HENRIK BUSCH NY UDVIKLINGSCHEF I LIFE

.

Henrik Busch har en betydelig viden om og lang erfaring inden for naturfag og fagdidaktik i praksis i hele uddannelsessystemet. Han har selv undervist og forsket på området og har i en årrække haft ansvar for at udvikle uddannelser og undervisning på universitets- og professionshøjskoleniveau.

"Vi glæder os meget til at have så stærk en faglig uddannelsesprofil som Henrik i spidsen for udvikling af LIFE-læringspakker, mobile laboratoriemiljøer og det nye LIFE-læringscenter i Lyngby sammen med de dygtige medarbejdere i organisationen. LIFE skal udvikle sig til et læringslaboratorium i verdensklasse for hele Danmark og bygge oven på eksisterende erfaringer i et tæt samarbejde med de naturfagsdidaktiske miljøer, undervisere og andre nøgleaktører, der arbejder for at styrke den naturvidenskabelige dannelse og uddannelse hos børn og unge,” siger Christine Antorini, direktør for LIFE."

Henrik Busch er uddannet fysiker med en ph.d. fra Niels Bohr Institutet. Han har forsket inden for naturfagsdidaktik ved Danmarks Pædagogiske Universitet og har haft ledelsesansvar for de naturvidenskabelige uddannelser ved Københavns Universitet og sidenhen bl.a. læreruddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol.

”Det nye langsigtede LIFE-initiativ har et kæmpe potentiale for at supplere de mange gode initiativer, der allerede i dag er i gang for at løfte interessen for STEM og det 21. århundredes kompetencer. LIFEs hovedopgave er at være med til at omsætte virkelighedsnære problemstillinger fra virksomheder og samfundet til nye standarder for anvendelsesorienteret naturfagsundervisning også med digitale læringsteknologier til gavn for børn, unge og underviserne. Jeg glæder mig i min nye rolle til at fortsætte samarbejdet med de mange dygtige lærere, praktikere og ledelser på uddannelsesområdet. Det er en afgørende forudsætning for, at vi kan lykkes med vores opgave,” siger Henrik Busch, udviklingschef i LIFE."

KORT OM HENRIK BUSCH:

  • 2015-2018: Dekan ved Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol

  • 2006-2015: Prodekan ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

  • 1998-2006:  Lektor i naturfagsdidaktik på Danmarks Pædagogiske Universitet

  • Ph.d. (Fysik), Københavns Universitet (1997)

  • Cand. Scient. (Fysik), Københavns Universitet (1993)

  • Diplôme d’études aprofondies (DEA), Université Paris XI, 1992

RELATEREDE ARTIKLER

.
24. november 2020
.
14. september 2020
.
31. august 2020