RAKETBYGNING I EFTERÅRSFERIEN

.
.
.
.

Det er den bedste dag i mit liv,” udbrød en af børnene begejstret, mens han byggede sin egen raket med gode instrukser fra vores LIFE-undervisere. Andre børn efterlyste, at ”byg-selv raketter” blev en fast del af undervisningen fremover.

Sammen med Lær for Livet har vi sat fokus på naturvidenskab i efterårsferien. I fem dage har over 100 børn været på Learning Camp rundt om i landet. Her fulgte børnene et fastlagt dagsprogram, hvor der var fokus på undervisning, sociale kompetencer og fysiske aktiviteter.

Som noget nyt fik vi i LIFE Fonden lov at være en del af campen, hvor vi bidrog med et naturvidenskabeligt indspark. Formålet var at give børnene mulighed for at afprøve og styrke deres naturfaglige kompetencer med afsæt i et konkret emne, nemlig raketbygning. Børnene skulle først og fremmest skabe flyvedygtige raketter, og herefter være nysgerrig på, hvordan de kunne styrke deres raketters flyveevne. Børnene skulle få en god oplevelse med det naturfaglige felt og gøre sig erfaringer med at finde strategier til at problemløse – og opleve at få succes.

EN GIVENDE OPLEVELSE

Børnene var fordelt på tre camps i Haslev, Ringe og Herning fra lørdag til onsdag, og vores mobile laboratorium var med i to dage.  

Vores underviser Eva Björk Kristjansdottir var med begge dage og var især begejstret for børnenes engagement:

"Eleverne sugede viden til sig, som jeg sjældent har oplevet! Det var en meget givende oplevelse som underviser, fordi jeg gik derfra med en følelse af, at eleverne virkelig fik noget ud af vores besøg. Derudover var jeg imponeret over elevernes sammenhold og deres unikke samspil med de rollemodeller, der var til stede - sikke en dejlig dag!"

 

Heldigvis gengældte Teamleder Liv Lundberg fra Lær for Livet også glæden ved vores besøg:

"Underviserne fra LIFE Fonden var et kæmpe hit! Så fedt med noget andet og eksterne undervisere, der kan give børnene en helt anderledes og unik oplevelse. Det var helt vildt at se, hvordan underviserne fik engageret børnene. Alle var på - store som små - og der blev udvist både engagement og kreativitet,” fortæller Liv begejstret.

 

KORT OM LÆR FOR LIVET

Lær for Livet er en NGO, der kæmper for at styrke læring, livsduelighed og fællesskaber for børn og unge i udsatte positioner. Siden 2013 har Lær for Livet optaget 1000 børn, der har brug for ekstra støtte til at trives og klare sig i skolen. Børnene er visiteret fra kommuner i hele landet og medfinansieres af fonde.

Kun 3 ud af 10 børn, der vokser op i en udsat position, lykkes med at gennemføre folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. For andre børn er tallet 9 ud af 10. (KL Nøgletal 2020). Det har store konsekvenser for børnenes muligheder for at klare sig i uddannelse senere hen.

Den sociale ulighed har Lær for Livet gennem 10 år forsøgt at gøre noget ved i samarbejde med kommuner og fonde. Gennem et seksårigt forløb får børnene en ekstra hånd i ryggen til at styrke faglige, sociale og personlige kompetencer både via camps, men også fra en frivillig mentor 2-4 gange om måneden.

Og det virker. Hele 8 ud af 10 børn i Lær for Livet lykkes med støtte fra mentor og faglige fællesskaber fra camps, at gennemføre afgangseksamen i 9. klasse.

Besøg og læs mere om Lær for Livet her.

.
.
.
.