEPARTNERSKAB MED LIFE?

I LIFE vil vi meget gerne samarbejde med kommuner og skoler. Hvis du gerne vil høre mere om mulighederne for at indgå et partnerskab med LIFE, kan du kontakte vores projektkonsulent David Garde-Tschertok på DGT@novo.dk.

HVORDAN KAN MAN BLIVE ANSAT I LIFE?

Vi slår alle vores stillinger op på www.life.dk og LIFEs LinkedIn-side. Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger, så det bedste du kan gøre er at følge med der.