DET GODE SAMARBEJDE: LEGO KONCERNEN

.

PLASTMISSIONEN


Vi anvender dagligt produkter af plast overalt på jorden, fordi plast hjælper os i hverdagen og har mange gode egenskaber. Men plast produceres i store mængder og kan være svært at nedbryde, hvilket kan være til stor belastning for miljøet og klimaet og det skal vi finde en løsning på. 

 

Ovenstående er samfundsudfordringen, der ligger til grund for det nye undervisningsforløb Plastmissionen til 7. klasse i fysik/kemi, biologi og geografi, der kan bookes lige her på siden. I Plastmissionen skal elever arbejde med bæredygtig plastproduktion, hvor de træder ind i rollen som plastproducenter i den fiktive mobilcovervirksomhed CoverIt. 

 

I forløbet bliver eleverne sat på en udfordrende mission: De skal finde ud af, hvordan virksomhedens produktion af mobilcovers kan blive mere bæredygtig. Gennem egne undersøgelser og ved brug af materialer som plastgenstande fra industrien, stresstests, dilemmakort, animationsfilm og digitale værktøjer kortlægger eleverne deres mobilcovers livscyklus og kommer med alternative løsninger til en mere bæredygtig produktion. 

.
.
.
.
.


KVALITETSTEST


I LIFE Fonden begyndte vi allerede at udvikle Plastmissionen i 2019. Vi ønskede at nuancere debatten om plast, hvor der dengang var meget fokus på alt det negative ved plast. Vi ville gå en anden retning og fokusere på de positive egenskaber ved plast – så længe det var med afsæt i bæredygtighed. Dengang stod det hurtigt klart, at hvis vi skulle have det bedste faglige udgangspunkt for at sammensætte et undervisningsforløb, måtte vi i kontakt med nogle af dem, der ved rigtig meget om plastproduktion i Danmark – LEGO Koncernen.  

 

I LEGO Koncernen arbejder Søren Kristiansen, der er Senior Technology Director i Materialeafdelingen, der har ansvaret for at materialer til fremstillingen af LEGO® produkter lever op til virksomhedens høje kvalitets- og sikkerhedskrav, hvilket også gælder nye bæredygtige materialer. De er cirka 60 personer i afdelingen - mange med naturvidenskabelig baggrund.

.
.
.
.
.


Afdelingens primære opgave er at udvikle materialer og farver, som kan bruges af designere til at skabe nye LEGO produkter. Gode materialer er en forudsætning for at kunne designe LEGO klodser, der kan leges med i mange år. Det er blandt andet Søren Kristiansens rolle at sætte kvalitetskravene til bæredygtige materialer og beslutte hvilke testmetoder, der skal anvendes til at måle kvaliteten. I udviklingen af Plastmissionen har vi også fået hjælp af Maria Rosenberger Petersen, der har rådgivet og givet faglig indsigt i livscyklusvurderinger (LCA) af produkter – en holistisk metode til at vurdere produkters eller produktsystemers miljøbelastning gennem hele livscyklus, som eleverne selv skal prøve kræfter med, når de skal vurdere deres mobilcovers miljøbelastning og bæredygtighed.  

Udover at bidrage med faglig sparring og indsigter i kvalitetstest af plast, er det også LEGO Koncernen, der bidrager med de plastemner (eller ‘plastkødben’, som vi kalder det i forløbet), som eleverne skal bruge i en stresstest af plast. Denne aktivitet er også inspireret af LEGO Koncernens eget arbejde med kvalitetstest af LEGO elementer.  

BEHIND THE SCENES: KVALITETSTEST AF PLAST

På vores digitale platform MY:LIFE bliver eleverne præsenteret for en video med Søren Kristiansen fra LEGO Koncernen, der fortæller om forskellige kvalitetstests af plast. Kom med ind bag scenen på optagelserne til videoen lige her:

FÆLLES VÆRDIER


Tre gange i forløbet arbejder eleverne med en stresstest, hvor de tester plastiks holdbarhed overfor forskellige hverdagsprodukter såsom solcreme og hårvoks. Det er netop det virkelighedsnære, der har begejstret vores udviklingschef Ditte Linde Thomsen mest ved samarbejdet med LEGO Koncernen: 

 

“Allerede fra første kontakt med LEGO Koncernen blev vi mødt med stort engagement og velvillighed til at hjælpe os med at kvalificere vores idéer til et undervisningsforløb om mere bæredygtig plastproduktion. LEGO Koncernen har hjulpet os med at gøre Plastmissionen så virkelighedsnær som mulig. De har både givet indsigt i virkelige testmetoder af plast og er vores leverandører af ‘plastkødben’, som tusindvis af elever i fremtiden kommer til at arbejde med i deres egne kvalitetstests. Samarbejdet med LEGO Koncernen har været helt essentielt i udviklingen af undervisningsforløbet.”


Søren Kristiansen lægger specielt vægt på den synergi, der er mellem LIFE Fonden og LEGO Koncernen, hvad angår fælles værdier – hvilket er grobunden for det gode samarbejde: 

 

LIFE Fondens arbejde med at uddanne børn og unge indenfor udfordrende temaer afspejler LEGO Koncernens værdier: fantasi, kreativitet, sjov, læring, omsorg og kvalitet. LIFE Fonden har med Plastmissionen evnet at skabe et undervisningsforløb, som behandler særdeles komplekse problemstillinger i børnehøjde og som får børnene til at tage stilling til globale miljømæssige emner og reflektere over ansvarlighed på en sjov og kreativ måde. Det har været en fornøjelse at bidrage til LIFE Fondens arbejde med at uddanne kommende generationer i arbejdet med bæredygtig udvikling.” - fortæller Søren Kristiansen, Senior Technology Director i LEGO Koncernens Materialeafdeling.  

MERE OM PLASTMISSIONEN

I Plastmissionen arbejder eleverne med alle fire naturfaglige kompetencer: undersøgelseskompetencen, modelleringskompetencen, perspektiveringskompetencen og kommunikationskompetencen. Forløbet har særlig vægt på undersøgelseskompetencen og perspektiveringskompetencen.  

 

Derudover tager forløbet også udgangspunkt i FN's Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion.  

 

Forløbet varer 24 lektioner fordelt over fire uger. Du kan læse mere om selve forløbet lige her på LIFE.dk og samtidig booke forløbet i vores bookingsystem.