LIFE FONDEN INDGÅR PARTNERSKABER MED FIRE NYE KOMMUNER

Hvordan kan naturvidenskab løse aktuelle samfundsudfordringer? Det skal elever fra Odense Kommune, Sønderborg Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune forsøge at finde svar på. LIFE Fonden har nemlig indgået partnerskaber med de fire kommuner der skal være med til at styrke en langsigtet indsats for virkelighedsnære, eksperimenterende og undersøgelsesbaserede STEM-undervisning på kommunernes skoler. 

”Vi glæder os over de nye partnerskaber med de fire kommuner, som alle deler et fælles mål om at styrke naturfag og teknologi i deres skoler med LIFE Fonden. I partnerskaberne kan vi arbejde sammen om at styrke elevernes naturvidenskabelig almendannelse ved at arbejde undersøgelsesbaseret med problemstillinger fra den virkelig verden”, siger Christine Antorini, adm. direktør i LIFE Fonden.   

Odense Kommune fortæller om partnerskab med LIFE Fonden

I videoen fortæller Hanne Dollerup, adm. direktør i Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, hvorfor de har valgt at indgå et partnerskab med LIFE Fonden og, hvad de mener partnerskabet bidrager med til lærere og elever i kommunen.

LIFE Forløb og faglige arrangementer 

Som partnerskabskommune tilbydes kommunens skoler prioriteret adgang til LIFE Forløb og laboratoriefaciliteter i LIFE Campus i Lyngby eller et af vores mobile laboratorier, der kører ud til skolen. Derudover tilbydes de en række partnerskabsaktiviteter i form af faglige arrangementer og workshops, samt deltagelse i LIFE Fondens partnerskabsnetværk.  I alt 10 kommuner er nu med i LIFEs partnerskabsnetværk. 

PARTNERSKABER MELLEM LIFE FONDEN OG KOMMUNER BIDRAGER TIL: 

- Et højere niveau af naturvidenskabelig almendannelse blandt børn og unge. 

- En øget interesse og motivation hos unge for at fordybe sig i naturvidenskab og dens anvendelse. 

- Et stærkere rekrutteringsgrundlag og en stigning i søgningen til STEM-retninger på ungdomsuddannelserne.