COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK

Sådan behandler vi dine personoplysninger

1. LIFE FONDEN SOM DATAANSVARLIG 

LIFE Fonden behandler personoplysninger om dig i de situationer, der er beskrevet nedenfor.   

LIFE Fonden, CVR-nr. 41899247, Biologiens vej 5, 2800 Kongens Lyngby, er dataansvarlig.  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i den anledning, er du velkommen til at kontakte os på persondata@life.dk eller på telefon 22 34 48 96.  

2. NÅR DU BESØGER LIFE.DK

Når du besøger hjemmesiden www.life.dk, lagrer vi cookies på den enhed (tablet, smartphone eller pc), du bruger. Læs nærmere om cookies nedenfor i afsnit 15.  

Cookies er ikke i sig selv personoplysninger, men de giver os mulighed for at indsamle personoplysninger om dig som hjemmesidebesøgende. 

De personoplysninger, vi indsamler via cookies, er: IP-adresse, enhedens geografiske placering, browsertype samt oplysninger om, hvordan hjemmesiden bruges (fx oplysninger om, hvilke sider du kigger på, og hvor længe du befinder dig på siden). 

Vi behandler personoplysningerne med det formål at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt og skaber den rette brugeroplevelse. Oplysningerne benyttes også til at foretage analyser og føre statistik over, hvordan de besøgende bruger hjemmesiden, og målrette vores markedsføring på hjemmesiden. Disse oplysninger kan eksempelvis hjælpe os med at forstå de besøgendes interesser og præferencer, så vi kan blive klogere på, hvad folk synes om vores produkter.  

Oplysninger behandles på baggrund af LIFE's legitime interesse i at kunne sikre de relevante funktioner og den ønskede brugeroplevelse på hjemmesiden. 

Medmindre lovgivningen pålægger os at opbevare dine personoplysninger i en længere periode, opbevarer vi dine personoplysninger som beskrevet ud for hver cookie i cookiebanneret på www.life.dk.  

3. HVIS DU ER AFBILDET I MATERIALE, DER ER OFFENTLIGGJORT AF LIFE

I LIFE arbejder vi for, at flere børn og unge får interesse for naturvidenskab og teknologi. Det gør vi blandt andet ved at fortælle historier om vores mange aktiviteter, hvori skoleelever, lærerstuderende og lærere ofte indgår. 

Vi fortæller vores historier på sociale medier, på vores hjemmeside, i trykte publikationer og i pressen, hvor vi altid vil lade billeder og video understøtte fortællingen.  

Alle, der indgår i en aktivitet i regi af LIFE enten hos os selv eller ude hos vores samarbejdspartnere, kan derfor opleve at blive fotograferet eller filmet i forbindelse med aktiviteten. Efterfølgende kan billedmaterialet blive offentliggjort på en af LIFE's digitale kanaler. Det vil for det meste være på vores hjemmeside, men kan også være på Facebook, Instagram, LinkedIn eller YouTube. Billedmaterialet kan også blive brugt i tryksager som fx flyers og plakater eller indgå som en del af en presseindsats i medierne. 

Hvis du er afbildet på LIFE's billeder eller videoer, behandler vi følgende personoplysninger om dig: selve billedmaterialet, oplysning om din tilstedeværelse under arrangementet samt kontaktoplysninger på dig og evt. dine forældre, hvis vi har indhentet samtykke fra dig til at bruge billedmaterialet.  

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at formidle og illustrere vores drift og motivere endnu flere børn og unge til at arbejde med naturfag. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er som hovedregel vores legitime interesse i at kunne formidle vores daglige drift og særlige arrangementer, begivenheder, samarbejder og nyheder til vores interessenter og målgrupper. Vi vurderer altid konkret, om de viste personers grundlæggende rettigheder til privatlivsbeskyttelse vejer tungere end vores interesse i offentliggørelse. 

Vi bruger normalt vores legitime interesse som behandlingshjemmel ved fotografering under større arrangementer eller i mere spontane situationer. Her arbejder vi efter følgende principper:  

- Vi spørger de personer, som konkret udgør et egnet motiv, fx fordi de deltager i en spændende aktivitet med naturfag, om vi må tage billeder eller video af dem, og vi følger de adspurgtes ønsker. Vi oplyser om den tilsigtede brug af billeder/video, især hvis materialet ønskes offentliggjort via sociale medier. Vi spørger, om vi må oplyse fornavn og evt. organisation eller skole.  

