OM LIFE FONDEN

Velkommen til vores side om LIFE Fonden. Her finder du information om selve fonden, vores erhvervsaktiviteter, årsrapporter, uddelingspolitik, bestyrelsen og kontaktoplysninger.

Life - Lines

HVEM ER LIFE FONDEN?

LIFE Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte. LIFE Fonden har to formål; at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning, og at styrke motivation og interesse for naturvidenskab hos børn og unge.

LIFE Fonden driver det landsdækkende og almennyttige undervisningsinitiativ LIFE. Kernen i LIFE er vores naturfaglige undervisningsforløb – LIFE Forløb – hvor elever arbejder undersøgelsesbaseret med virkelighedsnære problemstillinger, der understøtter FN’s verdensmål. Alle LIFE Forløb er udviklet hos LIFE i tæt samspil med skoler, virksomheder og forskningsinstitutioner.

LIFE Fonden kan desuden støtte uddannelses- og forskningsinitiativer inden for natur-, teknisk- og sundhedsvidenskab samt fagdidaktik. LIFE Fonden kan også yde støtte til andre almennyttige undervisningsmæssige og videnskabelige formål.

LIFE Fonden er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Erhvervsaktiviteter

LIFE Fondens erhvervsdrivende aktiviteter varetages af fondens helejede datterselskab LIFE A/S.

LIFE A/S udvikler og leverer naturfaglige undervisningsforløb til dagsinstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser i hele Danmark.

LIFE Forløb er helt gratis at anvende, da de uddeles som bevillinger fra LIFE Fonden.

KONTAKTOPLYSNINGER

Har du brug for at komme i kontakt med LIFE Fonden er du velkommen til at kontakte kommunikationsleder Anne Reinholdt på anr@life.dk eller tlf. 27 15 70 67.

PRESSEKONTAKT

Vi ønsker åbenhed og god dialog med pressen. I presserummet kan du finde kontaktoplysninger og pressefotos.

Gå til presserum ved at klikke på knappen herunder:

Presserum

UDDELINGSPOLITIK

Bestyrelsen for LIFE Fonden har udformet en uddelingspolitik i henhold til Anbefalingerne for god Fondsledelse samt lov om erhvervsdrivende fonde.

Link til LIFE Fondens uddelingspolitik findes her.

 

ÅRSRAPPORT OG VEDTÆGTER

LIFE Fondens årsrapport er revideret af en statsautoriseret revisor udpeget af LIFE Fondens bestyrelse. Revisor er udpeget for et år ad gangen. I januar 2021 blev PricewaterhouseCoopers genvalgt som revisor.

LIFE Fondens årsrapport for 2020 findes her.

LIFE Fondens vedtægter findes her. 

 

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG MANGFOLDIGHED

LIFE Fonden anser diversitet som et vigtigt aspekt for at drive en sund og fremsynet fond. For at sikre at der bliver foretaget en bred diskussion i bestyrelsen, tilstræber LIFE Fonden diversitet i bestyrelsens sammensætning med hensyn til køn, alder og kulturel baggrund, og det er ambitionen, at mindst to medlemmer af bestyrelsen er af det underrepræsenterede køn. Pr. 31. december 2020 bestod bestyrelsen af 3 kvinder og 3 mænd. Dermed har bestyrelsen efterlevet dens ambition med hensyn til kønssammensætningen. Bestyrelsen vil fortsat arbejde på at sikre den ønskede diversitet i bestyrelsen.

Link til redegørelse for bestyrelsens sammensætning og mangfoldighed findes her.

FONDSSTRUKTUR

Bestyrelsen

Jesper Fisker, formand

Jesper Fisker er adm. direktør for Kræftens Bekæmpelse og har tidligere blandt andet været departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, i Indenrigs- og Sundhedsministeriet og i Socialministeriet samt adm. direktør for Sundhedsstyrelsen og kommunaldirektør i Hillerød Kommune. Han er cand.scient.pol. og ph.d.

