KOMMUNER DELTE VIDEN I LIFE CAMPUS

Den grønne omstilling skal accelereres nu. Vi diskuterer ikke længere, om den globale opvarmning og klimaforandringer er et problem. Vi diskuterer konkrete løsninger. Skoleområdet er en vigtig aktør i denne proces, for det er i undervisningen, at eleverne opbygger deres evne til at koble grundviden til konkrete handlinger og løsninger.  

Det var et af budskaberne fra tidligere EU-kommissær Connie Hedegaard, da hun fredag den 6. maj kickstartede LIFE Fondens første netværksarrangement for kommuner og ungdomsuddannelsesinstitutioner. Formålet med netværket er at dele viden og blive inspireret.  

I sit oplæg kom Connie Hedegaard også ind på den klimaangst, som mange børn og unge føler, og hvorfor hun drømmer om, at Danmark ikke blot er et foregangsland, når det drejer sig om teknologi, men også bliver et foregangsland, hvor den grønne omstilling kan ske uden gule veste og polarisering. 

For børn og unge er det et vilkår at kunne navigere i en tid med klimaforandringer og global opvarmning. Det er nødt til at være en del af det moderne dannelsesbegreb”. 

Partnerskabsevent i LIFE Campus

Se et videosammendrag af netværksarrangement for kommuner og ungdomsuddannelsesinstitutioner lige her.

Ved netværksmødet i LIFE Campus, nord for København, deltog knap 60 skolechefer, skoleledere, naturfagskoordinerer og naturfagsvejledere fra 12 kommuner i hele Danmark og NEXT København. Netværksarrangementet var en del af vores partnerskabsprogram i LIFE Fonden.  

Astras direktør Mikkel Bohm var også inviteret til at tale ved netværksmødet. I det store auditorium, Kolossalen, satte han fokus på behovet for at skabe inspirerende naturfagsundervisning og fremhævede fire konkrete ønsker. Naturfagsundervisningen skal være mere virkelighedsnær, mere undersøgelsesbaseret, mere autentisk og mere tværfaglig.  


Konkrete cases fra fire kommuner 

De fælles oplæg i Kolossalen blev efterfulgt af fire cafe-oplæg under det overordnede tema ’Læring, ideer og fascination fra virkeligheden’. På fire forskellige stationer rundt i stueetagen i LIFE Campus delte medarbejdere fra fire kommuner - Sønderborg, Lyngby-Taarbæk, Odense og Lemvig – erfaringer med vidt forskellige indsatser for at styrke naturfagene og bæredygtighed på skoler og dagtilbud. Begejstringen hos kolleger fra andre kommuner var stor, det samme var spørgelysten. 

I de farvede zoner med udsigt til den grønne eng ved LIFE Campus, hvor klasser normalt mødes med fondens undervisere inden de går ind i de højteknologiske undervisningslaboratorier, fortalte projektleder Martin Falkensgaard Mehl fra Lemvig Kommune engageret om projektet ’Klima, teknologi og w(os)’. Projektet har som ambition at skabe forpligtende fællesskaber, bæredygtig udvikling samt vilje og handlekraft til at tænke nyt i kommunen. I projektet arbejdes der med at finde konkrete løsninger på klimaudfordringer, og projektets tiltag består af bl.a. kompetenceudvikling af lærere og skoleledelser samt aktionslæring og cases. 

I gangområdet uden for undervisningslaboratorierne, hvor elever normalt slapper af i pauserne, fortalte konsulent Thomas Fallemann fra Odense Kommune om de forskellige tilbud og skal-opgaver, som kommunens dagtilbud og skoler anvender under overskriften ’Verdens bedste robotby’.  

Tilbuddene består af et mix af events og aktiviteter, bl.a. digital dannelse, Coding class, robotdag for de mindste og VIR-netværk. En af de vigtige erfaringer fra kommunens indsatser var, at fokus i tilbuddene ikke skal være på teknologi, da det kan skræmme mange lærere. I stedet gør kommunen en dyd ud af at inkludere teknologi i andre fag. 

Efter de fire cafe-oplæg fra kommunerne blev netværksmødets deltagere inviteret ind i maskinrummet hos fonden. I undervisningslaboratoriet Curie præsenterede udviklingskonsulenter tankerne i et kommende forløb med teknologiforståelse, mens udviklingskonsulenterne bag et kommende forløb til 3. klasse fik deltagernes input til godt vejledningsmateriale.  

Blandt de øvrige emner var en mini-workshop i undersøgelsesbaseret didaktik, en præsentation af de nye undervisningsforløb Plastmissionen til 7. klasse, og en drøftelse af styrket strategisk forankring af naturfagsundervisning i kommunerne. 

Netværksdagen blev afsluttet med en rundvisning i omgivelserne rundt om LIFE Campus, hvor alle kan besøge kunstværket ’Galaxy Mirror Pavilion’ af den anerkendte installationskunstner Jeppe Hein samt LIFE Pomet og LIFE Arboret, der er etableret i samarbejde med Københavns Universitet.