- Når det er muligt, oplyser vi på forhånd eller ved den fysiske indgang til et arrangement, at der vil blive fotograferet eller filmet, og at man selv skal bidrage til ikke at blive fotograferet eller filmet, hvis man ikke vil offentliggøres 

- Hvis vi fotograferer eller filmer større grupper, tager vi kun relevante og harmløse billeder 

Vi bruger billedmateriale på fx vores hjemmeside, så længe det har nyhedsværdi eller driftsmæssig relevans. Herefter bliver billedmateriale alene opbevaret internt. Vores offentliggørelse via sociale medier er ikke umiddelbart tidsbegrænset, men hvis du ønsker et opslag med dit billede slettet fra en LIFE-profil på et sociale medie, er du velkommen til at kontakte os på persondata@life.dk. Så vil vi hjælpe dig med sletning, så vidt det er muligt. 

Samtykke som retligt grundlag for offentliggørelse af billeder/videoer 

I særlige tilfælde er retsgrundlaget for vores offentliggørelse af billedmateriale et skriftligt samtykke fra den viste person (eller fra en forælder, hvis den viste person er under 15 år).  

Det gør sig fx gældende, når vi ønsker at bruge billedmaterialet som central illustration i vores omtale og markedsføring af LIFE's undervisningsforløb, fx på www.mylife.dk eller til mere varig illustration af vores drift. 

Ligeledes indhenter vi samtykke, hvis vi ønsker at bruge billedmaterialet i længere tid, herunder også internt, fx som led i en test- eller evalueringsopgave. Se nærmere om samtykke nedenfor.  

Hvis du har givet samtykke, vil vores brug af billedmateriale med dig, opbevarer LIFE som udgangspunkt billedmaterialet, så længe samtykket er i kraft. Dette uanset om offentliggørelsen evt. er ophørt i mellemtiden.    

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, indstiller vi den anvendelse, som tilbagekaldelsen angår, så vidt det er muligt. For ekstern kommunikation betyder det, at vi ikke bruger billeder og video af dig fremadrettet. Vi vil også slette allerede offentliggjort billedmateriale, så vidt det er muligt.  

Hvis du har afgivet samtykke, behandler vi – ud over det omhandlede billedmateriale - også dine kontaktoplysninger, dvs. dit navn, adresse, mail og telefonnummer. Hvis du er under 15 år, behandler vi også dine forældres kontaktoplysninger. Vi behandler også det selfiebillede, du har taget af dig selv ifbm. afgivelse af samtykket. Vi bruger kun selfiebilledet til intern administration, når vi skal sammenkoble dit samtykke med billedmaterialet, hvor du optræder.  

Vi opbevarer disse oplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne dokumentere dit samtykke og den brug af billedet, der er givet samtykke til. 

Videregivelse af billedmateriale ved offentliggørelse via sociale medier 

Når vi offentliggør billedmateriale, hvor du optræder, via sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter eller YouTube) videregiver vi billeder og videoer af dig til den pågældende udbyder af den sociale medietjeneste.    

De nævnte udbydere af sociale medietjenester kan overføre billedmateriale, hvor du optræder, til USA eller andre lokaliteter uden for EU. Alle medietjenesterne oplyser, at når de behandler og flytter data som led i deres globale drift, så sker det i overensstemmelse med EU-Kommissionens standardkontrakter, således at de datastrømme, der er nødvendige for driften af tjenesterne, sker på lovlig vis.  

Privatlivspolitikker for de sociale medietjenester findes her:  

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy 

YouTube: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=da 

Twitter: https://twitter.com/en/privacy#update

LinkedIn: https://dk.linkedin.com/legal/privacy-policy?#other 

4. NÅR DU TILMELDER DIG VORES NYHEDSBREV

Det er muligt at tilmelde sig LIFE's nyhedsbrev og derigennem modtage information om LIFE's forskellige forløb og tiltag. Tilmelding til nyhedsbrevet sker, ved at der afgives samtykke hertil. Du kan altid trække samtykket tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i nyhedsbrevet. Alternativt kan du trække dit samtykke tilbage ved at skrive til nyhedsbrev@life.dk.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger: navn, e-mail, dine oplyste præferencer vedr. indhold i nyhedsbrevet, IP-adresse samt geografisk placering.  

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at sende dig vores nyhedsbrev med relevant materiale og give dig den information om LIFE, der er relevant for dig.  

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at kunne fremsende nyhedsbreve eller anden relevant information, når du anmoder om det. 

