FLERE TIMER I LABORATORIET GIVER MERE TID TIL FORDYBELSE OG NYSGERRIGHED

.

Mange skoler vælger at afslutte undervisningsforløbene Enzymjagten og WeGrow med et besøg i et af vores højteknologiske laboratorier – enten på LIFE Campus eller i et af vores mobile laboratorier der kører ud til skolerne. Her arbejder eleverne videre med det, de har lært i klassen ved hjælp af deres LIFE Kit, og prøver nye eksperimenter og øvelser. 

Nu venter der eleverne en hel skoledag i laboratorierne med WeGrow og Enzymjagten. De to laboratorieforløb, der oprindeligt varede tre timer, har vi pr. 1. januar 2022 ændret til forløb på fem timer. 

Som undervisere og udviklere af undervisningsforløb undersøger og evaluerer vi kontinuerligt, hvordan eleverne opnår den bedste læring med vores undervisningsforløb. På baggrund af dette, oplever vi at eleverne er motiveret til at lære mere og til at gå mere i dybden med begreberne og den virkelighedsnære problemstilling, de arbejder med. Det vil vi gerne imødekomme, og derfor har vi valgt at udvide laboratorieforløbene til fem timer,” fortæller Mladen Mikosavljevic, udviklingskonsulent med ansvar for Enzymjagten og WeGrow. 

NYSGERRIGHED OG FORDYBELSE

Mere tid i laboratorierne betyder, at eleverne får mere tid til at fordybe sig i eksperimenter og begreber, ligesom der bliver mere tid til følge elevernes nysgerrighed. Det motiverer eleverne til at dykke dybere i deres egne observation og interesser inden for emnet, fortæller Mladen Mikosavljevic og uddyber: 

På fem timer er der mere tid til at gå i dybden med det fagfaglige indhold. Det giver eleverne mere tid til at udvikle og afprøve egne forsøg, som fører til bedre træning af undersøgelseskompetencen. Når eleverne arbejder undersøgelsesbaseret og eksperimenterende med naturfaglige problemstillinger inspireret af virkeligheden, opstår der nysgerrighed og undren hos dem. Med mere tid kan vi i højere grad imødekomme de enkelte elevers spørgsmål og perspektiveringer til indholdet i forløbene.” 

Hvis du vil vide mere om indholdet i Enzymjagten (6. klasse) og WeGrow (8. klasse), kan du læse mere om dem her.