TURBOVÆKST

Turbovækst er et undervisningsforløb, der handler om katalyse, kunstgødning og bæredygtig produktion. I Turbovækst styrer eleverne i grupper hvert deres land, og deres opgave er at sikre, at deres lands befolkning ikke sulter. Det sikrer de ved at producere nok fødevarer til alle, der samtidig ikke skader klimaet eller miljøet.

  • Gratis levering på skoler i hele landet
  • Aktiviteter målrettet læringsmål for 9. klasse
  • 5-ugers forløb i klassen og heldagsforløb i LIFE Labs

HVORDAN BRUGER MAN TURBOVÆKST?

TURBOVÆKST ER ET UNDERVISNINGSFORLØB. VI KALDER DET ET LIFE FORLØB. FIND UD AF, HVORDAN MAN BRUGER ET LIFE FORLØB HER

HVORDAN BRUGER MAN TURBOVÆKST?

HVILKE FAG OG KLASSER?

TURBOVÆKST ER UDVIKLET TIL UDSKOLINGEN – 9. KLASSE, OG ER ET FÆLLESFAGLIGT FORLØB I BIOLOGI, FYSIK/KEMI OG GEOGRAFI.

HVILKE FAG OG KLASSER?

HVOR MANGE LEKTIONER?

TURBOVÆKST ER ET 5-UGERS FORLØB, DER STRÆKKER SIG OVER 25 LEKTIONER.

HVOR MANGE LEKTIONER?

HVILKET VERDENSMÅL FRA FN?

I TURBOVÆKST VIL ELEVERNE LÆRE OM FN’S VERDENSMÅL #2: STOP SULT OG #12: ANSVARLIG FORBRUG OG PRODUKTION.

HVILKET VERDENSMÅL FRA FN?

HVEM ER FORLØBET UDVIKLET SAMMEN MED?

TURBOVÆKST ER UDVIKLET I SAMARBEJDE MED FORSKERE FRA VIRKSOMHEDEN HALDOR TOPSØE.

HVEM ER FORLØBET UDVIKLET SAMMEN MED?

HVORNÅR KAN MAN BRUGE TURBOVÆKST?

TURBOVÆKST KAN NU BOOKES OG ANVENDES PÅ SKOLER I HELE LANDET.

HVORNÅR KAN MAN BRUGE TURBOVÆKST?

KORT OM TURBOVÆKST

Hvordan kan vi brødføde verdens voksende befolkning? Den udfordring skal eleverne arbejde med i det fællesfaglige forløb Turbovækst. Eleverne skal blandt andet undersøge, hvordan katalyse og kunstgødning kan være med til at øge fødevareproduktionen på en bæredygtig måde. Forløbet er bygget op omkring et digitalt spil, hvor eleverne udvikler deres eget land fra et udviklingsland til et industrialiseret land. Kitforløbet veksler mellem opgaver i det digitale spil og undersøgelser i klassen. 

Varighed, fag og samarbejde

Turbovækst er et 5-ugers forløb der strækker sig over 25 lektioner. Forløbet henvender sig til 9. klasse i fagene biologi, geografi og fysik/kemi og er udviklet i samarbejde med forskere fra virksomheden Haldor Topsøe, hvis ekspertise er produktion af katalysatorer til industrien.

BOOKING OG MY:LIFE

Turbovækst består af to selvstændige undervisningsforløb. Et kitforløb, hvor du modtager et LIFE Kit med materialer til at gennemføre forløbets øvelser og et labforløb, hvor klassen som en overbygning kan arbejde videre med forløbet i et af LIFEs laboratorier.

LIFE Kittet booker du her på siden, og vi leverer og afhenter kittet på din skole. Du begynder booking af dit LIFE Kit ved at klikke på den lyseblå knap her på siden, hvor der står “Book nu”. Efter endt kitforløb kan klassen arbejde videre med Turbovækst i et labforløb – i første omgang kun for skoler i Region Sjælland og senere hen til resten af landet. Undervisningen ledes af undervisere fra LIFE sammen med klassens lærer.

I begge undervisningsforløb anvendes den digitale platform MY:LIFE. Her findes øvelser, videoer og vejledning til din forberedelse, inden du bruger Turbovækst i klassen eller inden et labforløb.

Turbovækst er gratis, da forløbet uddeles som en bevilling fra LIFE Fonden.

SÅDAN BRUGER DU MY:LIFE I TURBOVÆKST

Vores digitale platform MY:LIFE er omdrejningspunktet for alle vores undervisningsforløb. I denne video kan du se, hvordan du som naturfagslærer bruger MY:LIFE i din undervisning og ikke mindst i din forberedelse til vores undervisningsforløb.

ERFARINGER FRA ET LÆRERPERSPEKTIV

“Den største styrke ved Turbovækst er, at der er forsøg, som er anderledes, end dem man normalt laver i folkeskolen – fordi man ikke altid har midlerne til det.”

Kim Franck har sammen med eleverne i 9. klasse på Amager Privatskole arbejdet med Turbovækst som et tværfagligt projektforløb i fysik/kemi, biologi og geografi.

LEKTIONSPLAN FOR TURBOVÆKST KITFORLØB

LEKTIONSPLAN FOR TURBOVÆKST LABFORLØB