NYT PARTNERSKAB MED GLADSAXE KOMMUNE

.

Fra foråret får elever i Gladsaxe Kommune mulighed for at arbejde eksperimenterende og innovativt med at udvikle løsninger på aktuelle samfundsudfordringer i vores avancerede laboratorier.

Vi har netop indgået et partnerskab med Gladsaxe Kommune, som understøtter kommunens arbejde med at realisere sin visionære strategi om ’Fremtidens Skole’.

”Jeg er utrolig glad for, at vi nu har indgået partnerskab med LIFE Fonden, fordi det understøtter vores visioner for Fremtidens Skole, der har fokus på, at eleverne tilegner sig fremtidens kompetencer. Det gælder blandt andet inden for det naturvidenskabelige og teknologiske område. Med undervisningsforløb og laboratoriefaciliteter fra LIFE Fonden kan vi styrke virkelighedsnær og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, som kan bidrage til at øge naturvidenskabelig dannelse og begejstring blandt vores børn og unge,” fortæller Trine Græse, borgmester i Gladsaxe Kommune.

Partnerskabet vil især bidrage til skolernes arbejde med at udvikle og styrke kritisk tænkning, innovativt arbejde og kompleks problemløsning, som er en del af strategien om ’Fremtidens Skole’.

EN FÆLLES AMBITION

I LIFE stiller vi naturfaglige undervisningsforløb og laboratoriefaciliteter til rådighed for skoler i Danmark. Som partnerskabskommune kan man tilbyde sine skoler prioriteret adgang hertil samt til faglige arrangementer hos os.

Undervisningsforløbene og faciliteterne er gratis at anvende, da de uddeles som bevillinger.

”Vi glæder os til at samarbejde med Gladsaxe Kommune, der deler vores ambition om at styrke børn og unges viden om og fascination af naturfag og teknologi. Med partnerskabet får skolerne i kommunen en unik mulighed for at udforske naturvidenskaben og eksperimentere med at udvikle innovative løsninger på nogle af de største udfordringer, som verden står over for – næsten på samme måde som forskere i virksomheders udviklingsafdelinger gør det,” siger Christine Antorini, adm. direktør i LIFE Fonden.

Det er frivilligt for kommunens skoler, om de vil gøre brug af mulighederne i partnerskabet. Gladsaxe Kommune skal som del af partnerskabet sikre, at de deltagende skolerne bidrager til at teste og evaluere vores undervisningsforløb.

Det er intentionen, at partnerskabet gøres flerårigt efter det første introduktionsår.

FAKTA OM PARTNERSKABET

Partnerskabet mellem Gladsaxe Kommune og LIFE Fonden skal bidrage til:

  • Et højere niveau af naturvidenskabelig almendannelse

  • En øget interesse og motivation hos unge for at fordybe sig i naturvidenskab og dens anvendelse

  • Et stærkere rekrutteringsgrundlag og en stigning i søgningen til STEM-retninger på ungdomsuddannelserne

  • Viden og knowhow til at styrke samarbejdet mellem skolerne i Gladsaxe og det lokale erhvervsliv omkring naturfagene

  • Viden og knowhow til at medtænke et egentligt naturfagsmiljø i eventuelle kommende skolebyggerier i Gladsaxe

RELATEREDE ARTIKLER

.
11. august 2021
.
5. maj 2021
.
29. april 2021