.

VANDKAMP

Menneskeskabte klimaændringer er en global udfordring. I Danmark er der et behov for at identificere oversvømmelsesrisiko og prioritere klimatilpasningsindsatser. I Vandkamp skal eleverne bruge klimamodeller og feltarbejde til at undersøge behovene for klimatilpasning i deres lokalområde.

  • Gratis eksamensrelevant forløb målrettet stx i faget naturgeografi B
  • Forløbets varighed er fire moduler á 90 min.
  • Materialer til forløbet bliver leveret på dit gymnasium
  • Udviklet i samarbejde med Danmarks Meteorologiske Institut og ingeniørvirksomheden Geo

Hvad er et LIFE Forløb?

Et LIFE Forløb er et undervisningsforløb, som du kan afvikle som et enkeltstående forløb eller som en del af et længere fagligt forløb. I Vandkamp sender vi materialer ud til dit gymnasium, som du bruger i sammenspil med vores digitale undervisningsplatform

Hvad er et LIFE Forløb?

Kernefagligt indhold

Vandkamp dækker kernefagligt indhold om vandets kredsløb, klimamodeller, klimaændringer samt planlægning og prioritering af klimatilpasning. 

Kernefagligt indhold

Elevforudsætning

Inden Vandkamp skal du have introduceret eleverne for forskellen på klimaforebyggelse og klimatilpasning.

Elevforudsætning

Didaktik

Vandkamp indeholder en blanding af praktiske feltarbejder, virtuelle undersøgelser med digitale værktøjer og teoretiske øvelser. Forløbet er baseret på principper for undersøgelsesbaseret naturfagsdidaktik med udgangspunkt i modellen 6F.

Didaktik

Elevaflevering

Vandkamp indeholder forslag til en skriftlig elevaflevering, der tager udgangspunkt i et af forløbets feltarbejder.

Elevaflevering

Eksamen og litteratur

Vandkamp kan danne grundlag for eksamen i naturgeografi B. Til eksamen skal du dog opgive kernefaglig litteratur, som er tilgængeligt på dit gymnasium.

Eksamen og litteratur

KORT OM VANDKAMP

Vand på veje. Vand i kældre og huse. Vand der oversvømmer havne og kyststrækninger. Vand er en af de store klimaudfordringer i Danmark. I en gymnasieelevs levetid vil menneskeskabte klimaændringer føre til kraftigere skybrud og stormfloder, som vil skabe flere oversvømmelser.    

Hvordan vil oversvømmelserne påvirke vores fremtid? Og hvordan kan vi hjælpe i kampen mod vandet?    

I Vandkamp skal gymnasieelever undersøge fremtidens klima ud fra autentiske data og modeller. De skal på feltarbejde i deres egne lokalområder og vurdere behovene for klimatilpasning. Undervejs introduceres eleverne til tre digitale værktøjer: Klimaatlas, GeoAtlas Study og KAMP. 

Eleverne skal arbejde med følgende problemstilling i forløbet: Hvordan kan klimamodeller og feltarbejde bruges til at undersøge behovene for klimatilpasning i mit lokalområde? 

MODULPLAN

.

PODCASTS MED STEMMER FRA VIRKELIGHEDEN

I Vandkamp anvender eleverne de samme metoder og værktøjer, som benyttes af de fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning i Danmark. Derfor starter modul 1, 2 og 4 med podcasts af henholdsvis en klimaforsker, en geolog og en geograf. Dette fungerer som appetitvækkere, der kobler undervisningen med virkelige historier om klimatilpasning i Danmark.

.

SAMARBEJDSPARTNERE

Vandkamp er udviklet i samarbejde med klimaforskere og ingeniører fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og den rådgivende ingeniørvirksomhed Geo.

DMI har bidraget med ekspertviden om modellering af fremtidens klima i DMI's digitale platform Klimaatlas.

Geo har bidraget med teknisk viden om befæstningstyper og infiltrationsundersøgelser. Geo har også bidraget med adgang til det digitale redskab GeoAtlas Study.

.

BOOKING OG DIGITAL PLATFORM

Vandkamp er gratis. Du modtager et LIFE Kit med materialer til at gennemføre forløbets øvelser. Vi leverer og afhenter kittet på dit gymnasium. Du booker et LIFE Kit ved at klikke på knappen lige herunder.

I Vandkamp anvende eleverne også vores digitale undervisningsplatform. Her finder du øvelser, videoer og vejledning. Du kan også selv bruge platformen til din forberedelse, inden du tager forløbet i brug.

ANDRE FORLØB TIL SAMME MÅLGRUPPE?

.

TEKCASES TIL GYMNASIER - Naturvidenskabernes Hus

Når gymnasier og virksomheder arbejder sammen, giver det nye perspektiver på undervisningen. Det er tanken bag Naturvidenskabernes Hus' tekcases, hvor elever i gymnasiet arbejder med samfundsrelevante virksomhedscases, som de selvstændigt udvikler problemformuleringer og finder løsninger på. Eleverne møder virksomhedens medarbejdere og ser med egne øjne fremtidige jobmuligheder.