VANDKAMP

Menneskeskabte klimaændringer er en global udfordring, der kommer til at skabe behov for lokale klimatilpasningsløsninger inden for levetiden af nutidens gymnasieelever. Vandkamp er et undervisningsforløb om lokal klimatilpasning med fokus på oversvømmelser. Med afsæt i data og modeller skal elever udvælge de bedst egnede løsninger til deres lokalområder.

  • Gratis forløb med varighed på i alt 8 x 90 minutters undervisning
  • Udviklet i samarbejde med danske klimaforskere og ingeniørvirksomheder
  • Lever op til faglige mål og kan danne grundlag for eksamen i naturgeografi B
  • Aktuelt forløb hvor eleverne arbejder med autentiske data, modeller og metoder

Hvad er et LIFE Forløb?

Et LIFE Forløb er et undervisningsforløb. I hvert LIFE Forløb får du leveret et LIFE Kit med materialer der bruges i sammenspil med vores digitale platform MY:LIFE - helt gratis.

Hvad er et LIFE Forløb?

Ungdomsuddannelse og fag

Vandkamp er et forløb for stx-uddannelsen i faget naturgeografi B. Forløbet har en varighed på 8 x 90 minutter.

Ungdomsuddannelse og fag

Eksamen

Vandkamp kan danne grundlag for eksamen i naturgeografi B. Aktiviteterne i forløbet skal dog understøttes af kernefaglig litteratur og supplerende litteratur, som er tilgængeligt på det pågældende gymnasium. 

Eksamen

Samarbejdspartnere

Vandkamp er udviklet i samarbejde med forskere fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og ingeniører fra virksomheden Geo.

Samarbejdspartnere

Digitale værktøjer

I Vandkamp introduceres eleverne til tre digitale værktøjer: Klimaatlas, GeoAtlas Live og KAMP. De tre værktøjer knyttes til tre karriereprofiler inden for klimatilpasning: klimaforskeren, geologen og miljømedarbejderen. 

Digitale værktøjer

Hvem kan booke Vandkamp?

Alle gymnasier i hele landet kan booke Vandkamp. Vi leverer forløbets LIFE Kit direkte til din institution – du booker ved at klikke på knappen "Book Vandkamp" øverst på siden.

Hvem kan booke Vandkamp?

KORT OM VANDKAMP

Vand på veje. Vand i kældre og huse. Vand der oversvømmer havne og kyststrækninger. Vand bliver en af de store klimaudfordringer i Danmark. I en gymnasieelevs levetid vil menneskeskabte klimaændringer føre til kraftigere skybrud og stormfloder, som vil skabe flere oversvømmelser.   

Hvordan vil oversvømmelserne påvirke vores fremtid? Og hvordan kan vi hjælpe i kampen mod vandet?   

I Vandkamp skal gymnasieelever undersøge fremtidens klima ud fra autentiske data og modeller. De skal på feltarbejde i deres egne lokalområder og udtænke en klimatilpasningsløsning til et område i Danmark. Undervejs introduceres eleverne til tre digitale værktøjer: Klimaatlas, GeoAtlas Live og KAMP. De tre værktøjer knyttes til tre karriereprofiler inden for klimatilpasning: klimaforskeren, geologen og miljømedarbejderen. 

INDHOLD & OPBYGNING

PODCAST MED KLIMAPROFESSIONER

I Vandkamp anvender eleverne de samme metoder og værktøjer, som benyttes af de fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning i Danmark. Eleverne møder en klimaforsker, en geolog og en miljømedarbejder, der blandt andet via podcast fortæller om deres arbejde med at bidrage til klimatilpasningen i Danmark.

Du kan høre vores podcasts her:

SAMARBEJDSPARTNERE

Vandkamp er udviklet i samarbejde med klimaforskere og ingeniører fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og den rådgivende ingeniørvirksomhed Geo.

DMI har bidraget med ekspertviden om modellering af fremtidens klima i DMI's digitale platform Klimaatlas.

Geo har bidraget med teknisk viden om befæstningstyper og infiltrationsundersøgelser. Geo har også bidraget med adgang til det digitale redskab GeoAtlas Live.

MODULPLAN

BOOKING OG MY:LIFE

Vandkamp er gratis. Du modtager et LIFE Kit med materialer til at gennemføre forløbets øvelser - herunder feltark og eksperimentelt udstyr til feltarbejde. Vi leverer og afhenter kittet på dit gymnasium. Du booker et LIFE Kit ved at klikke på knappen lige herunder.

I Vandkamp anvende eleverne også den digitale platform MY:LIFE. Her findes øvelser, videoer og vejledning. Du kan også selv bruge MY:LIFE til din forberedelse, inden du tager forløbet i brug.

Vandkamp uddeles som en bevilling fra LIFE Fonden.

ANDRE FORLØB TIL SAMME MÅLGRUPPE?

TEKCASES TIL GYMNASIER - Naturvidenskabernes Hus

Når gymnasier og virksomheder arbejder sammen, giver det nye perspektiver på undervisningen. Det er tanken bag Naturvidenskabernes Hus' tekcases, hvor elever i gymnasiet arbejder med samfundsrelevante virksomhedscases, som de selvstændigt udvikler problemformuleringer og finder løsninger på. Eleverne møder virksomhedens medarbejdere og ser med egne øjne fremtidige jobmuligheder.