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe du anmoder om at modtage nyhedsbreve og anden relevant information.  

5. NÅR DU ER TESTPERSON PÅ ET LIFE FORLØB I UDVIKLINGSFASEN 

Du kan være testperson på et LIFE Forløb sammen med din skoleklasse eller hos LIFE Fonden i vores campus i Lyngby, hvis du er inviteret til det af LIFE Fonden.

Vores tests gennemføres normalt, ved at du får adgang til undervisningsplatformen MY:LIFE via www.mylife.dk, hvor du enten logger ind med dit UNI-login eller via et generisk login (et såkaldt LIFE Login).

Når du logger på www.mylife.dk med dit UNI-login og gennemfører tests 

Når du logger ind med UNI-login og benytter MY:LIFE, får LIFE adgang til dine personoplysninger, som indhentes via Styrelsen for IT og Læring (STIL).  

Vi indsamler følgende personoplysninger om dig: UNI-login brugernavn, e-mail, navn, klassetilhørsforhold (klassetrin) og institutionsnummer (skole) samt funktion (lærer eller elev). Hvis du er elev, registrerer vi også dine besvarelser i tekstfelter, dine resultater fra feltundersøgelser, dine svar og input i de interaktive quizzer samt din selvevaluering.  

Vi behandler din besvarelse og din feedback på testen for at kunne evaluere, tilpasse og forbedre vores LIFE Forløb. 

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at kunne analysere, hvordan LIFE Forløb anvendes og kan forbedres. 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant for vores evaluering og efterbehandling af testresultateter. 

Når du logger på www.mylife.dk med et generisk login (LIFE Login) og gennemfører tests 

Adgang til www.mylife.dk kan også ske med et generisk login (LIFE login), som du deler med de øvrige elever i din klasse. Når du bruger et generisk login, registrerer vi kun din skoletilknytning og ingen andre personoplysninger. 

Derudover placerer mylife.dk visse cookies på din enhed. Det kan du læse mere om nedenfor i afsnit 15. 

Hvis du som testperson modtager honorar for din deltagelse i testen

Hvis du som testperson modtager honorar for din deltagelse i testen, behandler vi endvidere følgende personoplysninger om dig: dit kontonummer og CPR-nummer. 

Formålet er at kunne udbetale dit honorar til din bankkonto samt videregive oplysningen om honorarudbetalingen (B-indkomst) til SKAT. 

Vi behandler disse personoplysninger for at leve op til vores retlige forpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra C. 

Vi opbevarer dit navn, kontaktoplysninger, CPR-nummer og oplysninger om udbetaling af honoraret, så længe det er nødvendigt for overholdelse af bogføringsloven, dvs. 5 år fra udgangen af indeværende kalenderår. 

6. NÅR DU MODTAGER OG BESVARER ET SPØRGESKEMA, ELLER HVIS DU SOM NATURFAGSUNDERVISER ER MEDLEM AF LIFE'S TESTPANEL   

LIFE udsender ved lejlighed frivillige spørgeskemaer til forskellige målgrupper vedrørende forskellige undersøgelser. Vores undersøgelser kan være både anonyme og ikke-anonyme, og det vil derfor afhænge af den enkelte undersøgelse, om vi indsamler personoplysninger. 

Hvis undersøgelsen er anonym, vil vi indsamle følgende oplysninger: alder, køn, stilling, geografisk placering, LIFE Forløbets navn, klasse og klassetrin, samt om du er elev eller underviser. Hvis du er underviser, spørger vi evt. også til din faglige profil, hvorfor du bruger LIFE Forløb, og hvor tilfreds du er med LIFE Forløb.  

Hvis undersøgelsen ikke er anonym, indsamler vi også følgende personoplysninger: navn, e-mail, skole. 

Hvis du som underviser er medlem af LIFE's testpanel, indsamler vi følgende: stillingsbetegnelse, specialfunktion (It-vejleder, naturfagskoordinator etc.), region, kommune, linjefag, institution og trin/retning: grundskole (indskoling, mellemskole, udskoling), gymnasium (almen, merkantil, teknisk), erhvervsskole (hovedindgang, grundforløb, hovedforløb), anciennitet som naturfagsunderviser, primær elevmålgruppe (klassetrin og fag) og din erfaring med LIFE Forløb (Kit og Lab). 

Vi indsamler disse personoplysninger med det formål at kunne analysere, hvem der besvarer vores spørgeskemaer, for derved at få det bedste udbytte af vores undersøgelser.

