DET GODE SAMARBEJDE: STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM

I Mikrosafari er der fokus på naturen, dyreliv og ikke mindst biodiversitet. Undervisningsforløbet er for 1. og 2. klasser i grundskolen, og eleverne skal blandt andet være med til at identificere insekter og smådyr i naturen i deres lokalområder.  

HVORFOR ET FORLØB OM BIODIVERSITET?

"Biodiversiteten er globalt og i Danmark under pres. Artsnedgangen er aldrig gået hurtigere, end det gør lige nu. Primært på grund af menneskets aktiviteter forløber artstabet nu meget hurtigere end naturligt. Det estimeres, at artstabet sker op mod 100-1000 gange hurtigere end tidligere i menneskets historie".

 

Sådan lyder det fra Miljøstyrelsen på deres hjemmeside. Denne problemstilling, og ikke mindst FNs Verdensmål nr. 15: Livet på land, der blandt andet handler om at stoppe tabet af biodiversitet, er grundlaget for udviklingen af Mikrosafari. Hvis vi skal forhindre et tab af biodiversitet, er vi nødt til at sætte fokus på at øge den almene viden omkring arterne i den danske natur - og det starter allerede i grundskolens mindste klasser.

 

VIDENBASEN ARTER

Mikrosafari er udviklet med inspiration fra tilgangen citizen science (eller borgervidenskab), hvor borgere engageres og involveres i forskning. Det kommer til udtryk i forløbet, når eleverne skal hjælpe forskere med at undersøge artsdiversiteten inden for danske insekter og smådyr. Det gør de ved at indsende data til den digitale videnbase Arter – i form af fotos af deres indsamlede dyr samt koordinater for findestedet. Arter er en dansk videnbase, der har til formål at samle data om de arter, der lever i den danske natur og at gøre den viden tilgængelig for hele den danske befolkning.

 

Arter er udviklet i et samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Museum, Miljøstyrelsen, Naturhistorisk Museum Aarhus og DanBIF. Videnbasen drives og udvikles af en projektgruppe, men den lever i høj grad sit eget liv, hvor mere en 6000 brugere indtil videre har oprettet brugerkonti og indrapporteret over 80.000 fund i Danmark. Det er frivillige, der sidder og validerer alle de mange indrapporteringer fra danskerne - og snart altså også fra hundredvis af elever fra 1. og 2. klasse fra de danske grundskoler, der har Mikrosafari på skoleskemaet.

 

Det er netop i brugen af Arter, at vi har haft et tæt samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum.

OPLAGT SAMARBEJDE

Allerede i udviklingens spæde start af Mikrosafari var der tanker om at inddrage moderne teknologi til at belyse emnet om biodiversitet ved hjælp af citizen science-tilgangen. Dengang gik Arter under navnet "Artsportalen" og var kendt blandt vores udviklere af Mikrosafari. Derfra opstod kontakten til Statens Naturhistoriske Museum, der i mellemtiden havde planer om at udvikle portalen til det som Arter er i dag. Igennem hele udviklingen af Mikrosafari har vi løbende haft sparring omkring inddragelsen af Arter i undervisningsforløbet - til stor begejstring for Anders P. Tøttrup, der er vicemuseumchef på Statens Naturhistoriske Museum:

 

"Vi er midt i en biodiversitetskrise og samtidig mangler vi viden om de danske arter. Viden som er nødvendig for at kunne passe bedre på naturen. Med Arter kan alle være med til at indsamle denne viden og samtidig er Arter stedet hvor alt viden om naturen samles og gøres tilgængeligt for formidlere, forvaltere og forskere. Vi er stolte over samarbejdet omkring Mikrosafari og glæder os til at modtage de mange billeder fra hele Danmark."

 

Ifølge vores egen underdirektør for udvikling og undervisning, Henrik Busch, var samarbejdet med Arter og Statens Naturhistoriske Museum et oplagt valg:

 

"Med Arter.dk har alle borgere i Danmark fået en unik mulighed for at bidrage til den vigtige kortlægning af den danske biodiversitet. Samarbejdet med Statens Naturhistoriske Museum og de øvrige parter bag Arter.dk giver nu de mindste elever i grundskolen muligheden for reelt at være en del af den vigtige opgave. Vi er taknemmelige over, at vi nu med de stærke forskningsmiljøer og Miljøstyrelsen i ryggen kan lancere Mikrosafari til alle landets skoler."  

 

MERE OM MIKROSAFARI

I Mikrosafari skal eleverne lære om insekternes og smådyrenes levesteder, opbygning og eventuelle forvandling, for at de kan være med til at passe bedre på disse dyr i fremtiden. Eleverne skal indsamle og undersøge insekter og smådyr, de skal udfylde et insekthotel, og de skal fortælle og skrive i en arbejdsbog om insekter og smådyr ved hjælp af fagord. I forløbet arbejder eleverne med alle de fire naturfaglige kompetenceområder fra Fælles Mål, men det er særligt undersøgelses- og kommunikationskompetencen, der er fokus på.

 

Undervisningsforløbet kan bookes fra d. 15. december 2021 med levering af LIFE Kit fra d. 21. februar 2022 til alle landets skoler. Vi anbefaler at tage Mikrosafari i brug i månederne april-juni og august-oktober, for at få maksimalt udbytte af indsamlingen af insekter og smådyr.

 

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev – så får du besked direkte i indbakken, når du kan booke forløbet d. 15. december her på LIFE.dk.Mikrosafari

Nu kan du og dine elever hjælpe forskerne med at finde ud af, hvilke insekter og smådyr der lever i området omkring din skole.

Klik på knappen for at lære mere om Mikrosafari: