2        Behandling af personoplysninger

2.1       Når du besøger life.dk eller mylife.dk

2.1.1     Som det fremgår af afsnittet om cookies, bliver der lagret cookies på computere, tablets eller smartphones, hos dem der besøger life.dk eller mylife.dk. Disse cookies indeholder ikke i sig selv personoplysninger, men de giver os mulighed for at indsamle personoplysninger om dig som hjemmesidebesøgende.

2.1.2    De personoplysninger, der indsamles via cookies er:

(a)      IP-adresse,

(b)     enhedens geografiske placering,

(c)      browsertype samt

(d)     oplysninger om, hvordan hjemmesiden anvendes (det kan fx være oplysninger om, hvilke sider der anvendes, og hvor længe en bruger befinder sig på siden).

2.1.3   Oplysningerne anvendes først og fremmest med det formål at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt og skaber den rette brugeroplevelse for den enkelte hjemmesidebesøgende. Oplysningerne anvendes også til at foretage analyse og statistik af, hvordan besøgende bruger hjemmesiden og målrette vores markedsføring på hjemmesiden til dig. Disse oplysninger kan eksempelvis hjælpe os med at forstå de besøgendes interesser og præferencer, så vi kan blive klogere på, hvad folk synes om vores produkter.

2.1.4    Ovenstående oplysninger behandles på baggrund af vores legitime interesse i at kunne sikre de relevante funktioner og den ønskede brugeroplevelse på [life.dk og mylife.dk], som vi udbyder.

2.1.5     Medmindre vi er pålagt efter relevant lovgivning at opbevare dine personoplysninger i en længere periode, opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til de angivne perioder for hvor længe oplysninger gemmes i cookies som beskrevet for hver cookie i cookiebanneret på den hjemmeside du besøger.

2.2     Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

2.3      Det er muligt at tilmelde sig LIFEs nyhedsbrev og derigennem modtage information om LIFEs forskellige forløb og tiltag. Tilmelding til nyhedsbrevet sker ved, at der afgives samtykke hertil. Du kan altid trække samtykket tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i nyhedsbrevet. Alternativt kan du trække dit samtykke tilbage ved at skrive til nyhedsbrev@life.dk.

2.3.1    Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger:

(a)      Navn,

(b)     E-mail,

(c)      Hvilken information, du ønsker at tilmelde dig,

(d)     IP-adresse, samt

(e)      Geografisk placering

2.3.2   Vi behandler dine personoplysninger med det formål at sende dig vores nyhedsbrev med relevant materiale og information om LIFE, som du anmoder om.

2.3.3    Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i, at kunne fremsende nyhedsbreve eller anden relevant information, når du anmoder om det.

2.3.4    Vi opbevarer personoplysningerne så længe du anmoder om at modtage nyhedsbreve og anden relevant information, herunder indtil du trækker dit samtykke til at modtage dette tilbage.

2.4       Når du modtager og besvarer et spørgeskema

2.4.1     LIFE udsender ved lejlighed frivillige spørgeskemaer til forskellige målgrupper og vedrørende forskellige undersøgelser. Vores undersøgelser kan være både anonyme og ikke-anonyme, og det vil derfor afhænge af den enkelte undersøgelse, om vi indsamler personoplysninger.

2.4.2    Hvis undersøgelsen ikke er anonym, vil vi indsamle følgende personoplysninger:

(a)      Navn,

(b)     Alder,

(c)      E-mail,

(d)     Køn,

(e)      Stilling, og

(f)       Geografisk placering.

(g)      Forløbets navn

(h)     Skole

(i)       Klasse og klassetrin

(j)       Elev eller lærer

2.4.3  Hvis undersøgelsen er anonym, vil vi indsamle følgende oplysninger:

(a)      Alder,

(b)     Køn,

(c)      Stilling

(d)     Geografisk placering.