Marianne Philip, næstformand

Marianne Philip er partner i advokatfirmaet Kromann Reumert og har en række bestyrelsesposter, herunder blandt andet formand i Nordea Invest og næstformand i Novo Nordisk Fonden samt i Bitten og Mads Clausens Fond (Danfoss Fonden). Derudover er hun formand for Komitéen for God Fondsledelse. Marianne Philip er ligeledes adjungeret professor ved Center for Corporate Governance på CBS. Hun er cand.jur. og LL.M.

Birgitte Nauntofte

Birgitte Nauntofte er forhenværende adm. direktør i Novo Nordisk Fonden og har erfaring med kvalitet i videregående uddannelser fra Uddannelses- og Forskningsministeriets Udvalg for Kvaltiet og Relevans i de Videregående Uddannelse (Kvalitetsudvalget). Hun har tidligere været professor og prodekan for forskning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, og hun har erfaring med bestyrelsesarbejde fra blandt andet Kennedy Centret, Steno Diabetes Center og Danmarks Farmaceutiske Universitet. Hun er ph.d. og dr.odont.

Martin Tvede Zachariasen

Martin Tvede Zachariasen er rektor på IT-Universitetet og har tidligere været dekan ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU samt professor og institutleder ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Han er ph.d. og dr.scient. i datalogi.

Jette Rygaard

Jette Rygaard er rektor på Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Hun er desuden medlem af bestyrelsen i Danske Gymnasier og det nationale naturfagscenter Astra samt tidligere medlem af rådgivningsgruppen bag strategiforslaget ’Sammen om naturvidenskab: Anbefalinger til en national strategi for de naturvidenskabelige fag’. Hun er cand.scient.

Per Falholt

Per Falholt er formand for DHI Fondens bestyrelse og har flere andre bestyrelsesposter, blandt andet i Danfoss, Co-Ro, Universe Science Park og Unge Forskere. Han er forhenværende bestyrelsesformand for DTU. Han er tidligere koncerndirektør i Novozymes med ansvar for forskning og udvikling gennem 15 år og har desuden været beskæftiget med bioteknologisk forskning i både Novo Nordisk og Novozymes.

Spørgsmål og svar

Hvad er formålet med LIFE Fonden, og hvad skal LIFE Fonden lave?

LIFE Fonden er en erhvervsdrivende fond med almennyttig sigte. Fonden har to formål; at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning samt at styrke motivation og interesse for naturvidenskab hos børn og unge. Det sker bl.a. gennem undervisningsinitiativet LIFE, der udvikler og leverer undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser i hele Danmark på en helt ny måde.

Hvorfor bliver LIFE etableret som en selvstændig fond?

Novo Nordisk ønsker med stiftelsen af LIFE Fonden at igangsætte en langsigtet og vedvarende indsats inden for uddannelsesområdet. Som selvstændig fond får LIFE Fonden sin egen bestyrelse, der har til opgave at udvikle LIFE til et højteknologisk, eksperimenterede og virkelighedsnært uddannelsestilbud til gavn for børn og unge nu og i fremtiden. Beslutningen om fondsdannelsen sker nu, fordi LIFE er kommet rigtig godt fra start de første år og har fået opbygget en solid organisation, der nu leverer de første naturfaglige undervisningsforløb til grundskoler i hele Danmark.

Hvad er LIFE?

LIFE er et landsdækkende undervisningsinitiativ, der udvikler og leverer undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser i hele Danmark på en helt ny måde. Kernen i LIFE er de naturfaglige LIFE Forløb, hvor elever arbejder eksperimenterende med aktuelle samfundsudfordringer, der understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. LIFE Fonden kommer til at eje virksomheden LIFE A/S og dermed drive undervisningsinitiativet LIFE.

Hvad bliver anderledes, når LIFE nu er blevet til LIFE Fonden?

Når du booker og anvender LIFE Forløb, vil du ikke kunne mærke forskel. Du er fortsat garanteret undervisningsmateriale af højeste kvalitet – leveret direkte til skolen helt gratis. Ved at LIFE nu er etableret som en selvstændig fond, kan du samtidig være sikker på, at undervisningsinitiativet er en vedvarende og langsigtet indsats inden for STEM- og uddannelsesområdet.

