GYMNASIEELEVER FRA NÆRUM MED TIL AT UDVIKLE NYT UNDERVISNINGSFORLØB

.

LOKALE LØSNINGER PÅ GLOBALE UDFORDRINGER

Oversvømmelser, tørke, stormvejr og hedebølger. Klimaforandringerne påvirker befolkninger overalt i verden. I et helt nyt naturfagligt undervisningsforløb skal danske gymnasieelever undersøge, hvordan man kan udvikle lokale løsninger til den globale udfordring. Og arbejdet begynder i Nærum.

Netop nu er vi i gang med at udvikle vores første forløb til gymnasiet om klimaforandringer. Til at hjælpe med udvikling og test af det nye forløb har vi  indledt et testskolesamarbejde med Nærum Gymnasium.

”Vi er glade for, at vi har indgået dette samarbejde, da det giver vores elever og lærere mulighed for at afprøve nye spændende forløb til undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Både LIFE og Nærum Gymnasium har et ønske om at styrke den naturvidenskabelige dannelse og få flere unge til fordybe sig i naturfagene. Samarbejdet betyder, at vores elever og lærere kommer til at hjælpe LIFE med at teste og kvalificere undervisningsaktiviteter og -materiale gennem hele udviklingsprocessen af LIFEs nye undervisningsforløb om klimaforandringer. Vi glæder os til et tæt og frugtbart samarbejde,” fortæller Jakob Schiødt, vicerektor på Nærum Gymnasium.

Nærum Gymnasium bliver i 2021 genbo til LIFE, når vi åbner det helt nye læringscenter LIFE Campus på Dyrehavegårds Jorder på den anden side af Helsingørmotorvejen.

NÆRUM-ELEVER MED TIL AT SIKRE HØJ KVALITET

I LIFE Forløb arbejder elever undersøgende med problemstillinger, der understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Alle forløb udvikles i tæt samarbejde med skoler, forskningsmiljøer og virksomheder – og alle forløb lever op til faglige mål i gymnasiet eller Fælles Mål i grundskolen.

”Det er nyt for os i LIFE at udvikle et undervisningsforløb til gymnasialt niveau. Derfor glæder vi os meget over, at vi nu får Nærum Gymnasium som fast samarbejdspartner, der kan hjælpe os med at teste, justere og forbedre vores forløb. Deres bidrag bliver afgørende for, at vi senere hen kan tilbyde et spændende undervisningsforløb af højeste kvalitet til gymnasier i resten af Danmark,” siger Henrik Busch, udviklings- og undervisningschef i LIFE.

Verdensmål og virkelighedsnære problemstillinger

Det nye forløb, som Nærum-eleverne er med til at udvikle, understøtter verdensmål nr. 13, der handler om at bekæmpe klimaforandringer, og mål nr. 11, som sætter fokus på sikre og bæredygtige lokalsamfund. Konkret skal eleverne undersøge, hvordan deres eget lokalområde påvirkes af klimaændringerne ved at arbejde med autentiske kommunale data samt undersøge, hvordan man lokalt kan tilpasse sig klimaforandringernes effekter.

”Alle undervisningsforløb fra LIFE tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger, som forskere og virksomheder arbejder med at løse. Dette forløb sætter fokus på klimaforandringerne og deres konsekvenser – et emne, som interesserer rigtig mange gymnasieelever. Det særlige i forløbet er, at eleverne arbejder med det samme datamateriale, som lokale myndigheder og politikere anvender som grundlag for klimatilpasningsplanerne i deres by eller lokalområde,” forklarer Henrik Busch.

Vi forventer at lancere undervisningsforløbet om klimaforandringer i efteråret 2021. LIFE samarbejder med DMI og ingeniørvirksomheden Geo om at udvikle forløbet, som er rettet mod faget Naturgeografi B. De første tests på Nærum Gymnasium har netop fundet sted. Se billederne herunder.

.
.
.
.
.

RELATEREDE ARTIKLER

.
11. oktober 2021
.
11. oktober 2021
.
5. oktober 2021