VI OPDATERER PLASTMISSIONEN: BOOK DEN NYE UDGAVE NU

.

Det er vigtigt for os, at I er tilfredse med vores undervisningstilbud. Derfor undersøger vi løbende, om vi kan skrue på nogle knapper, som gør forløbene endnu bedre.

På baggrund af feedback fra lærere og elever har vi lavet nogle ændringer i forløbet Plastmissionen, hvor elever i 7. klasse undersøger, hvordan plastikproduktion kan blive mere bæredygtigt.

”Vi er rigtigt glade for alt den konstruktive feedback, som vi har fået. I den nye udgave har vi blandt andet tilpasset aktiviteternes længde, så de passer bedre ind i 7. klassernes virkelighed, og tilføjet mere fysisk aktivitet,” siger Rikke Thorsted, som er projektleder på Plastmissionen.

Plastmissionen blev lanceret i 2021. Læs mere om undervisningsforløbet og book det her.

Bliver nemmere at planlægge og koordinere

Plastmissionen er målrettet 7. klasse i biologi, fysik/kemi og geografi. Eleverne indtager rollen som plastproducenter i en virksomhed, der laver mobilcovers. Her undersøger de, hvordan virksomhedens produktion kan blive mere bæredygtig.

Flere aktiviteter er skåret til i den nye version. Blandt andet var der før to stresstests, hvor eleverne undersøgte, hvordan plastik reagerer på forskellige hverdagsprodukter. De to tests er nu slået sammen til én.

”Aktiviteterne passer bedre med lektionernes længde nu, og vi har lavet en lektionsplan, som gør det nemmere for lærerne at planlægge forløbet og koordinere indbyrdes,” siger Rikke Thorsted.

”Før var der desuden en del gentagelser, hvor den foregående aktivitets pointer blev samlet op. De gentagelser har vi skåret fra,” tilføjer hun.

Den nye udgave af plastmission kan tilgås på vores nye digitale undervisningsplatform, hvor du blandt andet finder opgavebeskrivelser og lærervejledning.

Det er muligt at nå i mål på de 24 lektioner, som forløbet varer, men vi er klar over, at fx sygdom kan komme i vejen. Vi har derfor tilføjet en guide i lærervejledningen til, hvordan I kan gennemføre forløbet, hvis I ikke når i mål, inden materialerne skal sendes tilbage.

.

HVAD ER ÆNDRET?

Alt indholdet er gennemskrevet

Bedre tidsangivelser og færre gentagelser

Lektionsplan, som gør det lettere at planlægge forløbet

Stresstest del 1 og 2 er slået sammen

Eleverne er mere fysisk aktive

Nye videoer med ’direktøren’

Delen, hvor eleverne skal argumentere, er styrket

Guide til at færdiggøre forløbet, hvis I ikke når det i booking-perioden

Bedre argumentationer og mere bevægelse

Hvor bæredygtige er vores plastcovers egentlig? Og hvorfor har vi valgt netop den her type plastik? Som et led i Plastmissionen skal eleverne argumentere for deres valg og fravalg.

”Det styrker elevernes kommunikationskompetencer, når de lærer at bygge argumentationer op. Den del har vi arbejdet meget på, så den står stærkere i den nye udgave,” siger Rikke Thorsted.

Flere brugere har desuden fortalt, at det fungerer godt, når eleverne skal være fysisk aktive under forløbet.

”Derfor har vi tilføjet mere bevægelse, så der nu er et aktivt element i næsten alle lektioner,” siger Rikke Thorsted.

Den nye udgave af Plastmissionen kan bookes nu.

.

OM PLASTMISSIONEN

Gratis levering til skoler i hele landet

Varighed på 4 uger fordelt på 24 lektioner

Målrettet læringsmål for 7. klasse i biologi, fysik/kemi og geografi

Udviklet i samarbejde med LEGO Koncernen

Sådan undersøger vi brugertilfredshed

Det er vigtigt for os, at brugerne er tilfredse med vores undervisningstilbud. Derfor måler vi løbende på tilfredsheden blandt lærere og elever for at få en statistisk pejling på, hvordan LIFE Forløbene opfattes i praksis. 

Læs mere om, hvordan vi evaluerer og forsker her.