.

WEGROW

Vi bliver flere og flere mennesker på kloden, og det bliver et problem at producere mad nok til alle i år 2050, hvis vi ikke finder på nye løsninger. Det er svært at finde mere landbrugsareal at dyrke afgrøder på, men måske kan vi dyrke dem på en smartere måde? I WeGrow skal du og din klasse undersøge en bæredygtig metode med naturlige mikroorganismer.

  • Gratis levering på skoler i hele landet
  • Aktiviteter målrettet læringsmål for 8. klasse
  • 5-ugers forløb i klassen

Hvad er et LIFE Forløb?

Et LIFE Forløb er et undervisningsforløb. I hvert LIFE Forløb får du leveret et LIFE Kit med materialer, der bruges i sammenspil med vores digitale undervisningsplatform.

Hvad er et LIFE Forløb?

Hvilke fag og klasser?

WeGrow er udviklet til 8. klasse i fagene biologi, fysik/kemi og geografi.

Hvilke fag og klasser?

Hvor mange lektioner?

WeGrow er et 5-ugers forløb inddelt i fem temaer. Cirka 25 lektioner.

Hvor mange lektioner?

Hvilket verdensmål?

I WeGrow vil eleverne lære om FN’s verdensmål #2: Stop sult.

Hvilket verdensmål?

Samarbejdspartnere

WeGrow er udviklet i samarbejde med forskere fra virksomhederne Novonesis og BioAg.

Samarbejdspartnere

Hvem kan booke WeGrow?

Alle skoler i hele landet kan booke WeGrow og få leveret forløbet direkte til døren – helt gratis.

Hvem kan booke WeGrow?

KORT OM WEGROW

I WeGrow Kit arbejder eleverne med udfordringen med at brødføde en voksende verdensbefolkning på en bæredygtig måde. I kitforløbet er der særligt fokus på potentialerne i at bruge mikroorganismer og sensorer til at få et større høstudbytte.


VARIGHED, FAG OG SAMARBEJDE

WeGrow er et 5-ugers forløb inddelt i fem temaer i fagene biologi, fysik/kemi og geografi for 8.klasse. Forløbet er udviklet i samarbejde med forskere fra Novonesis og BioAg, og undervejs i kitforløbet vil eleverne komme til at bruge metoder, som forskerne på Novonesis og BioAg anvender i deres arbejde. 

.

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED WEGROW

WeGrow består af to selvstændige undervisningsforløb. Et kitforløb, hvor du modtager et LIFE Kit med materialer til at gennemføre forløbets øvelser og et labforløb, hvor klassen som en overbygning kan arbejde videre med emnet i et af LIFEs laboratorier. Undervisningen i kitforløb foregår i din egen klasse, mens undervisningen i labforløb ledes af undervisere fra LIFE.

I begge undervisningsforløb anvendes vores digitale undervisningsplatform. Her findes øvelser, videoer og lærervejledninger.

.

NATURFAGSPRØVEKIT FRA WEGROW

Vil du gerne opgive WeGrow til den fællesfaglige naturfagsprøve? Book et naturfagsprøvekit til dine elevers arbejde med den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Med afsæt i materialer, som eleverne kender fra forløbet, kan de støttes og inspireres til udvikling af egne undersøgelser, som kan være med til at belyse deres naturfaglige problemstillinger og tilhørende arbejdsspørgsmål.

HUSK: Du kan kun booke til klasser, som har arbejdet med WeGrow inden prøven.

SÅDAN BRUGER DU UNDERVISNINGSPLATFORMEN

Vores digitale undervisningsplatform er omdrejningspunktet for alle vores undervisningsforløb. I denne video kan du se, hvordan du som naturfagslærer bruger platformen i din undervisning og ikke mindst i din forberedelse.

FORLØBSPLAN