(e)      Forløbets navn

(f)       Klasse og klassetrin

(g)      Elev eller lærer

2.4.4   Vi indsamler disse personoplysninger om dig med det formål at kunne analysere, hvem der besvarer vores spørgeskemaer, for derved at få det bedste udbytte af vores undersøgelser. Data fra undersøgelserne bruges til at evaluere vores LIFE Forløb med henblik på tilpasning og forbedring, samt som input til følgeforskning af hvordan LIFE Forløb bidrager til elevernes motivation, dannelse og rekruttering inden for det teknisk-naturvidenskabelige område.

2.4.5    Vi behandler dine personoplysninger til ovenstående formål, på baggrund af vores legitime interesse at kunne analysere, hvordan LIFE-Forløb anvendes og kan forbedres, på baggrund af din evaluering af vores forløb.

2.4.6    Vi opbevarer personoplysningerne så længe oplysningerne er nødvendige for at kunne foretage undersøgelsen, analysere resultatet af undersøgelsen samt sammenholde resultatet med besvarelser fra tidligere undersøgelser, hvorefter personoplysningerne slettes. Oplysningerne vil senest blive slettet efter 5 år.

2.5       Når du er i kontakt med LIFE via e-mail eller pr. telefon

2.6       Det er muligt at kontakte os via vores kontaktoplysninger på hjemmesiden, og vi vil i den forbindelse indsamle personoplysninger om dig.

2.6.1     Vi indsamler følgende kontaktoplysninger om dig, når du kontakter os via life.dk eller mylife.dk:

(a)      Navn,

(b)     E-mail

(c)      Telefonnummer

(d)     Forløbets navn

(e)      Supportbehov/Fejl i forløbet

(f)       Evt. Skole

(g)      Stilling (Lærer, skoleleder mv.)

2.6.2   Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne besvare din henvendelse.

2.6.3   Vi behandler disse personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at kunne kontakte dig enten pr. telefon eller e-mail, afhængig af, hvordan du har kontaktet os.

2.6.4    Vi opbevarer som udgangspunkt kun disse oplysninger indtil din besvarelse eller eventuel korrespondance med dig er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.

2.7        Når du anmoder om at booke et forløb via life.dk

2.8        Hvis du fra life.dk ønsker at booke et af de forløb, der er beskrevet på hjemmesiden, anmoder vi om dine kontaktoplysninger for at kunne kontakte dig med henblik på at give dig yderligere oplysninger om, hvordan du booker et forløb.

2.9        Til brug herfor indsamler vi oplysninger om dit navn og din e-mail.

2.10       Vi behandler dine kontaktoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at kunne kontakte dig og give dig oplysninger om booking af LIFE forløb, når du har anmodet herom.

2.11        Vi opbevarer dine kontaktoplysninger så længe de er nødvendige til at kunne have kontakt med dig for at hjælpe dig med at booke LIFE forløb.

2.12        Når du logger ind på MY:LIFE platformen (mylife.dk)

2.13       Du kan til MY:LIFE platformen fra mylife.dk ved at logge ind. Når du logger ind og benytter MY:LIFE, får LIFE adgang til dine personoplysninger, som indhentes via Styrelsen for IT og Læring (STIL).

Vi indsamler følgende personoplysninger om dig, når du logger ind og bruger på MY:LIFE:

(a)      Navn,

(b)     Skole,

(c)      Klassetrin,

(d)     Lærer eller elev, og

(e)      Din brug og færden på MY:LIFE platformen.

Vi behandler først og fremmest dine personoplysninger for at give dig adgang til MY:LIFE, samt for at give dig en værdifuld og god brugeroplevelse når du bruger MY:LIFE. Vi anvender således også dine personoplysninger med det formål at udføre statistik og kunne måle og analysere, hvordan du bruger MY:LIFE, så vi kan forbedre vores forløb og hjælpe dig til at bruge LIFE forløb og MY:LIFE bedst muligt. Du skal derfor være opmærksom på, at vi udfører statistik, måling og analyse af din brug af MY:LIFE, som vi bruger til at forbedre vores produkter og til at hjælpe dig med at bruge produkterne bedst muligt. Vi er ikke interesserede i at måle, hvordan lige præcis DU bruger platformen, og oplysningerne anvendes kun i pseudonymiseret og aggregeret form, så vi kan danne os et overblik over, hvordan samtlige af vores brugere anvender MY:LIFE.

