SES VI PÅ BIG BANG 2023?

.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 22. - 23. marts, hvor du kan møde LIFE Fonden til Big Bang Konferencen 2023 i Odense. Læs mere om konferencen her: https://bigbangkonferencen.dk/

På messestanden kan du møde vores undervisere, der blandt andet vil vise, hvordan elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser kan være med til at løse aktuelle samfundsudfordringer, når de arbejder med et LIFE Forløb. Vi fortæller glædeligt om alle vores undervisningsforløb, og du kan sågar dykke fysisk ned i materialer fra udvalgte forløb - herunder robotter!

Derudover afholder vi tre forskellige workshops og er arrangør på Spor 9 om undersøgelsesbaseret undervisning: 

Her kan du møde os

SPOR 9

LIFE Fonden er arrangør på Spor 9 om undersøgelsesbaseret undervisning i praksis. Her kan du opleve 16 forskellige oplæg, hvor undervisere, udviklere og andre fagpersoner er klar til at give dig inspiration og sparring i undersøgelsesbaseret undervisning i praksis med afsæt i konkrete forløb for grundskoler og ungdomsuddannelser. 

Se hele programmet på https://bigbangkonferencen.dk/sessioner/

Workshop: Et virksomt samarbejde om klimatilpasning

Onsdag klokken 11:15-12:30 i LIFE Mobil Lab
Spor 10: Naturfagene i virksomheder 

I Danmark er vi rige på data og digitale platforme, der kan bruges i arbejdet med klimatilpasning. Men hvordan omsætter du al den viden til undervisningsaktiviteter, der engagerer gymnasieelever? Du går direkte til kilden hos en af de virksomheder, der står bag det hele: Geo.

I denne workshop kommer du med på praktisk og digitalt feltarbejde, mens LIFE og GEO fortæller om deres samarbejde med at udvikle STX forløbet ‘Vandkamp’, hvor elever løser virkelige problemstillinger med fremtidens oversvømmelser ved at anvende unikke data og metoder fra GEO.

Oplægsholdere: Marie Bondo Schultz (LIFE Fonden), Mads Robenhagen Mølgaard (Geo) og Søren Brofeldt (LIFE Fonden).

Workshop: Rod i robotterne – Kom godt i gang med at arbejde med robotter og kodning

Onsdag klokken 13:30-14:30 i C7
Spor 6: Engineering og teknologi

Vi vil invitere dig til en samtale om metoder til at arbejde med blokkodning og robotteknologi i undervisningen. Med en robot i hånden kommer du til at arbejde med ’use, modify, create’ og ’6F-modellen’. Herefter åbner vi rummet for erfaringsudveksling med kodning, robotter og andre teknologier, hvor både succeshistorier og skrækscenarier kan deles og diskuteres.

Oplægsholdere: Jakob Hjortshøj (LIFE Fonden) og Eva Kristjansdottir (LIFE Fonden).

Workshop: Skru op og ned for frihedsgrader i elevernes undersøgende arbejde

Onsdag klokken 13:30-14:30 i lokale 24
Spor 9: Undersøgelsesbaseret undervisning i praksis

Hvordan kan der skrues op og ned for frihedsgrader i elevernes undersøgende arbejde? Det er et af de spørgsmål, vi forholder os til, når vi udvikler undervisningsforløb i LIFE Fonden. På denne workshop inviteres du med ind i maskinrummet. Derind, hvor de didaktiske diskussioner og overvejelser, der ligger bag valget af frihedsgrader, foregår. Ligesom der gives indblik i resultater fra tests af, hvordan forskellige frihedsgrader påvirker elevernes engagement. Du skal selv prøve kræfter med et af de værktøjer, som LIFE Fonden anvender til at analysere og udvælge frihedsgrader i elevernes undersøgende arbejde. Et værktøj, som du kan anvende i planlægningen og udførelsen af egen undervisning.

Oplægsholdere: Malene Hjortboe Andersen (LIFE Fonden), Rikke Thorsted (LIFE Fonden) og Gry Riemann (LIFE Fonden).