LIFE GRAVER FØRSTE SPADESTIK TIL NATIONALT NATURFAGLIGT LÆRINGSCENTER

De første gravemaskiner og bygningsarbejdere står klar i kulissen til at rykke ind på den nye byggeplads, som de kommende to år bliver centrum for byggeriet af det nye LIFE Campus i Lyngby, som skal stå klar til indflytning i efteråret 2021.

Men først skal Lyngby-Taarbæks borgmester Sofia Osmani og Novo Nordisk Fondens bestyrelsesformand Lars Rebien Sørensen markere begivenheden, når de tager det første spadestik sammen med LIFE-samarbejdspartnere, lokale skoler og naboer. Det sker fredag d.1. november med LIFE-direktør Christine Antorini som vært.

Det kommende LIFE Campus bliver et 4.000 m² stort naturfagligt undervisningslaboratorium, som skoler – grundskoler og ungdomsuddannelser – fra hele landet kan besøge i forbindelse med planlagte naturfagsforløb. Gratis.

Når skoleklasserne træder ind ad hovedindgangen, vil de møde et inspirerende naturfagligt undervisningsmiljø, hvor LIFE stiller avancerede laboratoriefaciliteter til rådighed som en del af besøget.

Læringspakkerne, som er naturfaglige LIFE-forløb, bliver i den forbindelse det undervisningsmæssige omdrejningspunkt. Her løser eleverne virkelighedsnære problemstillinger ved at arbejde med læringspakkerne, der også understøtter FN’s 17 Verdensmål.

 

NATURVIDENSKABELIG ALMENDANNELSE

Naturområdet uden for bygningen bliver ligeledes taget i brug. Der bliver nemlig etableret såkaldte udelaboratorier, som kommer til at stå til rådighed for alle interesserede uden for LIFEs åbningstid.

Ifølge Christine Antorini, direktør for LIFE, er første spadestik ikke kun en milepæl for LIFE-projektet. Det er også et konkret billede på, at visionen om at styrke den naturvidenskabelig almendannelse blandt børn og unge nu får et markant løft.

”Med det nye LIFE Campus giver LIFE et bidrag til den vigtige indsats for at motivere mange flere børn og unge til at fordybe sig i at løse virkelighedsnære problemstillinger med naturfagsværktøjskassen. Vi skaber ikke kun en bygning, men bygger et undervisningstilbud til skolerne, som er efterspurgt både hos undervisere, skoler og hos kommunerne.”

Hun henviser til, at LIFE som et landsdækkende initiativ under Novo Nordisk Fonden netop er sat i verden for at fremme STEM-området (Science, Teknologi, Engineering og Matematik).

Formålet er blandt andet at styrke naturfagsundervisningen for børn og unge i hele Danmark i et tæt samarbejde med skoler, virksomheder og forskningsmiljøer.

"Der bliver talt meget om, at de naturvidenskabelige fag har det svært. For mange elever mister interessen i løbet af deres skoletid. Måske fordi de ikke kan se relevansen eller mulighederne. Det har konsekvenser hele vejen op gennem uddannelsessystemet, hvor mange unge vælger de såkaldte STEM-fag fra."

Ifølge Christine Antorini er ambitionen med LIFE Campus ikke mindst at åbne op for den verden, der gemmer sig lige under overfladen, når eleverne får mulighed for at arbejde med konkrete – og meningsfulde – udfordringer ved hjælp af naturvidenskaben.

LIFE Campus vil på den måde ifølge LIFE-direktøren være et konkret bidrag til et Åben-Skole-tilbud, hvor elever omsætter undervisningen til virkelighedsnære forløb i samarbejde med virksomheder eller forskningsinstitutioner.

 

LOKALE LYNGBY-ELEVER BEARBEJDER JORDPRØVER I LIFE MOBIL LAB

LIFE Mobil Lab er et 65 m2 stort avanceret laboratoriemiljø på hjul med plads til 28 elever, som lige nu kører rundt til de første skoler. På dagen går lokale 6. klasses-elever ombord og analyserer jorden fra 1. spadestik. Det gør de med henblik på at identificere svampe – og finde gavnlige enzymer – med inspiration fra LIFE-læringspakken Enzymjagten.

Alle LIFEs læringspakker er udviklet, så eleverne selv får lov til at arbejde med de metoder, som anvendes hos forskere omsat til det klassetrin og fag, som eleverne har i skolen. Blandt andre har Novozymes, Haldor Topsøe, Kræftens Bekæmpelse og Novo Nordisk bidraget til læringspakkerne.

I det kommende LIFE Campus er omdrejningspunktet for skolebesøgene, at lærerne sammen med eleverne hjemmefra har arbejdet naturfagligt med de særligt tematiserede LIFE-læringspakker på deres lokale skole eller ungdomsuddannelse. Det gør ifølge Christine Antorini, at eleverne er klædt på til at arbejde med den mere eksperimentelle del, som foregår i LIFE Campus.

"Eleverne får mulighed for at arbejde tværfagligt med naturfag som biologi, geografi, fysik, bioteknologi og kemi i et avanceret digitalt og eksperimentelt univers. De vil udforske vigtige samfundsmæssige problemer på samme måde, som virksomheder og forskningsmiljøer arbejder med at udvikle bæredygtige løsninger - lige fra mere bæredygtig udvikling, klimavenlige løsninger, mindre sult og bedre sundhed," påpeger Christine Antorini."

Der vil i kraft af LIFE-organisationens hjemsted i bygningen være tilknyttet et naturfagsdidaktisk udviklings – og undervisningsmiljø. Det betyder, at LIFE Campus bliver et fysisk knudepunkt for samarbejdet med skoler, virksomheder, forskningsmiljøer og formidlere af naturvidenskab. Blandt andet som samlingspunkt for lærere og forskere, som arbejder med naturfags-didaktik.

LIFE Campus får adresse på Biologiens Vej 5 syd for Hjortekær på Dyrehavegårds jorder.

 

FAKTA – LIFE CAMPUS

  • LIFE Campus bliver et æstetisk smukt læringscenter på 4000m2 syd for Hjortekær på Dyrehavegårds jorder. Bygningen er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og opføres under bygherre-rådgivning fra Rambøl Danmark.

  • LIFE Campus forventes at stå klar i efteråret 2021 – og bliver nabo til virksomheden Novozymes nye Innovation Campus og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

  • LIFE Campus kommer til at tilbyde et laboratoriemæssigt avanceret naturfagligt undervisningsmiljø, som eleverne kan arbejde i sammen med deres lærere og understøttet af læringskonsulenterne fra LIFE.

  • En Læringspakke er et undervisningsforløb som udmøntes på en eller flere af LIFEs fire læringsplatforme: LIFE Mobil Lab, en ny digital læringsplatform MY:LIFE, LIFE Kit og LIFE Campus.

  • Når LIFE Campus er i fuld drift vil der være besøg fra 4-6 skoleklasser dagligt. Det gælder både elever og deres lærere fra landets grundskoler, ungdomsuddannelser og på sigt også dagtilbud.

  • LIFE-projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

RELATEREDE ARTIKLER

18. oktober 2021
11. oktober 2021
24. september 2021