2.13.2     Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at stille MY:LIFE platformen til rådighed for dig, når din skole er tilmeldt MY:LIFE og du gør brug af vores forløb i undervisningen. Derudover behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at kunne måle og analysere, hvordan vores brugere anvender MY:LIFE og vores forløb.

2.13.3  Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er tilknyttet og anvender MY:LIFE platformen og LIFE forløb.

2.14     Når du er i kontakt med LIFE via sociale medier

2.14.1   Du har mulighed for at kontakte LIFE via sociale medier. Når du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger.

2.14.2   Vi behandler blandt andet følgende personoplysninger om dig:

(a)      Navn,

(b)     Brugernavn,

(c)      Profilbillede,

(d)     E-mail,

(e)     Oplysning du offentliggør via din profil på det sociale medie.

2.14.3  Vi behandler ovenstående oplysninger med det formål at kommunikere med dig via sociale medier og give dig relevant information om LIFE-forløb.

2.14.4   Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at kunne kommunikere med dig og give dig relevant information og fortælle mere om de forløb vi vurderer er relevante for dig.

2.14.5  Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt henset til det anførte formål, hvortil oplysninger er indsamlet.

2.15     Hvem deler vi dine personoplysninger med?

 • Vi anvender tredjepartsleverandører af IT ydelser, eksempelvis til hosting af hjemmesiden, samt partnere til udsendelse af nyhedsbreve eller spørgeskemaer, eller analysebureauer. Tredjepartsleverandører, der som led heri får adgang til og behandler dine personoplysninger, må kun behandle oplysningerne til de angivne formål som beskrevet ovenfor og må ikke anvende oplysninger til andre eller egne formål.

 • Hvis en tredjepartsleverandør behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil dette ske på baggrund af Kommissionens standardbestemmelser. Du kan anmode om en kopi af aftalen, der regulerer overførslen af personoplysninger ved at skrive til persondata@life.dk.

2.16   Hvilke rettigheder har du?

2.16.1   Dine oplysninger behandles fortroligt og vil kun blive anvendt til de angivne formål.

2.16.2   Du har i henhold til de persondataretlige regler følgende rettigheder:

2.16.3   Ret til indsigt. Du kan få yderligere oplysninger om de personoplysninger, som vi opbevarer og behandler om dig ved at skrive til persondata@life.dk.

2.16.4    Ret til at gøre indsigelse. Du kan altid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger ved at skrive til persondata@life.dk.

2.16.5    Ret til at få rettet data. Du kan altid anmode om at få rettet dine personoplysninger ved at skrive til persondata@life.dk.

2.16.6    Ret til at få slettet data. Du kan altid anmode om at få slettet dine personoplysninger ved at skrive til persondata@life.dk.

2.16.7    Ret til at begrænse behandlingen. Du kan altid anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger mens en konkret anmodning behandles ved at skrive til  persondata@life.dk.

2.16.8    Klagemulighed. Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.

 

3     Sikkerhed

3.1   For at sikre behandlingen af dine personoplysninger og beskytte dine oplysninger imod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab eller ændring, og imod uberettiget videregivelse, brug eller andre ulovlig behandling, har vi indført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

3.2   LIFE har vedtaget interne retningslinjer for, hvordan virksomheden og vores medarbejdere skal behandle personoplysninger, og vi sikrer os, at vores medarbejdere kun har adgang til de personoplysninger, som er nødvendige, for at de kan udføre deres arbejde.

3.3   Derudover har vi vedtaget en it- og sikkerhedspolitik, der skal overholdes af samtlige af vores medarbejdere, og vi underviser løbende vores medarbejdere i håndtering af personoplysninger og vigtigheden af, at de behandler dine personoplysninger på en sikker og lovlig måde.

