LIFE OG ASTRA GÅR SAMMEN OM AT SKABE NYT LIFE FORLØB

.

PLASTIK PÅ PROGRAMMET

Elever fra grundskoler og ungdomsuddannelser samlede sidste år 374.082 stykker plastaffald i den danske natur. Indsamlingen var en del af Masseeksperiment 2019, som er arrangeret af det nationale naturfagscenter, Astra – og projektet er verdens første nationale, videnskabelige kortlægning af plastforurening.

Resultaterne giver et unikt indblik i plastforureningen herhjemme og bliver publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter. Men det stopper ikke her! Nu går LIFE og Astra nemlig sammen om at bruge resultater og materialer fra Masseeksperiment 2019 til at udvikle et helt nyt LIFE Forløb, som grundskoleelever og -undervisere kan få glæde af fra skoleåret 2021/2022.

TIL GAVN FOR FLERE – ÅRET RUNDT

Masseeksperiment afholdes én gang om året, men ved at samarbejde med LIFE bliver de vigtige resultater fra projektet bredt ud til elever, lærere og kommuner i hele Danmark året rundt.

"Vi ser år efter år, at gennemførelsen af Masseeksperimentet, fx i en hel kommune, er med til at styrke kommunens samlede naturfaglige kultur. Alle institutioner, undervisere, elever og andre relevante aktører får gavn af Masseeksperimentets kvalificerede forløb og materialer, med fokus på relevante naturfaglige og samfundsmæssige emner, fx når en hel kommune koordinerer kortlægningen af plast. Vi glæder os derfor over samarbejdet med LIFE, der gør Masseeksperimentet tilgængeligt hele året,” fortæller Mikkel Bohm, direktør i Astra."

LIFE Forløb er undersøgelsesbaserede og virkelighedsnære naturfagsforløb, som understøtter den almindelige undervisning og lever op til Fælles Mål for de naturfaglige fag i grundskolen og faglige mål på ungdomsuddannelserne.

Det kommende LIFE Forløb om plastik forventes at være klar i 2021, men allerede nu kan skoler bestille de tre første LIFE Forløb WeGrow, Enzymjagten og Turbovækst er klar til bestilling

 

ASTRAS MASSEEKSPERIMENT

Astra Masseeksperiment er et årligt tilbagevendende initiativ, hvor elever fra en lang række af landets grundskoler og ungdomsuddannelser arbejder med naturvidenskabelige metoder.

Ved Masseeksperiment 2019 var temaet plastforurening. Her indsamlede 57.000 elever fra grundskoler og ungdomsuddannelser plastaffald systematisk på udvalgte, afgrænsede områder.

Fakta om Masseeksperimentet:

  • Der blev indsamlet plastaffald på 3.548 områder i 92 af landets 98 kommuner.

  • I alt fandt eleverne 374.082 stykker plastaffald i den danske natur.

  • Kun under 2 pct. af områderne var uden plastaffald.

  • Resultatet giver et unikt datasæt over, hvor meget og hvilke typer plastik, der findes i Danmark.

  • Tidligere år har Astras Masseeksperiment blandt andet undersøgt elevernes fødevarepræferencer, forholdene på landets skoletoiletter samt indeklimaet i klasselokalerne.

 

BÆREDYGTIGHED OG VERDENSMÅL

Alle LIFE Forløb tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger og spiller sammen med ét eller flere af FN’s Verdensmål. Og det kommende LIFE Forløb – udviklet i samarbejde med Astra – er selvfølgelig ingen undtagelse.

Forløbet er stadig i sin tidlige udviklingsfase. Men efter planen kommer det til at understøtte FN’s Verdensmål #12: Ansvarligt forbrug og produktion.

"Med afsæt i Masseeksperiment 2019 har vi en fantastisk mulighed for at lære eleverne om plastik. Både i forhold til plastforurening – men i høj grad også produktionen og den vigtige rolle, plastik spiller i vores samfund. For hvordan kan man producere plastik på en bæredygtig måde? Og hvordan kan naturvidenskaben være med til at sørge for, at der i fremtiden ikke ligger plastaffald overalt i den danske natur? Det er noget af det, vi vil give eleverne viden om i det kommende LIFE Forløb. På den måde bliver de klædt på til at forholde sig kvalificeret og kompetent til problemstillingerne omkring plastik,” forklarer Ditte Linde Thomsen, leder af udviklingsteamet hos LIFE."

Det nye LIFE Forløb skal nu udvikles, designes, kvalificeres i brugerundersøgelser og testes grundigt af skolerne, inden det er klar til brug i undervisningen fra skoleåret 2021/2022.

RELATEREDE ARTIKLER

.
11. oktober 2021
.
11. oktober 2021
.
5. oktober 2021