NYT LIFE FORLØB OM KRÆFT ER UDE

.

KORT OM KRÆFTENS GÅDE

Kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark. Hver tredje dansker får kræft, inden de er fyldt 75 år. Nogle gange er behandlingsmetoderne ikke tilstrækkelige, og sygdommen kan også opdages for sent. For bedre at kunne forebygge og behandle den komplekse sygdom har vi behov for at vide mere om mekanismerne bag kræft. 

Ovenstående er problemstillingen i vores nye LIFE Forløb Kræftens Gåde, som du netop nu kan booke til dine elever i 8. og 9. klasse. I Kræftens Gåde skal eleverne undersøge, hvordan kræft opstår, og hvordan vi kan forebygge sygdommen. Det gør eleverne bl.a. ved at undersøge, hvordan strålingsskader i vores DNA kan føre til kræft. Eleverne følger en fiktiv fortælling om en atomkraftulykke, hvor de bl.a. skal arbejde med vinddata, computersimulationer, vævsprøver, DNA-modeller og statistik over risikofaktorer for udvikling af kræft.

.
.
.
.
.

VARIGHED, FAG OG SAMARBEJDE

Selve forløbet strækker sig over tre uger og svarer til cirka 16 lektioner. Forløbet fordeler sig på fagene biologi, geografi og fysik/kemi, og det er udviklet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, DMI og PDC-ARGOS. 

Vi har skrevet en artikel om vores samarbejde med Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. Den kan du læse her. 

TILGÅ FORLØBET DIGITALT

På vores digitale platform MY:LIFE kan du og dine elever tilgå Kræftens Gåde, som I skal bruge i forbindelse med LIFE Kittet med materialer, som du får tilsendt gratis af os. Som naturfagslærer kan du bruge MY:LIFE til at forberede din undervisning ved at læse den overordnede lærervejledning og finde lærerguides, hvor du kan læse om forløbets enkelte aktiviteter og de didaktiske overvejelser bag.

Dine elever bruger MY:LIFE i selve undervisningen, hvor de bl.a. finder videoer, fagtekster og interaktive opgaver, som indgår i forløbet. For at komme i gang med MY:LIFE skal din skole godkende en databehandleraftale med LIFE Fonden og acceptere vores vilkår for bevillinger. Dette får du mere at vide om i forbindelse med din booking af forløbet.  

SÅDAN BOOKER DU

Vi har sammen med udgivelsen af Kræftens Gåde også lanceret et nyt bookingsystem. Dette betyder ikke noget for dig, der booker et LIFE Forløb for første gang. Du skal blot gå ind på denne side og foretage din booking. 

Hvis du derimod har booket et LIFE Forløb før, er der sket en lille ændring: Du skal ikke længere bestille et LIFE Kit via CFU i forbindelse med din booking af et LIFE Forløb. Alt foregår via LIFE.dk, hvor du både booker dit forløb og bestiller levering og afhentning af dit LIFE Kit. 

Læs mere om det nye bookingsystem her.