.

EXTRACTORS

Forestil dig en verden uden smag, farve, duft eller tekstur. Fødevarer og kosmetik ville se helt anderledes ud, hvis vi ikke havde tilsætningsstoffer, der udvindes ved ekstraktion. Men ekstraktion er en ressourcekrævende proces. I Extractors tilrettelægger og gennemfører eleverne selv et eksperiment. Her skal de undersøge, hvordan ændringer i variable påvirker en ekstraktion. Efterfølgende anvendes deres viden til at optimere en industriel ekstraktionsproces.

  • Forløbets varighed er tre moduler på 90 min.
  • Undersøgelsesbaseret elevarbejde
  • Tager udgangspunkt i faglige mål og kernestof.
  • Gratis forløb med digitale- og engangsmaterialer målrettet kemi B på htx og stx
.

Hvad er et LIFE Forløb?

Et LIFE Forløb er et undervisningsforløb. I Extractors sender vi engangsmaterialer ud til dit gymnasium. Du bruger disse materialer i sammenspil med vores digitale undervisningsplatform.

Hvad er et LIFE Forløb?

Fag og kernestof

Extractors er målrettet elever på htx og stx i faget kemi B. Extractors tager udgangspunkt i ekstraktion og spektrofotometri. 

 

Fag og kernestof

Varighed

Extractors har en varighed på tre moduler på 90 min. Forløbet indeholder en blanding af laboratoriearbejde og teoretiske undersøgelser. 

Varighed

Elevaflevering

Extractors indeholder forslag til en elevaflevering, der tager udgangspunkt i indhold fra forløbet. 

Elevaflevering

Samarbejdspartner

Extractors er udviklet i samarbejde med virksomheden CP Kelco

Samarbejdspartner

Didaktik

Extractors indeholder lettilgængelige skabeloner, der hjælper eleverne med at tilrettelægge og gennemføre egne eksperimenter.  

Didaktik

KORT OM EXTRACTORS

Hvert år bruger danske virksomheder mange ressourcer på kemisk produktion. En af de ressourcekrævende processer er ekstraktion. Ekstraktion bruges fx til at udvinde tilsætningsstoffer. Vores hverdag er fuld af produkter, som indeholder tilsætningsstoffer, fx farve og fortykningsmidler i fødevarer og kosmetik. 

I Extractors skal eleverne tilrettelægge og gennemføre et eksperiment om ekstraktion af karminsyre fra cochenillelus. I eksperimentet undersøger eleverne effekten af at ændre variable i ekstraktionsprocessen. Effekten vurderes ved hjælpe af spektrofotometriske målinger. Eleverne opdager også nogle af de udfordringer, virksomheder står over for, når de skal leve op til kundeønsker og optimere industrielle ekstraktionsprocesser. 

Extractors kan indgå som en del af et længere kernefagligt forløb om for eksempel spektrofotometri og Lambert-Beers lov.

Eleverne skal arbejde med følgende problemstilling i forløbet: Hvordan kan vi optimere ekstraktionsprocesser, så vi bevarer udbytte og kvalitet, men reducerer ressourceforbruget. 

MODULOVERSIGT

SÅDAN BRUGER DU EXTRACTORS

.

SÅDAN BRUGER DU UNDERVISNINGSPLATFORMEN

Vores digitale undervisningsplatform er omdrejningspunktet for alle vores undervisningsforløb. I denne video kan du se, hvordan du som underviser bruger platformen i din undervisning og ikke mindst i din forberedelse.

.

Samarbejde med CP Kelco

Udviklingen af LIFE Forløb sker altid i samarbejde med virksomheder og forskningsmiljøer, der arbejder med viden, forskning og teknologi i relation til forløbenes problemstillinger.

Extractors er udviklet i samarbejde med den internationale virksomhed CP Kelco. CP Kelco har bl.a. bidraget med data, beregningsmetoder og kundeprofiler til forløbets virksomhedscase. CP Kelco har en fabrik i Lille Skensved ved Køge, hvor de producerer pektin fra citrusskaller og carrageenan fra tang.

Vi har lavet en video om samarbejdet, som du kan se her:

VÆRD AT VIDE

.
.

KOM I GANG MED EXTRACTORS

Extractors er gratis. Forløbet består af et LIFE Kit med engangsmaterialer til at gennemføre forløbets øvelser. Vi leverer LIFE Kittet på din institution et par dage før din ønskede startdato. I Extractors anvendes også vores digitale undervisningsplatform i samspil med materialerne i LIFE Kittet. På undervisningsplatformen finder du øvelser, videoer og vejledning til din forberedelse, inden du bruger forløbet i klassen. Du begynder booking af Extractors ved at klikke på linket her: