DET GODE SAMARBEJDE: KRÆFTENS BEKÆMPELSE

.

Alle LIFE Forløb er undersøgelsesbaserede og bringer viden om samfundsudfordringer fra virksomheder og forskningsmiljøer ind i undervisningen. Derfor er det afgørende med den helt rigtige viden og en grundig udviklingsproces. For os indebærer dette, at et samarbejde med en eller flere virksomheder begynder tidligt i processen. Med Kræftens Gåde til 8. og 9. klasser gik vi til den mest naturlige samarbejdspartner: Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. 

HVORFOR ET FORLØB OM KRÆFT?

Kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark. Hver tredje dansker får kræft, inden de er fyldt 75 år. Nogle gange er behandlingsmetoderne ikke tilstrækkelige, og sygdommen kan også opdages for sent. Udvikling af kræftsygdomme er en samfundsudfordring af de helt store, og det var derfor et oplagt emne at skabe et LIFE Forløb ud fra. Allerede i udviklingens spæde start var det selvskrevet, at Kræftens Bekæmpelse ville være den rigtige samarbejdsvirksomhed på grund af deres massive faglige viden om sygdommen. 

HVORDAN HAR VI SAMARBEJDET?

Allerede i begyndelsen af udviklingsprocessen fik vi faglig sparring fra Kræftens Bekæmpelse på interessante vinkler, der kunne indgå i et forløb om kræft. De var med til at forme retningen for forløbet og kom med uvurderlig viden og materiale, så undervisningsforløbet afspejlede virkeligheden.

VÆVSPRØVER OG DATA

Udover faglig sparring har Kræftens Bekæmpelse også bidraget med konkret indhold til Kræftens Gåde i form af biopsier af brystvæv – med og uden tumorer. Vævsprøverne indgår i forløbet og bliver leveret direkte til klasserne i vores LIFE Kit. Maria Grønvig Kürstein, der er bioanalytiker hos Kræftens Bekæmpelse, forklarer her processen bag de vævsprøver, som eleverne skal undersøge:

.
.
.
.
.
.

Kræftens Bekæmpelse har også bidraget med data omkring risikofaktorer forbundet med livsstil og udvikling af kræft. Vi har løbende diskuteret, hvilke data der ville være relevante og interessante at dykke ned i med eleverne og hvilke konkrete undersøgelser, dataene kunne afstedkomme. På baggrund af dette har vi udviklet grafiske visualiseringer og tabeller, som eleverne skal tage udgangspunkt i, når de undersøger risikoen for udvikling af kræft.

For at gøre dataene mere håndgribelige får hver elev tildelt en bestemt fiktiv person i begyndelsen af Kræftens Gåde. Denne fiktive person har været udsat for radioaktiv stråling. Det er nu elevernes opgave at vurdere personens kræftrisiko i forhold til den radioaktive stråling og på baggrund af dataene omkring livsstilsfaktorer. Se et par eksempler på visualiseringer og tabeller fra vores digitale platform MY:LIFE her:

.
.

ENGAGEMENT OG TILGÆNGELIGHED

Det har glædet projektleder på Kræftens Gåde, Mladen Mikosavljevic, at Kræftens Bekæmpelse på trods af de store vanskeligheder i nedlukningsperioderne i hele landet har prioriteret at være tilgængelig og engageret i undervisningsforløbet igennem hele processen:

"Det er fantastisk, hvordan Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning har hjulpet os helt fra start med faglig sparring, data og fysiske vævsprøver fra rigtige kræftpatienter. Kræft er et forskningsområde, der er meget personligt, og det skaber en meget virkelig situation hos eleverne, der skal gennemgå undervisningsforløbet. Forløbet tager udgangspunkt i fiktive personer i et fiktivt univers - men med virkelighedsnære eksempler hvor eleverne selv skal arbejde som rigtige forskere. Derfor er vi ekstra glade for, at Kræftens Bekæmpelse har været med i hele udviklingsprocessen med deres store faglige viden og ressourcer."

Også forskningschef for Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, Mef Christina Nilbert, finder samarbejdet meget givende:

"Det har været en stor fornøjelse at samarbejde med LIFE om at udvikle Kræftens Gåde. Vi mener, det er vigtigt, at børn og unge bliver nysgerrige og begejstrede for naturvidenskab på et tidligt tidspunkt. Med Kræftens Gåde er LIFE gået nye veje og bringer på en nytænkende og innovativ måde naturvidenskaben ud til børn og unge. Det har været en stor fornøjelse at være med til, og vi er meget glade for resultatet."

DETALJER OM KRÆFTENS GÅDE

Fra oktober kan du booke Kræftens Gåde til din skole. Undervisningsforløbet er målrettet elever i 8. og 9. klasse og strækker sig over tre uger – svarende til cirka 15 lektioner. Forløbet fordeler sig på fagene biologi, geografi og fysik/kemi og er udover Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning også udviklet i samarbejde med DMI og PDC-ARGOS.

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev – så får du besked direkte i indbakken, når du kan booke forløbet her på LIFE.dk. Du kan også læse lidt mere om Kræftens Gåde lige her.

RELATEREDE ARTIKLER

.
4. november 2021
.
11. oktober 2021
.
11. oktober 2021