 

 

 

Retningslinjer for brug af billeder og video

I LIFE arbejder vi for, at flere børn og unge får interesse for naturvidenskab og teknologi. Det gør vi blandt andet ved at fortælle historier om vores mange aktiviteter, hvor der ofte indgår skoleelever, lærerstuderende og lærere

Vi fortæller vores historier på sociale medier, på vores hjemmeside, i trykte publikationer eller i pressen, hvor vi altid vil lade billeder og video være en del af fortællingen til at understøtte budskabet.

I LIFE har vi stort fokus på, at offentliggørelsen af billed- og videomaterialet skal overholde gældende lovgivning og almindelig moral og etik. Disse retningslinjer er beskrevet for at sikre, at ingen føler sig udstillet, udnyttet eller krænket, når vi offentliggør billed- eller videomateriale.

Retningslinjerne beskriver, hvordan personoplysninger i form af billeder og video håndteres på digitale og trykte medier. Retningslinjerne bygger på Datatilsynets vejledninger og anbefalinger.

 

Situationsbilleder

Ifølge Datatilsynet skelnes der mellem to typer af billeder – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilledet kan umiddelbart offentliggøres uden samtykke, hvor imod portrætbilledet ikke må offentliggøres uden et klart samtykke fra den eller de portrætterede personer (eller fra deres forældre).

I LIFE tager vi situationsbilleder af vores spændende aktiviteter, hvor der altid vil være fokus på den aktivitet, som personerne på billedet indgår i og ikke på personerne selv.

Vi skelner mellem situationsbilleder og portrætbilleder i overensstemmelse med Datatilsynets vejledende tekst, som kan findes her.

Hvis vi tager portrætbilleder, vil vi altid få skriftligt samtykke til brug fra den portrætterede eller dennes forældre. Ved situationsbilleder indhenter vi altid mundtligt samtykke i situationen, hvor billedet tages, selvom det ikke er et krav.

 

Vores definition af situationsbillede
Der skal altid være minimum tre personer på billedet. De må ikke kigge direkte i kameraet. At vise en situationen eller aktivitet skal være billedets formål. Ingen af personerne på billedet må have særlige kendetegn som markant hår, tatoveringer eller lignende.

 

Brug af billeder

Alle, der indgår i en aktivitet i regi af LIFE, enten hos os selv eller ude hos vores samarbejdspartnere, kan derfor opleve at blive fotograferet i forbindelse med aktiviteten.

Men vi spørger altid både eventuelle lærere og selvfølgelig også eleven, den lærerstuderende eller enhver anden om lov til at tage billedet og til at bruge det efterfølgende. Hvis vi bruger eksterne fotografer til aktiviteter uden for huset, vil de også altid spørge om lov først.

Billederne vil for det meste blive brugt på vores hjemmeside LIFE.dk eller på vores Facebook og Linked-In sider. De kan også blive brugt i trykte materialer som fx flyers eller på plakater eller indgå som en del af en presseindsat i medierne.

Vi følger altid nedenstående principper i vores brug af billed- og videomateriale.

 

Vi vil altid…

 • Spørge læreren om der er elever, der ikke må fotograferes.

 • Indhente skriftlige samtykke fra forældre - via læreren - hvis der er tale om portrætbilleder.

 • Spørge eleverne, de lærerstuderende eller andre gæster, om vi må tage et billede af dem.

 • Oplyse om billedets brug.

 • Følge ønskerne fra de adspurgte.

 • Kun tage relevante (harmløse) situationsbilleder at gæster, der indgår i spændende aktiviteter med naturfag.

 • Kun bringe fornavne og eventuelt organisation eller skole i forbindelse med billedet.

 • Aftale på forhånd, hvis hele navne skal med.

 • Fjerne billeder fra vores egne medier, så vidt det er muligt, hvis vi får et ønske om det.

Kontakt Anne Reinholdt, Teamleder (kommunikation), for yderligere informationer eller ved spørgsmål.