Life - Cells
X
Hvordan bruger man Kræftens Gåde?

Kræftens Gåde er et undervisningsforløb. Vi kalder det et LIFE Forløb. Find ud af, hvordan man bruger et LIFE Forløb her

Hvordan bruger man Kræftens Gåde?
X
Hvilke fag og klasser?

Kræftens Gåde er udviklet til udskolingen – 8. og 9. klasseelever i fagene Biologi, Fysik/Kemi og Geografi

Hvilke fag og klasser?
X
Hvor mange lektioner?

Kræftens Gåde er et 3-ugers forløb, der strækker sig over 15 lektioner.

Hvor mange lektioner?
X
Hvilket verdensmål fra FN?

Gennem Kræftens Gåde vil eleverne lære om FN’s Verdensmål #3: Sundhed og trivsel og #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Hvilket verdensmål fra FN?
X
Samarbejdspartnere

Kræftens Gåde er udviklet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og DMI.

Samarbejdspartnere
X
Fra hvornår kan du bruge Kræftens Gåde?

Kræftens Gåde kan leveres til alle landets skoler fra august 2021

Fra hvornår kan du bruge Kræftens Gåde?

Sådan fungerer vores forløb

Hjertet i LIFE er vores gratis LIFE Forløb, hvor elever arbejder undersøgelsesbaseret med virkelighedsnære problemstillinger, der understøtter FN’s Verdensmål. LIFE Forløb er udviklet i tæt samspil med skoler, virksomheder og forskningsmiljøer.

Et LIFE Forløb består altid som minimum af et LIFE Kit, der er materialekasser med fysiske undervisningsmidler, og platformen MY:LIFE med digitale undervisningsmidler og lærervejledning. 

Når du har trykket ”Book” og udfyldt dit fornavn og e-mail, guider vi dig igennem booking af LIFE Kit og viser dig, hvordan du tilgår den digitale MY:LIFE platform.

UNDERSØGELSER OG OPGAVER

Hvad indeholder Kræftens Gåde?

UNDERSØGELSER OG OPGAVER
LIFE Forløbet indeholder følgende undersøgelser og opgaver:
 • Vækstforsøg med bestrålede frø
 • Modelleringsopgaver med vinddata og partikelspredning
 • Lærerforsøg om strålingssvækkelse
 • Diskussionsøvelse om DNA-modeller
 • Modelleringsopgave med proteinsyntesen og mutationer
 • Mikroskopiøvelse af rigtige kræftceller
 • Dataarbejde om årsager til kræft
 • Film- og animationsmateriale med tilknyttede aktiviteter
 • Læsning af faglige tekster
LÆRINGSUDBYTTE
Eleverne får fagligt indblik i:
 • Hvordan stråling påvirker mennesker og planter
 • Hvilke egenskaber forskellige strålingstyper har
 • Hvordan DNA er opbygget
 • Hvordan stråling og andre faktorer kan påvirke vores DNA
 • Hvad DNA-skader betyder for udvikling af kræft
 • Hvilke livsstilsfaktorer der spiller ind i udvikling af kræft
 • At identificere kræftceller under mikroskop
 • At vurdere forskellige modellers fordele og ulemper
 • At formidle fagstof ved brug af illustrationsmodeller, rumlige modeller og interaktionsmodeller