ELEVER KAN VÆRE MED TIL AT LØSE FNS VERDENSMÅL

Af: Christine Antorini, direktør i LIFE Læringscenter. Debatindlæg bragt i Frederiksborg Amts Avis og Sjællandske, 14. januar 2019

Stadig flere danske virksomheder er begyndt at arbejde med FNs 17 Verdensmål som konkrete pejlemærker for at forbedre deres produktion, så den understøtter en global indsats for sundhed, rent vand eller bæredygtig energi. Blot for at nævne tre af verdensmålene, hvor Danmark står stærkt med grøn klima- og fødevareteknologi og inden for medicin og sundheds-teknologi.

Og børn kan også være med. Alle børn og unge i Danmark har den gave at kunne gå i en samfundsbetalt skole først 10 år i grundskolen og dernæst en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse oven i købet med uddannelsesstøtte gennem SU. Det gør Danmark til et af de lande i verden, der bedst lever op til Verdensmålet om gode uddannelsesmuligheder for alle.

 

FUNDAMENTET FOR FREMTIDENS MEDBORGERE

At fremme børns nysgerrighed, videbegærlighed og skabertrang i skolen er fundamentet for fremtidens medborgere, der vil være med til at arbejde for en bedre verden i deres lokalområde eller på deres arbejdsplads. Og børn elsker at udforske. Især hvis de får lov til at være med til at løse virkelige problemer.

Det vil vi i LIFE-læringscentret gerne være med til at fremme ved at understøtte det arbejde som lærere, pædagoger og andre fagfolk er i gang med. Det skal ske lige fra småbørnshøjde og frem til ungdomsuddannelserne med eksperimenterende, tværfaglig og undersøgelsesbaserede naturfagsundervisning som omdrejningspunkt.

 

BEHOVET FOR STEM-KOMPETENCER VOKSER

Der er heldigvis flere børn og unge, der søger naturfagene, når de har afsluttet grundskolen. Men det danske samfund og virksomhederne har brug for langt flere unge, der har lyst til at dykke ned i naturfaglige problemstillinger. Allerede nu mangler virksomhederne mange medarbejdere inden for STEM-området, der dækker Science, Teknologi, Engineering og Matematik. Og det forventes, at behovet vil vokse enormt i årene frem.

Men det er ikke alene for at motivere flere unge til at uddanne sig inden for naturfagene, at LIFE-læringscentret er blevet etableret under Novo Nordisk Centret. Det er fordi naturvidenskabelig dannelse er noget, vi alle skal have med i bagagen. Ny teknologi er ikke neutral. Det er os mennesker, der skal beslutte, hvad teknologien skal bruges til. Derfor er det godt og på tide, at faget Teknologiforståelse er kommet ind som prøvefag i Folkeskolen. Og at FNs Verdensmål er blevet taget så bredt og godt imod. Men vi kan allerede nu invitere børnene med til at afprøve, udforske og diskutere teknologiudvikling som en del af at løse verdensmål. Så lad os bygge videre på at skærpe børns nysgerrighed for natur- og teknikfag allerede fra starten af deres skolegang.

 

LAD ELEVERNE EKSPERIMENTERE MED KONKRETE LØSNINGER

Hele det danske uddannelsessystem skal inspirere til at koble teori og praksis gennem virkelighedsnær problemløsning. Hvorfor ikke lade eleverne eksperimentere med løsninger på, hvordan vi kan dyrke mad til flere ved hjælp mikrober og sensorteknologi til bæredygtig produktion af fødevarer? Diskutere og forstå, hvordan stamceller kan være med til at behandle og kurere kroniske sygdomme – og om der er en etisk grænse for, hvor langt vi vil gå i brug af stamceller?

Eller hvad med at lade eleverne være en del af et virtuelt børneforsker-team, der er ude at finde nye enzymer i naturen, dyrke dem og dele viden med en masse andre børn, der også er i gang med ’enzymjagten’? Og på den måde kan være med til at finde naturens ressourcer, der kan erstatte kemikalier og andre miljøbelastende produkter. Enzymjagten er en af de læringspakker, LIFE er ved at udvikle til 6. klasseelever, ligesom de øvrige eksempler på mini-forskningsforløb for elever.

 

LIFE TESTER LÆRINGSPAKKERNE PÅ SKOLERNE

LIFE-læringscentret er etableret under Novo Nordisk Fonden, og det er planen, at LIFE på sigt blive en selvstændig almennyttig naturfagsfond. Vi udspringer af industrielle og akademiske forskningsmiljøer inden for naturfagene og oversætter forskning og udvikling til elev-højde. En af årsagerne til, at Danmark klarer sig godt globalt er, at vi satser på uddannelse, forskning og evnen til at løse virkelige problemer med andre dygtige mennesker. Det er præcist det samme, som er det særlige ved den danske skole.

Lige nu er LIFE-læringscentret ved at teste læringspakker med skoler, så vi er klar til at rulle ud i løbet af de næste år. LIFE vil bl.a. komme til at omfatte en digital platform med virtuelle laboratorier, undervisningsspil og læringspakker, et fysisk læringscenter, der bliver bygget ved DTU og Novozymes i Lyngby samt mobile laboratorier etableret i specialbyggede lastvogne, der vil komme rundt til skoler i hele landet, så eleverne og underviserne får adgang til state-of-the-art laboratoriemiljøer.

 

BÆREDYGTIG SAMFUNDSUDVIKLING: TEKNOLOGI OG NATURFAG SPILLER EN AFGØRENDE ROLLE

Nysgerrighed og skaberglæde hos børn og unge er grundpiller i det naturvidenskabelige fundament, som det moderne teknologidrevne danske velfærdssamfund bygger på. Derfor er naturvidenskabelig dannelse så vigtigt for alle. For uanset om de unge siden hen vælger en naturfaglig uddannelse, bliver faglært eller økonom eller går en helt anden retning, spiller teknologi og naturfag en afgørende rolle, hvis vi vil være med til at løse Verdensmålene om en bæredygtig udvikling.

RELATEREDE ARTIKLER

2. december 2020
24. september 2020
23. september 2020