Book her
Life - Cells
X
Hvordan bruger man Turbovækst?

Turbovækst er et undervisningsforløb. Vi kalder det et LIFE Forløb. Find ud af, hvordan man bruger et LIFE Forløb her

Hvordan bruger man Turbovækst?
X
Hvilke fag og klasser?

Turbovækst er udviklet til udskolingen – 9. klasse, og er et fællesfagligt forløb i biologi, fysik/kemi og geografi.

Hvilke fag og klasser?
X
Hvor mange lektioner?

Turbovækst er et 5-ugers forløb, der strækker sig over 25 lektioner.

Hvor mange lektioner?
X
Hvilket verdensmål fra FN?

I Turbovækst vil eleverne lære om FN’s Verdensmål #2: Stop Sult og #12: Ansvarlig forbrug og produktion.

Hvilket verdensmål fra FN?
X
Hvem er forløbet udviklet sammen med?

Turbovækst er udviklet i samarbejde med forskere fra virksomheden Haldor Topsøe.

Hvem er forløbet udviklet sammen med?
X
Hvornår kan man bruge Turbovækst?

Turbovækst kan nu bookes og anvendes på skoler i hele landet.

Hvornår kan man bruge Turbovækst?

Booking og MY:LIFE

Turbovækst består af to selvstændige undervisningsforløb. Et kitforløb, hvor du modtager et LIFE Kit med materialer til at gennemføre forløbets øvelser og et labforløb, hvor klassen som en overbygning kan arbejde videre med forløbet i et af LIFEs laboratorier.

LIFE Kittet booker du via CFU, der leverer og afhenter det på din skole. Du begynder booking af dit LIFE Kit i vores bookingsystem. Efter endt kitforløb kan klassen arbejde videre med Turbovækst i et labforløb – i første omgang kun for skoler i Region Sjælland og senere hen til resten af landet. Undervisningen ledes af undervisere fra LIFE sammen med klassens lærer. Besøg i LIFE Labs bliver tilgængelige i bookingsystemet, når din booking af LIFE Kittet hos CFU er bekræftet.

I begge undervisningsforløb anvendes den digitale platform MY:LIFE. Her findes øvelser, videoer og vejledning til din forberedelse, inden du bruger Turbovækst i klassen eller inden et labforløb.

Turbovækst er gratis, da forløbet uddeles som en bevilling fra LIFE Fonden.

Læringsudbytte, opgaver, undersøgelser og læringsmål

HVAD INDEHOLDER Turbovækst?

Læringsudbytte i Turbovækst som kitforløb
Eleverne får med kitforløbet fagligt indblik i:
 • Hvad næringsstoffer er
 • Hvorfor næringsstoffer er nødvendige for plantevækst
 • Hvordan klima og jordbund påvirker dyrkningsmuligheder
 • Hvad en katalysator er
 • Hvordan katalyse og katalysatorer benyttes til produktion af kunstgødning
 • Hvilken rolle kunstgødning spiller i den globale fødevareproduktion
 • Hvordan katalyse bruges i mange forskellige industrier
 • Hvordan vandmiljøet påvirkes af overgødning
Opgaver og undersøgelser i kitforløbet
Med brug af LIFE Kit og MY:LIFE indeholder Turbovækst følgende opgaver og undersøgelser:
 • ”Landebyggeren” et digitalt læringsspil
 • Jordbundsundersøgelser
 • Dyrkning af egen jordbund
 • Undersøgelser af katalyse og reaktionshastighed
 • Den digitale quiz ”Byg et ammoniakanlæg”
 • Kortspil om katalyse i industrien
 • Model af søens næringskredsløb
 • Udvaskning af egen jordbund
 • Verdensmålscase
Læringsmål
 • Jeg kan vurdere handlemuligheder for at sikre en bæredygtig udvikling af et land.
 • Jeg kan undersøge, hvordan gødning kan hjælpe til at producere mad nok til verdens befolkning.
 • Jeg kan undersøge, hvordan en katalysator påvirker en kemisk reaktion.
 • Jeg kan bruge fagord til at beskrive, hvordan katalyse kan gøre en produktion mere bæredygtig.
 • Jeg kan forklare fordele og ulemper ved brug af kunstgødning.

Læringsudbytte i Turbovækst som labforløb
Eleverne får med labforløbet fagligt indblik i:
 • Betydningen af hhv. temperatur, blandingsforhold mellem gasser og mængden af katalysatorer, når man producerer ammoniak.
 • Hvordan de kan forklare, hvorledes produktionen af ammoniak foregår.
Opgaver og øvelser i labforløbet
Ved besøg i LIFEs lab indeholder Turbovækst følgende undersøgelser og opgaver:
 • Undersøgelse af en eller flere variablers betydning for produktion af ammoniak.
 • Med afsæt i egen forsøgsopstilling skal eleverne forklare, hvordan produktion af ammoniak foregår.
 • Undersøge tryk og temperaturs betydning for produktionen af ammoniak.
 • Justere produktionen af ammoniak i en virtuel model på et industrielt anlæg.
 • Justere produktionen af ammoniak, så der opnås maksimal produktion, overskud og energieffektivitet.