Life - Cells
X
Hvordan bruger man Kræftens Gåde?

Kræftens Gåde er et undervisningsforløb. Vi kalder det et LIFE Forløb. Find ud af, hvordan man bruger et LIFE Forløb her

Hvordan bruger man Kræftens Gåde?
X
Hvilke fag og klasser?

Kræftens Gåde er udviklet til udskolingen – 9. klasseelever i fagene Biologi, Fysik/Kemi og Geografi

Hvilke fag og klasser?
X
Hvor mange lektioner?

Kræftens Gåde er et 5-ugers forløb, der strækker sig over 25 lektioner.

Hvor mange lektioner?
X
Hvilket verdensmål fra FN?

Gennem Kræftens Gåde vil eleverne lære om FN’s Verdensmål #3: Sundhed og trivsel og #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Hvilket verdensmål fra FN?
X
Samarbejdspartnere

Kræftens Gåde er udviklet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og DMI.

Samarbejdspartnere
X
Fra hvornår kan du bruge Kræftens Gåde?

Kræftens Gåde kan leveres til alle landets skoler senere i skoleåret 2020/2021

Fra hvornår kan du bruge Kræftens Gåde?

Sådan fungerer vores forløb

Hjertet i LIFE er vores gratis LIFE Forløb, hvor elever arbejder undersøgelsesbaseret med virkelighedsnære problemstillinger, der understøtter FN’s Verdensmål. LIFE Forløb er udviklet i tæt samspil med skoler, virksomheder og forskningsmiljøer.

Et LIFE Forløb består altid som minimum af et LIFE Kit, der er materialekasser med fysiske undervisningsmidler, og platformen MY:LIFE med digitale undervisningsmidler og lærervejledning. 

Når du har trykket ”Book” og udfyldt dit fornavn og e-mail, guider vi dig igennem booking af LIFE Kit og viser dig, hvordan du tilgår den digitale MY:LIFE platform.

UNDERSØGELSER OG OPGAVER

Hvad indeholder Kræftens Gåde?

UNDERSØGELSER OG OPGAVER
LIFE Forløbet indeholder følgende undersøgelser og opgaver:
 • Vækstforsøg med bestrålede frø
 • Undersøgelse af udbredelse og årsager til kræft i
 • Norden via NORCAN
 • Opgaver om årsager til og behandling af kræft
 • Flipflapper om stråling og årsager til kræft
 • DNA-foldemodel
  Samtalekort om DNA-modeller
 • Perleopgave om proteinsyntesen
 • Vejrdata/modeller fra DMI
 • Lærer-UBNU forsøg om strålingssvækkelse
 • Opgave om henfald og halveringstider
 • Læsning af faglige tekster
LÆRINGSUDBYTTE
Eleverne får fagligt indblik i:
 • Hvordan stråling påvirker mennesker og planter
 • Hvilke konsekvenser atomkraftskatastrofer har
 • Hvilke årsager der er til forskellige kræftformer
 • Hvor udbredte de forskellige kræftsygdomme er
 • Hvilke behandlinger der passer bedst til udvalgte former for kræft
 • Hvordan DNA er bygget op
 • Hvordan DNA oversættes til protein
 • Hvordan direkte eller indirekte skade på DNA kan være en årsag til kræft