Formålet er også at sikre, at LIFEs udbud og markedsføring af undervisningsforløb er relevant set i lyset af naturfagsundervisernes behov, udfordringer og prioriteringer. 

Data fra undersøgelserne samt selve testbesvarelsen bruges til at teste og evaluere vores LIFE Forløb med henblik på tilpasning og forbedring, samt som input til følgeforskning ifht. hvordan LIFE Forløb bidrager til elevernes motivation, dannelse og rekruttering inden for det teknisk-naturvidenskabelige område. 

Fælles for spørgeskemabesvarelser gælder det, at vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at kunne analysere, hvorfor og hvordan LIFE Forløb anvendes og kan forbedres, idet vi har vurderet, at denne interesse ikke overstiges af din ret til beskyttelse af personoplysninger, jf. GDPR forordningens art. 6, stk. 1, litra f). 

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe oplysningerne er nødvendige for at kunne forfølge det beskrevne formål, dvs. analysere resultatet af undersøgelsen og sammenholde resultatet med besvarelser fra tidligere undersøgelser, hvorefter personoplysningerne slettes. Oplysningerne vil senest blive slettet efter 5 år. 

7. NÅR DU ER I KONTAKT MED LIFE VIA E-MAIL ELLER TELEFON VEDRØRENDE SUPPORT ELLER ANDET  

Det er muligt at kontakte os via vores kontaktoplysninger på life.dk, og vi vil i den forbindelse indsamle personoplysninger om dig. 

Vi indsamler følgende kontaktoplysninger om dig, når du kontakter os: navn, e-mail, telefonnummer, hvilket LIFE Forløb din henvendelse drejer sig om, dit supportbehov, eventuelle fejl i et LIFE Forløb, din skoletilknytning og evt. din stillingsbetegnelse. 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne besvare din henvendelse. 

Vi behandler disse personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at kunne kontakte dig enten pr. telefon eller e-mail, afhængig af hvordan du har kontaktet os. 

Vi opbevarer som udgangspunkt kun disse oplysninger, indtil din besvarelse eller eventuel korrespondance med dig er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.  

8. NÅR DU TILMELDER DIG ET EVENT ELLER ARRANGEMENT VIA VORES BOOKINGSYSTEM 

Fra tid til anden afholder vi events eller arrangementer i LIFE Campus, hvor tilmelding sker via en formular i vores bookingsystem. 

I den forbindelse indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om de tilmeldte personer: navn, e-mail, telefonnummer, evt. kommune- eller organisationstilknytning og kostpræferencer hvis der er servering til arrangementet. Hvis vi planlægger at fotografere eller filme til arrangementet, sker det efter principperne i afsnit 3 om LIFE's brug af billedmateriale. 

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne administrere tilmeldinger til arrangementer. Persondatabehandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne udføre denne administration. 

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til formålet, hvorefter vi sletter dem. 

9. NÅR DU BESØGER LIFE CAMPUS SOM LED I ET ARRANGEMENT ELLER ANDET 

TV-overvågning af bygningen 

Hvis du færdes ved LIFE Campus i Lyngby, kan du blive filmet af vores tv-overvågningssystem. Du finder en orientering om dette her.

Bom til vejsystemet ved LIFE Campus 

Hvis du bruger bommen til det indre vejsystem ved LIFE Campus, registrerer vi en række personoplysninger om dig. Du finder en orientering om dette her

10. NÅR DU ANMODER OM AT BOOKE ET LIFE FORLØB VIA LIFE.DK 

Hvis du ønsker at booke et af de LIFE Forløb, der er beskrevet på vores hjemmeside, anmoder vi om følgende oplysninger: dit navn, e-mail, telefonnummer, din skoletilknytning, oplysninger om ønsket LIFE Forløb, antal klasser, klassebetegnelse og leveringsdato. 

 

Formålet med vores indsamling og behandling af oplysningerne er: 

  • At administrere din booking, herunder at kunne kontakte og vejlede dig vedr. levering, brug og afhentning af de materialekasser, der hører til LIFE Forløbet. Vi ønsker også at spørge til din brugertilfredshed vedr. bookingen og brugen af LIFE Forløbet. Hvis du har booket et besøg i LIFE Mobil Lab eller LIFE Lab, kontakter vi dig for at koordinere selve undervisningen med dig.

Hjemlen hertil er LIFEs Bevillingsvilkår, afsnit 4 om LIFE Forløbene samt GDPR-forordningens art. 6, stk. 1, litra b) og f).