Hvilke nye tiltag kommer der, nu hvor LIFE er blevet til en fond?

De kommende år vil LIFE Fonden have fokus på at drive undervisningsinitiativet LIFE. Der er i disse måneder mange nyheder fra undervisningsinitiativet; LIFE leverer nu naturfaglige undervisningsforløb til skoler i hele Danmark, og fra januar besøger LIFE Skoler med LIFE Mobil Labs, som er lastbiler med et fuldt udstyret laboratorium.

Der findes i dag tre LIFE Forløb, der anvendes af klasser over hele landet – og fire nye udgives i 2021, bl.a. det første forløb til de gymnasiale uddannelser. Ambitionen er at have udviklet og udgivet i alt 30 forskellige naturfaglige undervisningsforløb til dagsinstitutioner, grundskolen og ungdomsuddannelser inden 2030.

I efteråret 2021 åbner LIFE Campus i Lyngby for skoleklasser, og det første regionale LIFE Lab etableres. I alt kommer LIFE til at have fem LIFE Mobil Labs og fire regionale LIFE Labs udover laboratorierne i LIFE Campus.

Hvad er en erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte?

Alle fonde skal have et formål. LIFE Fonden har to formål; at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning samt at styrke motivation og interesse for naturvidenskab hos børn og unge. LIFE Fonden bliver etableret som en erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte, da fonden ejer virksomheden LIFE A/S. Ejerskabet af LIFE A/S medfører, at fonden er erhvervsdrivende – på samme måde som man kender det hos fx LEGO Fonden, Egmont Fonden og Poul Due Jensens Fond.

Hvorfor skal LIFE være en erhvervsdrivende fond?

LIFE Fonden bliver etableret som en erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte, da fonden ejer virksomheden LIFE A/S. Ejerskabet af LIFE A/S medfører, at fonden er erhvervsdrivende – på samme måde som man kender det hos fx LEGO Fonden, Egmont Fonden og Poul Due Jensens Fond.

LIFE A/S står bag undervisningsinitiativet LIFE, der udvikler og leverer naturfaglige undervisningsforløb til dagsinstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser i hele Danmark. LIFE Forløb anvendes helt gratis, da de udbydes som bevillinger fra LIFE Fonden.

Er LIFE Fonden uafhængig af Novo Nordisk Fonden?

Ja. LIFE Fonden er en selvstændig fond med egne vedtægter og sin egen bestyrelse, der har til opgave at udvikle LIFE til et højteknologisk, eksperimenterede og virkelighedsnært uddannelsestilbud. LIFE Fondens bestyrelse sætter fremadrettet den strategiske retning for LIFE Fondens aktiviteter, herunder de naturfaglige undervisningsforløb, som LIFE udvikler. Novo Nordisk Fonden bliver en vigtig samarbejdspartner, der kan bidrage med mange års erfaring inden for naturvidenskabelig forskning og uddannelse.

LIFE Fondens bestyrelse er, i overensstemmelse med loven for erhvervsdrivende fonde, sammensat, så en passende andel af bestyrelsesmedlemmerne, herunder bestyrelsesformanden, er uafhængige fra LIFE Fondens stiftere og væsentlige bidragsydere, dvs. Novo Nordisk Fonden.

Hvorfor skal LIFE tilbyde undervisningsforløb til grundskoler og ungdomsuddannelser?

LIFE leverer naturfaglige undervisningsforløb, som skolerne frit kan vælge at bruge i deres undervisning. Med undervisningsforløbene får eleverne mulighed for at komme helt tæt på, hvordan forskere og virksomheder arbejder med naturvidenskaben. Alle forløb er udviklet, så de understøtter den almindelige undervisning og lever op til Fælles Mål i grundskolen eller de faglige mål på ungdomsuddannelserne. Lærerne er altid den væsentligste drivkraft i undervisningen, og den enkelte lærer kan tilpasse og versionere aktiviteterne i et undervisningsforløb, så de passer til klassens behov.