.

TURBOVÆKST

Turbovækst er et undervisningsforløb, der handler om katalyse, kunstgødning og bæredygtig produktion. I Turbovækst styrer eleverne i grupper hvert deres land, og deres opgave er at sikre, at deres lands befolkning ikke sulter. Det sikrer de ved at producere nok fødevarer til alle, der samtidig ikke skader klimaet eller miljøet.

  • Gratis levering på skoler i hele landet
  • Varighed på 5 uger fordelt på 25 lektioner
  • Aktiviteter målrettet læringsmål for 9. klasse

Hvad er et LIFE Forløb?

Et LIFE Forløb er et undervisningsforløb. I hvert LIFE Forløb får du leveret et LIFE Kit med materialer, der bruges i sammenspil med vores digitale undervisningsplatform.

Hvad er et LIFE Forløb?

Hvilke fag og klasser?

Turbovækst er udviklet til 9. klasse og er et fællesfagligt forløb i biologi, fysik/kemi og geografi.

Hvilke fag og klasser?

Hvor mange lektioner?

Turbovækst er et 5-ugers forløb, der strækker sig over 25 lektioner.

Hvor mange lektioner?

Hvilket verdensmål?

I Turbovækst vil eleverne lære om FN's verdensmål #2: Stop sult og #12: Ansvarlig forbrug og produktion.

Hvilket verdensmål?

Samarbejdspartner

Turbovækst er udviklet i samarbejde med forskere fra virksomheden Topsoe.

Samarbejdspartner

Hvem kan booke Turbovækst?

Alle skoler i hele landet kan booke Turbovækst og få leveret forløbet direkte til døren – helt gratis.

Hvem kan booke Turbovækst?

KORT OM TURBOVÆKST

Hvordan kan vi brødføde verdens voksende befolkning? Den udfordring skal eleverne arbejde med i det fællesfaglige forløb Turbovækst. Eleverne skal blandt andet undersøge, hvordan katalyse og kunstgødning kan være med til at øge fødevareproduktionen på en bæredygtig måde. Forløbet er bygget op omkring et digitalt spil, hvor eleverne udvikler deres eget land fra et udviklingsland til et industrialiseret land. Kitforløbet veksler mellem opgaver i det digitale spil og undersøgelser i klassen. 

VARIGHED, FAG OG SAMARBEJDE
Turbovækst er et 5-ugers forløb der strækker sig over 25 lektioner. Forløbet henvender sig til 9. klasse i fagene biologi, geografi og fysik/kemi og er udviklet i samarbejde med forskere fra virksomheden Topsoe, hvis ekspertise er produktion af katalysatorer til industrien.

TURBOVÆKST TIL 10. KLASSE
Turbovækst er udviklet til elever i 9. klasse. Er du lærer for en 10. klasse, er du også velkommen til at booke forløbet. I dette afsnit i lærervejledningen kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil tilpasse forløbet til fysik/kemi i 10. klasse. Klik her.

.

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED TURBOVÆKST

Turbovækst består af to selvstændige undervisningsforløb. Et kitforløb, hvor du modtager et LIFE Kit med materialer til at gennemføre forløbets øvelser og et labforløb, hvor klassen som en overbygning kan arbejde videre med emnet i et af LIFEs laboratorier. Undervisningen i kitforløb foregår i din egen klasse, mens undervisningen i labforløb ledes af undervisere fra LIFE.

I begge undervisningsforløb anvendes vores digitale undervisningsplatform. Her findes øvelser, videoer og lærervejledninger.

.

NATURFAGSPRØVEKIT FRA TURBOVÆKST

Vil du gerne opgive Turbovækst til den fællesfaglige naturfagsprøve? Book et naturfagsprøvekit til dine elevers arbejde med den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Med afsæt i materialer, som eleverne kender fra forløbet, kan de støttes og inspireres til udvikling af egne undersøgelser, som kan være med til at belyse deres naturfaglige problemstillinger og tilhørende arbejdsspørgsmål.

HUSK: Du kan kun booke til klasser, som har arbejdet med Turbovækst inden prøven.

OBS: Vi åbner for booking af naturfagsprøvekit til 2025-afgangsprøverne den 1. februar.

SÅDAN BRUGER DU UNDERVISNINGSPLATFORMEN

Vores digitale undervisningsplatform er omdrejningspunktet for alle vores undervisningsforløb. I denne video kan du se, hvordan du som naturfagslærer bruger platformen i din undervisning og ikke mindst i din forberedelse.

.

Podcast: Forstå katalyse med Topsoe

Hvordan laver man ammoniak? Og hvad er en katalysator? Hvis du er nysgerrig på at vide mere, er du havnet det helt rigtige sted. I denne podcast tager Christian Cherry fra LIFE Fonden på besøg hos forskere og ingeniører fra den danske virksomhed Topsoe, hvor han blandt andet ”lander” på overfladen af en katalysator for at forstå de kemiske processer, der er essentielle for at producere ammoniak.

Lyt til podcasten for at få et unikt indblik i, hvordan en virksomhed som Topsoe arbejder med de emner, der er berørt i Turbovækst.

FORLØBSPLAN