 

Formålet med vores indsamling og behandling af oplysningerne er endvidere: 

  • At kunne kontakte dig efterfølgende med henblik på at LIFE kan blive klogere på mulige forbedringer samt effekter af LIFE Forløb, fx gennem et eller flere spørgeskemaer til dig og klassen om LIFE Forløb. Behandlingen kan evt. omfatte viderebehandling af personoplysninger til forskningsformål.

Hjemlen hertil er det oprindelige formål i LIFE's Bevillingsvilkår, afsnit 5 om evaluering samt GDPR-forordningens artikel 6, litra f. Hjemlen til viderebehandling til forskningsformålet er GDPR-forordningens art. 5, stk. 1, litra b), jf. art. 89.

 

Og endelig er formålet:

  • Evt. at kunne videregive dit navn, din e-mailadresse, skoletilknytning og klassebetegnelsen til en forskningsinstitution, der vil blive ny dataansvarlig og som kan kontakte dig og klassen med forespørgsel om deltagelse i et forskningsprojekt.

Hjemlen hertil er det oprindelige formål i LIFEs Bevillingsvilkår, afsnit 4 og 5 og GDPR-forordningens art. 6, stk. 1, litra b) og f). Hjemlen til viderebehandling til forskningsformålet er GDPR-forordningens art. 5, stk. 1, litra b), jf. art. 89.

Det er gratis at modtage et LIFE Forløb fra LIFE Fonden, idet leveringen af en materialekasse eller besøg i et af LIFEs laboratorier finansieres gennem donationer fra LIFE Fonden. Oplysninger om bookinger og de tilhørende personoplysninger gemmes derfor i 5 år fra udgangen af det kalenderår, LIFE Forløbet er leveret til din skole, jf. bogføringslovens regler.

Oplysninger indsamlet som led i effektmåling og forskningsaktiviteter opbevares så længe, det er nødvendigt aht. formålet.

11. NÅR DU DOWNLOADER EN APP I FORBINDELSE MED ET LIFE FORLØB 

I nogle af vores LIFE Forløb er der mulighed for at bruge en app. Dette vil fremgå konkret af instruktionerne i MY:LIFE. 

De apps, som LIFE tilbyder, er som standard dataminimerende og registrerer ikke personoplysninger om brugerne, der er unødvendige for at levere og give adgang til appen. Det vil sige, at LIFEs apps ikke registrerer personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer eller e-mail.

LIFE's apps beder om adgang til lokationsoplysninger på den enhed (fx en telefon eller tablet), den er downloadet til, hvilket er nødvendigt, for at appen kan opnå bluetooth-forbindelse med det udstyr, den skal interagere med (fx en censor eller en fysisk robot). Lokationsoplysningerne forlader ikke enheden. Det betyder, at LIFE ikke får adgang til oplysningerne, ikke hoster dem og ikke videregiver dem. 

Når appen slettes fra enheden, slettes lokationsoplysningerne også.

12. NÅR DU ER I KONTAKT MED LIFE VIA SOCIALE MEDIER  

Du har mulighed for at kontakte LIFE via sociale medier. Når du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger. 

Vi behandler blandt andet følgende personoplysninger om dig: navn, brugernavn, profilbillede, e-mail, samt oplysninger som du selv offentliggør via din profil på det sociale medie. 

Vi behandler ovenstående oplysninger med det formål at kommunikere med dig via sociale medier og give dig relevant information om LIFE Forløb. 

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at kunne kommunikere med dig og give dig relevant information og fortælle mere om de LIFE Forløb, vi vurderer, er relevante for dig. 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

13. HVEM DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER MED? 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre det fremgår specifikt, fx i vores cookiepolitik, jf. afsnit 15 nedenfor.

14. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU? 

Dine oplysninger behandles fortroligt og vil kun blive anvendt til de angivne formål. 

14.1 Sikkerhed – sådan beskytter vi dine personoplysninger 

For at sikre behandlingen af dine personoplysninger og beskytte dine oplysninger imod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab eller ændring samt imod uberettiget videregivelse, brug eller anden ulovlig behandling, har vi indført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. 

Når vi anvender eksterne leverandører til vores it-drift, eksempelvis til hosting og drift af vores hjemmesider eller udsendelse af vores nyhedsbrev, sker det på baggrund af databehandleraftaler med konkrete instrukser om, at leverandøren kun må behandle de personoplysninger, de får adgang til, i overensstemmelse med LIFE's instrukser og med de hjælpemidler, LIFE anviser. 

LIFE har vedtaget interne retningslinjer for, hvordan vores medarbejdere må behandle personoplysninger, og vi sikrer os, at vores medarbejdere kun har adgang til personoplysninger, som er nødvendige for netop deres arbejdsopgaver.

Derudover har vi vedtaget en it- og sikkerhedspolitik, der skal overholdes af vores medarbejdere, og vi underviser løbende vores medarbejdere i håndtering af personoplysninger og vigtigheden af, at dine personoplysninger bliver behandlet på en sikker og lovlig måde. 

14.2 Dine øvrige rettigheder  

I henhold til de persondataretlige regler har du følgende rettigheder, som du kan gøre brug af ved at skrive til persondata@life.dk

Ret til indsigt. Du kan få yderligere information om de personoplysninger om dig, vi opbevarer og behandler.

Ret til at gøre indsigelse. Du kan altid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at få rettet data. Du kan altid anmode om at få rettet dine personoplysninger.

Ret til at få slettet data. Du kan altid anmode om at få slettet dine personoplysninger. Hvis du fremsætter en sådan anmodning, vil vi efterkommer den, medmindre vi har væsentlige drifts- eller lovgivningsmæssige årsager til at afslå anmodningen. Vi vil i så fald orientere dig. 

Ret til at begrænse behandlingen. Du kan altid anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger, mens en konkret anmodning behandles.

Klagemulighed. Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet, som du finder kontaktoplysninger på her: www.datatilsynet.dk.

15. COOKIEPOLITIK 

www.life.dk bruger cookies. Formålet er at få siden til at fungere og tilpasse indholdet.

www.life.dk udbydes og ejes af LIFE Fonden, CVR-nr. 41899247, Biologiens vej 5, 2800 Kgs. Lyngby, som er dataansvarlig for placeringen af cookies.

15.1 Hvad er cookies?  

En cookie er en lille tekstfil, der kan lagres på din enhed (computer, tablet eller mobiltelefon), når du besøger en hjemmeside. 

En cookie kan anvendes til mange formål. Den kan eksempelvis gøre din brugeroplevelse mere effektiv ved at genkende din computer eller huske dine indtastninger fra sidste gang, du besøgte hjemmesiden. 

Da cookies kan bruges til forskellige formål, vil der typisk blive lagret mere end blot én cookie, når du besøger en hjemmeside eller anvender en app. 

En cookie er ikke et program og kan derfor ikke indeholdevirus. 

15.2 Vores brug af cookies  

Når du besøger vores hjemmeside, bliver du mødt af et cookiebanner, hvor vi orienterer om, hvilke cookies vi bruger.

De nødvendige cookies kan du ikke afslå. Dem placerer vi automatisk på din enhed, når du lander på www.life.dk. De øvrige cookies er frivillige, og vi placerer dem kun på dit udstyr, hvis du giver samtykke til det. 

Overordnet set bruger www.life.dk følgende cookies:  

Nødvendige cookies. Nødvendige cookies hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom sidenavigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

Frivillige cookies. Hvis du trykker ”Tillad valgte” i cookiebanneret, giver du samtykke til følgende cookies:

- Præference: disse cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde, hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. Det kan fx være dit foretrukne sprog eller den region, du befinder dig i. 

- Statistisk: disse cookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger, som vi kan opdatere og optimere siden ud fra.  

- Marketing: cookies til marketingsformål bruges for at kunne vise tilpassede annoncer, som vurderes at være relevante for den enkelte bruger. Marketingcookies anvendes også til at afspille indlejrede YouTube-videoer. 

15.3 Tredjepartscookies  

Nogle af de cookies, hjemmesiden anvender, sættes af tredjepartstjenester, der vises på vores hjemmesider. Det kan eksempelvis være plug-ins og indlejrede tjenester såsom YouTube-videoer. 

Du skal være opmærksom på, at nogle tredjeparter kan kombinere oplysninger fra de cookies, der er placeret på vores hjemmeside, med oplysninger, de har indsamlet fra dig andre steder.

15.4 Sådan sletter og undgår du cookies  

Hvis du ikke ønsker, at vi placerer cookies, kan du blokere de ikkenødvendige cookies via funktionen ”Hjælp” i din browser. 

Hvis du ønsker vejledning om, hvordan du sletter cookies, der allerede er placeret på din enhed, finder du hjælp her.