DEBATINDLÆG: KAN ELEVER HJÆLPE MED AT INDFRI VERDENSMÅLENE?

.

Af Christine Antorini, direktør i LIFE, tidl. børne- og undervisningsminister

Hvordan kan vi brødføre verdens voksende befolkning? Hvordan kan vi sikre vores byer og kyster mod klimaforandringerne? Kan vi udskifte plastik med bæredygtige alternativer? Det er nogle af de samfundsudfordringer, der ligger bag FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Verdensmålene blev vedtaget den 25. september 2015 på et FN topmøde i New York. Her vedtog man 17 konkrete mål og 169 delmål, der forpligter medlemslandene til bæredygtig udvikling.

I dag fem år senere er verdensmålene kommet på agendaen i mange virksomheder, organisationer og forskningsmiljøer. De arbejder konkret med verdensmålene og med at udvikle løsninger, der kan skabe en bedre, sundere, mere fair og grøn verden. De undersøger, stiller spørgsmål og udfordrer sig selv.

Det samme kan vores børn og unge i skolerne også gøre. De kan være med til at undersøge samfundsudfordringer og udvikle løsninger. De kan være med til at stille nysgerrige spørgsmål og udfordre hinanden. Og de kan udfordre ’de voksne’. Hvis de altså får muligheden for det.

FRA VERDENSMÅL TIL LOKALE MÅL

På Hornbæk Skole i Helsingør Kommune er verdensmålene kommet på skoleskemaet. Her eksperimenterer eleverne med at finde løsninger på verdens største udfordringer.

Elever på den nordsjællandske skole arbejder med verdensmål nr. 2, der handler om at stoppe sult. De undersøger, hvordan vi på en bæredygtig måde kan producere mad nok til at brødføde verdens hurtigt voksende befolkning. De eksperimenterer med mikrobiologi og sensorteknologi. Skolen arbejder med undervisningsforløbet WeGrow – et naturfagligt forløb, som LIFE tilbyder gratis til grundskoler i hele Danmark. WeGrow er et case-baseret forløb udviklet i samarbejde med virksomheder og vidensmiljøer, der forsker i bæredygtig planteproduktion.

Når jeg møder elever rundt om på landets skoler, er det tydeligt, at de gerne vil være med til at gøre verden til et bedre sted – både i deres lokalområde og andre steder langt væk. Og de bliver motiveret og begejstret, når de får mulighed for at arbejde med emner, der er vedkommende for dem. De samfundsudfordringer, der ligger bag verdensmålene, er om nogen vedkommende.

STEM-FAGENE SPILLER EN AFGØRENDE ROLLE

Børn og unge elsker at udforske og eksperimentere – og de vil gerne være en aktiv del af undervisningen. Det kræver blot, at de får mulighed for det. Når elever får mulighed for at eksperimentere, stille spørgsmål og tage stilling til verdensmålene, så får de en bedre forståelse af dem og af, hvad der skal til for at indfri dem.

’Naturfagsværktøjskassen’ er oplagt til at udforske og eksperimentere med løsninger, der kan bidrage til at opfylde verdensmålene. Det naturfaglige og teknologiske område spiller en afgørende rolle, når der kommer til at indfri de 17 ambitiøse mål.

Hvis vi skal lykkes med at indfri verdensmålene om 10 år, er det afgørende, at børn og unge også får mulighed for at arbejde med verdensmålene og tænke i nye løsninger. Og hvem ved, om den næste geniale opfindelse, der kan udrydde sult, bliver opfundet i en klasse på en dansk skole?

Christine Antorini er direktør i undervisningsinitiativet LIFE og tidl. børne- og undervisningsminister.

LIFE er et nyt landsdækkende undervisningsinitiativ, der har til formål at styrke  børn og unges viden om og fascination for naturvidenskab. LIFE tilbyder gratis undervisningsforløb, hvor elever arbejder undersøgende med samfundsudfordringer, der understøtter FN’s verdensmål. LIFE er støttet af Novo Nordisk Fonden.

RELATEREDE ARTIKLER

.
2. december 2020
.
23. september 2020
.
29. juli 2020