KÆRE MATTIAS TESFAYE

.

Rikke Schmidt Kjærgaard, administrerende direktør i Videnskabsklubben,

Christine Antorini, administrerende direktør i LIFE Fonden

Maiken Løkke Lolck, direktør i Naturvidenskabernes Hus

Mikkel Bohm, direktør i AstraKære Mattias Tesfaye,

 

Stort tillykke med jobbet som børne- og undervisningsminister! Det er i vores øjne en af de vigtigste poster overhovedet, og det er fantastisk, at du har lyst til at bidrage til det vigtige arbejde med at styrke vores børn og unge. Vi glæder os meget til samarbejdet og skriver dette åbne brev med et konkret forslag til, hvordan du kan hjælpe os med at styrke naturfagene i uddannelseskæden:


Du kan nemlig være med til at bane vejen for flere naturvidenskabeligt kloge hænder og hoveder ved at udforme en ny naturvidenskabsstrategi til – og også meget gerne sammen med – os.


Lad os først kort opridse baggrunden for vores ønske: I 2018 offentliggjorde regeringen en naturvidenskabsstrategi med fem indsatsområder for udbredelsen af naturvidenskab og naturfag. Strategien havde blandt andet fokus på talentudvikling og faglig fornyelse af de naturvidenskabelige fag, men også faglige netværk og samarbejde blev fremhævet.


Strategien blev blandt andet udarbejdet på baggrund af en analyse af udfordringer, muligheder, mål og udviklingspotentiale, og efterfølgende arbejdede en rådgivningsgruppe videre med anbefalingerne. Til sidst dannede det store forarbejde grundlag for en samlet naturvidenskabsstrategi for grundskole og ungdomsuddannelser. Som organisationer, der arbejder med at udbrede naturfagene til daglig, jublede vi over at få udstukket en fælles retning og et fælles mål for vores indsats.


Undervisningen i naturfagene er afgørende for at skabe og bevare interessen for naturvidenskab, og indsatsområderne i strategien skulle være med til at indfri målsætningerne om, at flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen og vælge naturvidenskaben til, når de vælger ungdomsuddannelse.


Nu har strategien snart 5 år på bagen, og den nye SVM-regering er ved at finde sit ståsted. I den anledning skriver vi dette indlæg – for at opfordre dig som ny børne- og undervisningsminister til at huske det fortsatte fokus på naturfagene, som vi har så uendeligt meget brug for at få sat det skarpe, lange lys på.


Uden børn og unge, der vælger at gå den naturvidenskabelige eller teknologiske vej i deres uddannelse, kommer vi for eksempel ikke langt med den grønne omstilling. Vi har brug for de naturvidenskabelige og teknologiske kompetencer til at finde redskaber og løsninger på biodiversitetskrisen, klimakrisen og stort set alle andre kriser i vores samfund. Alle fremtidens borgere skal derudover have tilstrækkelig naturfaglig dannelse for at kunne deltage i den demokratiske debat om for eksempel nye teknologier eller sundhed.


På trods af forskelligheder i vores organisationer – nogle private, andre offentlige, nogle med fritiden i fokus, andre med udgangspunkt i grundskole eller gymnasie – er vi virkelig gode til at samarbejde om vores fælles mission om at få udbredt naturvidenskab og naturfagene til så mange børn og unge som muligt. Faktisk ser vi vores forskellige indgangsvinkler som en fordel.


Derigennem har vi nemlig mulighed for at engagere og motivere fra mange sider og via mange indgange til de unges liv, der som bekendt ikke er begrænset til isoleret at finde sted i skolen eller i fritiden.


Vi erfaringsudveksler og videndeler, og vi løfter i flok, fordi vores sag er for vigtig til at tænke i siloer. Fordi vores mission er den samme, og fordi vi kommer længst, hvis vi hjælper hinanden. Men den gamle naturvidenskabsstrategi er forældet, udtænkt i en anden politisk virkelighed, og vi mangler en ny retning, hvis vores arbejde skal være så effektivt, som det har potentialet til.


Så kære Mattias Tesfaye: Giv os en ny naturvidenskabsstrategi. Sæt os i arbejde. Det er det, vi er her for. Og det er, ikke mindst, det, vores børn og unge – og samfund – har brug for.

Det åbne brev har været bragt i Skolemonitor d. 2. februar. Du kan læse det her.

.

TILMELDING TIL NYHEDSBREV

Vil du følge med i vores kommende aktiviteter? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende opdateret direkte i din indbakke.