CHRISTINE ANTORINI UDPEGET TIL TEKNOLOGIPAGTRÅDET

.

TeknologipagtRådet skal Christine Antorini sammen med repræsentanter fra erhvervslivet, ministerier og uddannelsesområdet bidrage til at rådgive regeringen om den strategiske retning for Teknologipagten, der har til formål at styrke danskernes kompetencer inden for STEM-området (Science, Teknologi, Engineering og Matematik). En opgave hun ser meget frem til.

”Jeg er virkelig glad for at være blevet udpeget til regeringens TeknologipagtRåd. Skal vi lykkes med at motivere mange flere til at interessere sig for STEM, uddanne sig inden for STEM og arbejde inden for STEM, er det afgørende med en langsigtet, vedvarende og sammenhængende indsats, der er forankret både i bredden hos de mange aktører og i toppen hos politikerne og regeringen,” fortæller Christine Antorini og uddyber:

”Det kræver fælles visioner og effektive handleplaner, hvis vi skal nå de ambitiøse mål – og jeg har med stor interesse fulgt hele forarbejdet til Teknologipagten, som nøgleinteressenter lige fra uddannelsesområdet og vidensmiljøer til erhvervslivet og organisationer har arbejdet på i en årrække.”

ERFARING SOM MINISTER OG DIREKTØR

Når Christine Antorini i dag onsdag den 23. september deltager i sit første møde som medlem af TeknologipagtRådet, medbringer hun relevant erfaring fra både sin nuværende stilling og tidligere hverv.

”I TeknologipagtRådet kan jeg særligt bidrage med erfaringer og viden om, hvordan STEM-området kan styrkes fra daginstitutioner til ungdomsuddannelserne. Altså fra de helt små børn, der fx kan lege med science og natur som en del af daginstitutionernes læreplaner, til skoleelever, der arbejder undersøgende og eksperimenterende med samfundsrelevante problemstillinger i skolen. I det naturvidenskabelige undervisningsinitiativ LIFE arbejder vi lige præcis med sådan en sammenhængende tilgang,” siger Christine Antorini.

Teknologipagtens arbejde sker i et bredt samarbejde mellem regeringen, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, fonde og andre aktører. TeknologipagtRådets tætte samarbejde med regeringen giver rådet en unik position til at fremme STEM-dagsordenen i Danmark.

”Med mine erfaringer både fra LIFE-initiativet og som tidligere folketingsmedlem og børne- og undervisningsminister håber jeg at kunne styrke bindeleddet mellem de mange aktører på området. Det er afgørende med en fælles vision og handlingsplan for at fremme STEM og bygge bro mellem det politiske niveau og Teknologipagtens interessenter,” lyder det fra Christine Antorini.

OM CHRISTINE ANTORINI

Christine Antorini har været direktør for LIFE hos siden 2018.

Hun er desuden bestyrelsesformand for Roskilde Festival Højskole og bestyrelsesmedlem i Danmarks Radio og Sagnlandet Lejre samt medlem af Videnskab.dk’s Advisory Board. Hun har tidligere siddet i Folketinget i 15 år herunder som børne- og undervisningsminister (S) fra 2011 til 2015. Som folketingsmedlem har hun bl.a. været undervisningsordfører og formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget. Tidligere har hun bl.a. arbejdet som studievært på DR2’s nyhedsmagasin Deadline og været sekretariatschef i Forbrugerinformationen. Hun er uddannet cand.comm.

OM TEKNOLOGIPAGTEN OG TEKNOLOGIPAGTRÅDET

Teknologipagten er et fælles initiativ fra Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Formålet med pagten er at samle aktørerne på STEM-området, sætte fokus på manglen på danskere med STEM-kompetencer samt vise, hvordan forskellige projekter og aktører konkret arbejder med at løfte den fælles samfundsopgave. Målet er på sigt at inspirere endnu flere danskere end i dag til at interesse sig for, arbejde med og uddanne sig inden for STEM-fagene. Helt konkret er målet, at der på 10 år skal uddannes 20 procent flere med STEM-kompetencer end i 2018, da Teknologipagten blev oprettet. Læs mere på www.teknologipagten.dk

RELATEREDE ARTIKLER

.
2. december 2020
.
24. september 2020
.
11. juni 2020