LIFE FONDENS BESTYRELSE

SAMMENSÆTNING OG MANGFOLDIGHED

LIFE Fonden anser diversitet som et vigtigt aspekt for at drive en sund og fremsynet fond. For at sikre at der bliver foretaget en bred diskussion i bestyrelsen, tilstræber LIFE Fonden diversitet i bestyrelsens sammensætning med hensyn til køn, alder og kulturel baggrund, og det er ambitionen, at mindst to medlemmer af bestyrelsen er af det underrepræsenterede køn. Bestyrelsen består pt. af 5 mænd og 5 kvinder. Dermed har bestyrelsen efterlevet dens ambition med hensyn til kønssammensætningen. Bestyrelsen vil fortsat arbejde på at sikre den ønskede diversitet i bestyrelsen.

Læs redegørelse for bestyrelsens sammensætning og mangfoldighed her.

Bestyrelsen