NU KAN DU KOMME PÅ MIKROSAFARI!

KORT OM MIKROSAFARI

Mariehøner, bænkebidere, tusindben og sommerfugle. Naturen er fuld af fantastiske insekter og smådyr – og de har brug for din hjælp. Der bliver færre insekter og smådyr i Danmark, fordi de mangler steder at leve. Det er ikke så godt. Insekter og smådyr er både smukke og vigtige for naturen. I de næste par uger skal du og din klasse hjælpe forskere med at undersøge insekter og smådyr. Hvilke insekter og smådyr lever i nærheden af jeres skole? Hvordan ser de ud? Jo mere vi ved om dem, jo bedre kan vi passe på dem.

Sådan lyder indledningen til vores nye undervisningsforløb Mikrosafari for 1. og 2. klasser i faget Natur-Teknologi. Forløbet er netop blevet udgivet, og alle naturfagslærere kan nu booke forløbet med levering fra d. 21. februar 2022. For at få maksimalt udbytte af undervisningsforløbet anbefaler vi at tage Mikrosafari i brug i månederne april-juni og august-oktober, da det er i disse perioder, hvor der er størst chance for at finde insekter og smådyr i naturen.

 

I Mikrosafari skal eleverne lære om insekternes og smådyrenes levesteder, opbygning og eventuelle forvandling, for at de kan være med til at passe bedre på dyrene i fremtiden. Eleverne skal også fylde et insekthotel og fortælle og skrive i arbejdsbogen om insekter og smådyr ved hjælp af fagord.

 

.
.
.
.
.
.
.

NATURFAGLIGE KOMPETENCER

I Mikrosafari arbejder eleverne med alle de fire naturfaglige kompetenceområder fra Fælles Mål, men det er særligt undersøgelses- og kommunikationskompetencen, der er fokus på i forløbet. Du kan finde en forløbsoversigt på denne side, hvor du kan læse om, hvad eleverne skal lave i forløbet.

 

VARIGHED, FAG OG SAMARBEJDE

Mikrosafari strækker sig over cirka 12 lektioner i faget Natur-Teknologi. Forløbet er udviklet i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum, der i samarbejde med Miljøstyrelsen, Naturhistorisk Museum Aarhus og DanBIF står bag videnbasen Arter. Arter er en digital videnbase, hvor alle danskere kan indrapportere deres fund af dyr, planter og svampe. Vi har skrevet en artikel om vores samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum og vores brug af Arter i Mikrosafari. Den kan du læse her.

.

DET GODE SAMARBEJDE: STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM

Et vigtigt element i undervisningsforløbet Mikrosafari er elevernes brug af den digitale videnbase Arter, som blandt andet er udviklet af vores samarbejdspartner hos Statens Naturhistoriske Museum. Læs mere om vores samarbejde her.

TILGÅ FORLØBET DIGITAL

Mikrosafari består af et LIFE Kit med fysiske materialer og en digital platform (MY:LIFE), som du og dine elever skal bruge i samspil med hinanden. LIFE Kittet bliver sendt direkte til din skole og indeholder blandt andet et insekthotel, små mikroskoper, 3D-modeller af dyr, flipflapper, dyrebrikker, terrarier, skovle og net.

Som naturfagslærer kan du bruge den digitale platform MY:LIFE til at forberede din undervisning ved at læse den overordnede lærervejledning og finde lærerguides, hvor du kan læse om forløbets enkelte aktiviteter og de didaktiske overvejelser bag. Du bruger MY:LIFE som undervisningsplatform på din klasses smartboard, og det er her, eleverne bliver præsenteret for en gennemgående fortælling om drengen Karl og hans morfar. Fortællingen gennemgår de aktiviteter, som eleverne efterfølgende skal udføre. Til forløbet hører en arbejdsbog, der dokumenterer elevernes arbejde.

For at komme i gang med MY:LIFE skal din skole godkende en databehandleraftale med LIFE Fonden og acceptere vores vilkår for bevillinger. Dette får du mere at vide om i forbindelse med din booking af forløbet.  

 

SÅDAN BOOKER DU

Du kan booke Mikrosafari fra nu af - helt gratis. Da forløbet koncentrerer sig om insekter og smådyr, kan du kun få leveret og bruge Mikrosafari i nogle bestemte måneder om året. Du kan booke levering i perioderne april-juni og igen fra august-oktober. I vores bookingsystem vil du blive præsenteret for de ledige datoer.

Læs mere om forløbet og book her:

Mikrosafari

Hvordan kan vi passe på insekter og smådyr i danmark? Der bliver færre insekter og smådyr, fordi de mangler levesteder. Nu kan du og dine elever hjælpe forskerne med at finde ud af, hvilke insekter og smådyr der lever i området omkring din skole.

Mikrosafari har en varighed på ca. 12 lektioner med læringsmål for 1. og 2. klasse i Natur-Teknologi.