EXTRACTORS

Forestil dig en verden uden farve, duft og tekstur. Fødevarer og kosmetik ville se helt anderledes ud, hvis vi ikke havde tilsætningsstoffer, der udvindes ved ekstraktion. Men ekstraktion er en ressourcekrævende proces. I Extractors undersøger eleverne, hvordan de kan anvende deres egen viden fra laboratoriet til at optimere ressourceforbruget i den kemiske industri.

  • Forløbets varighed er tre moduler på 90 min.
  • Gratis forløb målrettet HTX og STX i faget kemi B
  • Kan bookes fra midten af juni og tages i brug i slutningen af 2023
  • Engangsmaterialer til forløbet bliver leveret til dit gymnasium

Hvad er et LIFE Forløb?

Et LIFE Forløb er et undervisningsforløb. I Extractors sender vi engangsmaterialer ud til dit gymnasium. Du bruger disse materialer i sammenspil med vores digitale platform MY:LIFE.

Hvad er et LIFE Forløb?

Fag og kernestof

Extractors er målrettet elever på HTX og STX i faget kemi B. Extractors tager udgangspunkt i ekstraktion og spektrofotometri. 

 

Fag og kernestof

Varighed

Extractors har en varighed på tre moduler på 90 min. Forløbet indeholder en blanding af laboratoriearbejde og teoretiske undersøgelser. 

Varighed

Elevaflevering

Extractors indeholder forslag til en elevaflevering, der tager udgangspunkt i indhold fra forløbet. 

Elevaflevering

Samarbejdspartner

Extractors er udviklet i samarbejde med virksomheden CP Kelco

Samarbejdspartner

Didaktik

Extractors indeholder lettilgængelige skabeloner, der hjælper eleverne med at tilrettelægge og gennemføre egne eksperimenter.  

Didaktik

KORT OM EXTRACTORS

Hvert år bruger danske virksomheder mange ressourcer på kemisk produktion. En af de ressourcekrævende processer er ekstraktion. Ekstraktion bruges fx til at udvinde tilsætningsstoffer. Vores hverdag er fuld af produkter, som indeholder tilsætningsstoffer, fx farve og fortykningsmidler i fødevarer og kosmetik. 

I Extractors skal elever bruge viden og praktiske færdigheder fra kemi til at undersøge, hvordan de kan påvirke ekstraktionsprocesser. Eleverne arbejder eksperimentelt med spektrofotometri og med ekstraktion af karminsyre fra cochenillelus. Derudover undersøger eleverne nogle af de udfordringer, virksomheder står over for, når de vil optimere industrielle ekstraktionsprocesser.  

Undervejs i forløbet dokumenterer eleverne deres arbejde i appen Capture LIFE med fotos og korte beskrivelser. Forløbet kan bookes fra midten af juni. Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få direkte besked, når du kan booke.

PROBLEMSTILLING

Eleverne skal arbejde med følgende problemstilling i forløbet: Hvordan kan vi optimere ekstraktionsprocesser, så vi bevarer udbytte og kvalitet, men reducerer ressourceforbruget. 

MODULOVERSIGT