Life - Cells
X
Hvordan bruger du Enzymjagten?

Enzymjagten er et undervisningsforløb. Vi kalder det et LIFE Forløb. Find ud af, hvordan man bruger et LIFE Forløb her

Hvordan bruger du Enzymjagten?
X
Hvilke fag og klasser?

Enzymjagten er udviklet til mellemtrinnet – 6. klasseelever i faget Natur/Teknologi.

Hvilke fag og klasser?
X
Hvor mange lektioner?

Enzymjagten er et 5-ugers forløb, der strækker sig over 13 lektioner.

Hvor mange lektioner?
X
Hvilket verdensmål fra FN?

I Enzymjagten lærer eleverne om FN’s Verdensmål #12: Ansvarligt forbrug og produktion

Hvilket verdensmål fra FN?
X
Hvem er forløbet udviklet sammen med?

Enzymjagten er udviklet i samarbejde med forskere fra virksomheden Novozymes.

Hvem er forløbet udviklet sammen med?
X
Hvornår kan du bruge Enzymjagten?

Enzymjagten kan nu bookes og anvendes på skoler i hele landet.

Hvornår kan du bruge Enzymjagten?

Booking og MY:LIFE

Enzymjagten består af to selvstændige undervisningsforløb. Et kitforløb, hvor du modtager et LIFE Kit med materialer til at gennemføre forløbets øvelser og et labforløb, hvor klassen som en overbygning kan arbejde videre med forløbet i et af LIFEs laboratorier.

LIFE Kittet booker du her på siden, og vi leverer og afhenter kittet på din skole. Du begynder booking af dit LIFE Kit ved at klikke på den lyseblå knap her på siden, hvor der står “Book nu”. Efter endt kitforløb kan klassen arbejde videre med Enzymjagten i et labforløb – i første omgang kun for skoler i Region Sjælland og senere hen til resten af landet. Undervisningen ledes af undervisere fra LIFE sammen med klassens lærer.

I begge undervisningsforløb anvendes den digitale platform MY:LIFE. Her findes øvelser, videoer og vejledning til din forberedelse, inden du bruger Enzymjagten i klassen eller inden et labforløb.

Enzymjagten er gratis, da forløbet uddeles som en bevilling fra LIFE Fonden.

Læringsudbytte, opgaver, undersøgelser og læringsmål

HVAD INDEHOLDER ENZYMJAGTEN?

Læringsudbytte i Enzymjagten som kitforløb
Eleverne får med kitforløbet fagligt indblik i:
 • Hvad fordøjelsesenzymer er
 • Hvordan enzymerne i menneskets spyt virker
 • Hvordan industrien udnytter svampe og enzymer
 • Hvor vi bruger cellulaser i vores hverdag
 • Hvordan forskerne finder og arbejder med enzymer
 • At planlægge prøvetagning og at indsamle og dyrke svampe fra naturen.
 • At evaluere undersøgelser
 • At registrere data
 • At benytte bioteknologisk udstyr
Opgaver og undersøgelser i kitforløbet
Med brug af LIFE Kit og MY:LIFE indeholder Enzymjagten følgende opgaver og undersøgelser:
 • Undringsaktivitet
 • Blege cowboystof
 • Indsamle og forberede prøver
 • Udplade og dyrke prøver
 • Identificere fundne svampe ved hjælp af stereolup og plancher
 • Begrebskort
 • Enzym og substrat vendespil
 • Ludo med fagord
Læringsmål
 • Jeg kan planlægge og gennemføre undersøgelser af svampe og enzymer
 • Jeg kan fortælle om svampe og enzymer
 • Jeg kan give eksempler på, hvordan man arbejder med svampe og enzymer i industrien.

Læringsudbytte i Enzymjagten som labforløb
Eleverne får med labforløbet fagligt indblik i:
 • Hvordan de kan skelne mellem forskellige svampe og deres strukturer.
 • Hvordan de kan vurdere forskellige variablers indvirkning på et vaskemiddels effektivitet.
Opgaver og øvelser i labforløbet
Ved besøg i LIFEs lab indeholder Enzymjagten følgende undersøgelser og opgaver:
 • Svampegenkendelse.
 • Analysere en svamps struktur.
 • Sammenligne vaskemidlers effektivitet med og uden enzymer.
 • Designe et eksperiment, der undersøger variablers indvirkning på et vaskemiddels effektivitet.
 • Optimere et vaskemiddels effektivitet.

Få inspiration fra forskerne

På jagt efter cellulaser med Sara fra Novozymes

Sara Landvik er Science Manager hos Novozymes. Hun arbejder med at finde enzymer i naturen, som bliver brugt i Novozymes’ produkter. I denne elevrettede film fortæller Sara, hvordan eleverne finder enzymproducerende svampe.

Tilbage i laboratoriet med Mikako fra Novozymes

Mikako Sasa er Science Manager i Novozymes. Hun arbejder med at analysere svampeprøver og bakterier med henblik på at finde enzymer, der kan bruges i Novozymes’ produkter. I denne elevrettede film fortæller Mikako, hvordan eleverne skal arbejde i laboratoriet med de svampe, som de har fundet ude i naturen.