FORSKNING MED AFSÆT I LIFE FONDENS UNDERVISNINGS­FORLØB

Forskere fra Institut for Naturfagenes Didaktik og Datalogisk Institut (Københavns Universitet), DPU (Aarhus Universitet), TrygFondens Børneforskningscenter og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har fået bevilliget knap 16 mio. kroner i forskningsmidler fra Novo Nordisk Fondens pulje, kaldet LIFE Research Initiative.  

LIFE RESEARCH INITIATIVE

Novo Nordisk Fonden inviterede i 2022 forskere fra de førende miljøer i naturfagsdidaktik og tilgrænsende felter fra professionshøjskoler og universiteter i Danmark til at søge en pulje på knap 16 mio. kroner, hvor dataindsamlingen skulle tage udgangspunkt i LIFE Fondens aktiviteter.

Puljen er udmøntet marts 2023 med bevilling til to projekter: Collaborative Courageous Science og Lasting impact of large-scale science education initiatives. Læs mere om de to projekter længere nede i artiklen.

LIFE Fonden har fra starten været født med en ambition om at være en forskningsplatform. Med udgangspunkt i vores undervisningstilbud kan forskere følge elever og lærergrupper fra grundskolen og ungdomsuddannelser igennem længere tid, hvilket giver unikke muligheder for både kvantitativ og kvalitativ forskning. Det begejstrer Impact- og Forskningschef i LIFE Fonden, Niels Matti Søndergaard:  

 

“I LIFE Fonden ønsker vi at skabe ny viden og erkendelse inden naturfagsdidaktik og grundskoleforskning, som bidrager til det danske og internationale forskningsfelt. Ny viden er ikke alene en forudsætning for at blive klogere. Vi skal også kunne bidrage til at forbedre undervisningspraksis i naturfag og naturvidenskabelige fag. Derfor er jeg enormt glad for de to forskningsprojekter, der både har forskningshøjde og praksisrelevans” 


DE TO PROJEKTER 


LIFE Fondens set-up giver forskere mulighed for at undersøge forskningsspørgsmål tæt knyttet til LIFE Forløb, men også de store og grundlæggende spørgsmål inden for naturfagsdidaktik.  

Begge forskningsprojekter er nyskabende i deres tilgang og udnytter fx, at LIFE Fonden i kraft af sin skala og tidshorisont har adgang til et stort empirigrundlag, hvor spørgsmål kan studeres i et langsigtet perspektiv. Netop det langsigtede perspektiv var en af grundtankerne hos Novo Nordisk Fonden, da de i 2020 stiftede LIFE Fonden, forklarer Berith Bjørnholm, Senior Vice President for Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden:

“LIFE Fonden er etableret for at skabe en langsigtet og vedvarende indsats på uddannelsesområdet, der kan styrke børn og unges viden om og fascination af naturvidenskab. Det langsigtede perspektiv giver samtidig særlige muligheder for at eksterne forskere kan undersøge indsatsen og dens impact. Vi ser meget frem til at følge forskningsprojekterne de næste år.” 


COLLABORATIVE COURAGEOUS SCIENCE 


Den ene bevilling går til Institut for Naturvidenskabernes Didaktik (Københavns Universitet) i samarbejde med Datalogisk Institut (Københavns Universitet) og DPU (Aarhus Universitet). Projektet er ledet af professor Morten Misfeldt. 

 

Når ingeniører og forskere i teams arbejder med teknologiske og forskningsmæssige nybrud sker det i cykliske processer, hvor forsøg, failure og nye forsøg afløser hinanden. Det kræver fejlmodighed og evne til at samarbejde – selv om man møder modgang.  Men er fejlmodighed noget eleverne også bruger i undervisningen i grundskolen?   

 

Forskerne fra Institut for Naturvidenskabernes Didaktik, Datalogisk institut og DPU vil forsøge at udvikle en metode til at undersøge elevernes fejlmodighed, når de arbejder i LIFE Fondens laboratorier, og hvordan den påvirkes af deres samarbejdsmønstre. Projektet gør brug af en ny metodik baseret på bevægelsesanalyse, hvor der indsamles data fra både sensorer, kameraer, mikrofoner mm. fra undervisningen. Det er første gang, også internationalt, at den tilgang anvendes inden for naturfagsdidaktisk forskning. 


LASTING IMPACT OF LARGE-SCALE SCIENCE EDUCATION INITIATIVES 


Den anden bevilling går til TrygFondens Børneforskningscenter i samarbejde med VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Projektet er ledet af Simon Calmar Andersen fra Aarhus Universitet, der vil undersøge, hvordan LIFE Fonden kan arbejde med at sikre, at de forandringer, som fondens undervisningsforløb skaber, fører til varige forbedringer.  

 

Projektet har en interventionstilgang, hvor forskellige initiativer udvikles i et samarbejde mellem LIFE Fonden og forskerne. På den måde studeres fx, hvordan LIFE Fonden arbejder med skolerelationer, eller hvordan der kan arbejdes med at skabe en stærkere naturfagskultur på skolerne. Projektet har karakter af et strategisk samarbejde for LIFE Fonden, hvor forskernes resultater anvendes til at udvikle LIFE Fondens strategi. Da forskerne anvender lodtrækningsforsøg, er det en mulighed at teste af om denne tilgang er produktiv i forhold til naturfagsdidaktiske felt. Dette vil have stor interesse hos andre aktører, der arbejder med naturfag i skolen.   

Hvis du vil have et dybere indblik i de to støttede projekter, kan du læse mere på Novo Nordisk Fondens hjemmeside.

Vil du vide mere om forskning og evaluering hos LIFE Fonden? Læs mere her: https://life.dk/forskning-og-evaluering