SLANGEGIFT OG KEMISK PRODUKTION

.

FIGHT THE BITE - BIOLOGI

Mere end 1 milliard mennesker på verdensplan er påvirket af en række forsømte tropesygdomme. Gennem årtier er indsatsen mod sygdommene blevet nedprioriteret, hvilket har resulteret i begrænsede behandlingsmuligheder for verdens fattigste.   

  

Slangebidsforgiftning er en af disse forsømte tropesygdomme. Det rammer særligt mennesker i fattige landdistrikter, hvor sundhedssystemerne er svage og de medicinske ressourcer sparsomme.   

 

I Fight the Bite undersøger og vurderer eleverne metoder til diagnosticering og behandling af slangebidsforgiftning. Forløbet har en varighed på tre moduler à 90 minutter og er udviklet til og målrettet faget biologi B på stx og htx – men kan også anvendes i fagene biologi A og bioteknologi A.

 

Eleverne arbejder både teoretisk og praktisk i alle tre moduler. Undervejs udfører eleverne bl.a. en ELISA-test og tilegner sig viden, så de kan argumentere for, at antistoffer kan bruges til hurtig diagnosticering og bedre behandling af slangebidsforgiftning. Efter endt forløb har du som lærer mulighed for at præsentere dine elever for vores forslag til en skriftlig elevaflevering, der tager udgangspunkt i indhold fra forløbet.  SAMARBEJDSPARTNERE

Fight the Bite er udviklet i samarbejde med virksomheden VenomAid Diagnostics og DTU Bioengineering. Foruden disse har vi fået hjælp til kvalificering af slangenavne og faglig sparring fra Terrariet i Vissenbjerg.  

.

EXTRACTORS - KEMI

Hvert år bruger danske virksomheder mange ressourcer på kemisk produktion. En af de ressourcekrævende processer er ekstraktion. Ekstraktion bruges fx til at udvinde tilsætningsstoffer. Vores hverdag er fuld af produkter, som indeholder tilsætningsstoffer, fx farve og fortykningsmidler i fødevarer og kosmetik. 

 

I Extractors skal elever bruge viden og praktiske færdigheder fra kemi til at undersøge, hvordan de kan påvirke ekstraktionsprocesser. Eleverne arbejder eksperimentelt med spektrofotometri og med ekstraktion af karminsyre fra cochenillelus. Derudover undersøger eleverne nogle af de udfordringer, virksomheder står over for, når de vil optimere industrielle ekstraktionsprocesser.  

 

Undervejs i forløbet dokumenterer eleverne deres arbejde i appen Capture LIFE med fotos og korte speaks. Efter endt forløb har du som lærer mulighed for at præsentere dine elever for vores forslag til en skriftlig elevaflevering, der tager udgangspunkt i indhold fra forløbet. 

 

Extractors er målrettet elever på stx og htx i faget kemi B, men er også relevant for kemi A og bioteknologi A på stx. Forløbet har en varighed på tre moduler à 90 minutter. Forløbet indeholder en blanding af praktisk laboratoriearbejde og teoretiske undersøgelser. 


SAMARBEJDSPARTNER

Extractors er udviklet i samarbejde med den internationale virksomhed CP Kelco.


UDVIKLING AF FORLØBENE

Begge forløb udspringer af virkelighedsnære problemstillinger. I udviklingen af forløbene har vi haft fokus på, at du som underviser og dine elever kan arbejde undersøgelsesbaseret og praksisorienteret med det faglige indhold – med udgangspunkt i de relevante lærerplaner. Desuden er Fight the Bite og Extractors udviklet i samarbejde med gymnasielærere for at sikre det rette faglige niveau.  


ENGANGSMATERIALER OG MY:LIFE

Du vælger selv, hvornår du og din klasse vil arbejde med forløbene. Når du vælger Fight the Bite eller Extractors (eller begge dele), så sender vi engangsmaterialer ud til dit gymnasium, som du bruger i sammen med vores digitale platform MY:LIFE. På MY:LIFE finder du blandt andet en vejledning til din forberedelse, inden du tager forløbet i brug i klassen. Det digitale materiale er tilgængeligt fra starten af november 2023.

.
.

SÅDAN BOOKER DU

Fight the Bite og Extractors er begge gratis at booke og anvende. Du booker forløbene gennem deres respektive forløbssider. På forløbssiderne kan du også dykke mere ned i kernestof, elevforudsætninger og moduloversigter. Du finder forløbssiderne ved at klikke her og scrolle ned i bunden: