OM UNDERVISNINGS­INITIATIVET LIFE

Her på siden kan du blandt andet læse om undervisningsinitiativet LIFE og om vores forskellige tilbud til de danske uddannelsesinstitutioner.

SE VIDEO OM LIFE

Vi har samlet al information om LIFE i denne video for at skabe det bedste overblik til dig, der gerne vil vide mere om, hvem vi er i LIFE, og hvad vores mission er. God fornøjelse!

“MED LIFE VIL VI SAMMEN MED SKOLERNE INSPIRERE TIL VIRKELIGHEDSNÆR OG EKSPERIMENTERENDE NATURFAGSUNDERVISNING I ORDETS BREDESTE FORSTAND. FORUNDRINGSPARATHED, SKABERGLÆDE OG NYSGERRIGHED ER OMDREJNINGSPUNKTET FOR EN LANGSIGTET INDSATS FOR AT STYRKE STEM-FAGENE OG NATURVIDENSKABELIG DANNELSE.”

Christine Antorini, adm. direktør i LIFE Fonden

HVEM ER LIFE?

LIFE står for Læring, Ideer, Fascination og Eksperimenter.

LIFE er et landsdækkende og almennyttigt undervisningsinitiativ inden for STEM (Science, Teknologi, Engineering og Matematik) i LIFE Fonden.

Vores mission er, at flere børn og unge i hele Danmark får markant styrket deres viden om og fascination af naturvidenskab gennem undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Det vil vi gøre ved at udvikle og tilbyde skoler og ungdomsuddannelser naturfaglige undervisningsforløb gratis.

I alle LIFE Forløb arbejder elever med aktuelle samfundsudfordringer, der understøtter FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. LIFE Forløb understøtter den almindelige undervisning og lever op til relevante Fælles Mål i grundskolen og faglige mål på ungdomsuddannelserne.

Alle LIFE Forløb udgives på den digitale platform MY:LIFE. Et LIFE Forløb kan bestå af et eller to selvstændige forløb med egne læringsmål. Til et LIFE Forløb udgives der altid et kitforløb, hvor klassen anvender materialer fra et LIFE Kit og øvelser på MY:LIFE.

Som overbygning til nogle LIFE Forløb findes der også et labforløb, hvor klassen kan arbejde i et af LIFEs laboratorier. Vi kalder dem LIFE Labs, og de findes både som regionale- og mobile laboratorier.

I LIFE Labs kan eleverne arbejde i topavancerende laboratoriefaciliteter, som normalt ikke er til rådighed på skoler. Arbejdet ledes af undervisere fra LIFE sammen med klassens lærer.

Læs mere om vores fire platforme nederst på denne side.

LIFE Fonden er støttet af Novo Nordisk Fonden.

AMBITIONEN MED LIFE ER:

  • at bidrage til et højere niveau af naturvidenskabelig dannelse blandt børn og unge – og hele befolkningen

  • at bidrage til en øget interesse og motivation hos børn og unge for at fordybe sig i naturvidenskab, dens betydning og anvendelse

  • at bidrage til en større interesse for at uddanne sig inden for de naturvidenskabelige fag og studieretninger på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

Se vores organisationsdiagram ved at klikke her.

LIFE KIT

Når du booker et LIFE Forløb, modtager du et LIFE Kit, som indeholder materialer, som klassen kan anvende i forløbet sammen med den digitale læringsplatform MY:LIFE.

MY:LIFE

På MY:LIFE kan du og dine elever tilgå de enkelte LIFE Forløb digitalt. Som lærer kan du bruge MY:LIFE til at forberede din undervisning.

LIFE LABS

LIFE Labs er den samlede betegnelse for vores laboratorier - både de regionale og mobile. Klik herunder for at læse om de nuværende og kommende laboratorier: