Book her
Life - Cells
X
Hvordan bruger man Turbovækst?

Turbovækst er et undervisningsforløb. Vi kalder det et LIFE Forløb. Find ud af, hvordan man bruger et LIFE Forløb her

Hvordan bruger man Turbovækst?
X
Hvilke fag og klasser?

Turbovækst er udviklet til udskolingen – 9. klasseelever i fællesfagligt forløb i Biologi, Fysik/Kemi og Geografi.

Hvilke fag og klasser?
X
Hvor mange lektioner?

Turbovækst er et 5-ugers forløb, der strækker sig over 25 lektioner.

Hvor mange lektioner?
X
Hvilket verdensmål fra FN?

I Turbovækst vil eleverne lære om FN’s Verdensmål #2: Stop Sult og #12: Ansvarlig forbrug og produktion.

Hvilket verdensmål fra FN?
X
Hvem er forløbet udviklet sammen med?

Turbovækst er udviklet i samarbejde med forskere fra virksomheden Haldor Topsøe.

Hvem er forløbet udviklet sammen med?
X
Hvornår kan man bruge Turbovækst?

Turbovækst kan bookes af alle skoler i CFU-regionerne og tages i brug lige efter levering.

Hvornår kan man bruge Turbovækst?

Sådan fungerer LIFE Forløb

Hjertet i LIFE er vores gratis LIFE Forløb, hvor elever arbejder undersøgelsesbaseret med virkelighedsnære problemstillinger, der understøtter FN’s Verdensmål.

Et LIFE Forløb består altid som minimum af et LIFE Kit, der er materialekasser med fysiske undervisningsmidler, og platformen MY:LIFE med digitale undervisningsmidler og lærervejledning. LIFE Forløb er udviklet i tæt samspil med skoler, virksomheder og forskningsmiljøer.

Når du har trykket ”Book” og udfyldt dit fornavn og e-mail, guider vi dig igennem booking af LIFE Kit og viser dig, hvordan du kommer i gang med at bruge MY:LIFE.

UNDERSØGELSER OG OPGAVER

Hvad indeholder Turbovækst?

UNDERSØGELSER OG OPGAVER
LIFE Forløbet indeholder følgende undersøgelser og opgaver:
 • Digitalt læringsspil
 • Jordbundsundersøgelser
 • Undersøgelser af katalyse
 • Kortspil om katalysatorer
 • Innovationsøvelse
 • Det digitale spil ”Byg et ammoniakanlæg”
 • Model af søens næringskredsløb
 • Verdensmålscase
 • Quizzer
LÆRINGSUDBYTTE
Eleverne får fagligt indblik i:
 • Hvad næringsstoffer er
 • Hvorfor næringsstoffer er nødvendige for plantevækst
 • Hvordan klima og jordbund påvirker dyrkningsmuligheder
 • Hvad en katalysator er
 • Hvordan katalyse og katalysatorer benyttes til produktion af kunstgødning
 • Hvilken rolle kunstgødning spiller i den globale fødevareproduktion
 • Hvordan vandmiljøet påvirkes af overgødning
 • Hvad bæredygtig produktion er
 • Hvorfor bæredygtig produktion er vigtig for klodens fremtid