GRØNT LYS TIL SELVKØRENDE BILER?

HVAD HANDLER AUTOPILOT OM?

“Godt I kom! Jeg har brug for jeres hjælp,” udbryder borgmesteren i Blokby. Borgmesteren har fået en god ide. Hun vil indføre selvkørende biler for at løse byens trafikale problemer.

 

Blokby er en fiktiv by, men udfordringerne med trængsel og trafiksikkerhed er virkelighed i mange byer i dag. I 2050 vil to tredjedele af jordens befolkning bo i et byområde. Det vil presse byernes transportsystemer og føre til mere trængsel og dårligere trafiksikkerhed, hvis vi ikke finder på nye løsninger.  

 

 I Autopilot til 5. klasse skal eleverne hjælpe Blokbys borgmester med en kampagnefilm om selvkørende biler. For at lave kampagnefilmen må eleverne først forstå teknologien bag. Men hvad skal eleverne arbejde med helt konkret? Det forklarer en af forløbets udviklingskonsulenter fra LIFE Fonden, Jakob Hjortshøj, lige her:      

 

 "I Autopilot skal eleverne lære om kodning og sensorer med afsæt i selvkørende biler som teknologi. I det LIFE Kit, som skolerne modtager efter booking af forløbet, medfølger der 15 robotter, som eleverne skal lære at kode vha. robotternes sensorer. Derefter skal eleverne producere en kampagnefilm, som samler op på deres læring i forløbet - eksempelvis om årsager til trafikuheld, kodning, sensorteknologi samt etiske problemstillinger. I Autopilot er der blandt andet fokus på undersøgelseskompetencen, hvor eleverne selv får mulighed for at undersøge og observere de trafikale udfordringer i Blokby gennem AR (Augmented Reality). Eleverne skal selv finde frem til svarene og i fællesskab drage paralleller til forløbets samfundsudfordring,” siger Jakob Hjortshøj.

AUTOPILOT FRA EN LÆRERS SYNSVINKEL

I forbindelse med udviklingen af Autopilot til 5. klasser, arbejdede vi tæt sammen med forskellige testskoler. En af disse skoler var Uglegårdsskolen i Solrød og deres naturfagslærer Cilla Marie Christiansen. Vi fik en snak med Cilla om hendes oplevelser med Autopilot, hvor hun specielt fremhævede forløbets måde at hjælpe læreren med at undervise i teknologiforståelse, som noget positivt. Hør Cilla fortælle om alle sine erfaringer med Autopilot lige her:

VERDENSMÅL OG SAMARBEJDSPARTNER

 

Autopilot er udviklet i samarbejde med forskere fra DTU Management – Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi. I alle LIFE Forløb arbejder elever med aktuelle samfundsudfordringer, der understøtter FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Selve Autopilot tager afsæt i verdensmål nr. 11, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund.

 

 

TEKNOLOGIFORSTÅELSE

 

I Autopilot bliver eleverne sat til at arbejde med forskellige analoge øvelser, kodning af robotter og undersøgelser gennem AR. Men det at arbejde med teknologi handler også om etik og adfærd. Derfor skal eleverne tage stilling til etiske problemstillinger og omsætte et etisk regelsæt til konkrete programmérbare handlinger. Ligeledes deltager eleverne også i klassediskussioner, hvor de skal forholde sig til, hvordan ny teknologi potentielt påvirker menneskers adfærd. Samtidig lærer eleverne at vurdere de konsekvenser, som udbredelsen af en teknologi vil medføre.

 

I det hele taget har det været vigtigt for os at skabe et forløb, der har stor fokus på teknologiforståelse, som vores administrerende direktør, Christine Antorini, forklarer:  

 

”Vi tilbyder skolerne at kunne arbejde med teknologiforståelse, som er afprøvet på et antal skoler som forsøgsfag via Undervisningsministeriet. Vi håber, teknologiforståelse bliver et egentligt fag på sigt eller integreres i de relevante fag. Indtil det er besluttet politisk, kan lærerne alligevel arbejde med teknologiforståelse, som i Autopilot er integreret i matematik og natur/teknologi. Det har været efterspurgt af mange lærere og organisationer inden for STEM-miljøet,” siger Christine Antorini.

SÅDAN BOOKER DU

Autopilot er gratis for alle grundskoler og består af et LIFE Kit med materialer til at gennemføre forløbets øvelser. LIFE Kittet booker du her på siden, og vi leverer og afhenter det igen på din skole. Du begynder booking af dit LIFE Kit ved at klikke på linket herunder. Du kan som naturfagslærer orientere dig om forløbet i vores lærervejledning på MYLIFE.dk.