HVILKE LIFE FORLØB ER PÅ VEJ?

FIRE NYE FORLØB

Der er god grund til at glæde sig til de kommende måneder og helt ind i det nye år. Vi lancerer nemlig fire nye LIFE Forløb, der kan bookes i hele landet. Nedenfor giver vi dig et oprids af de kommende undervisningsforløb, så du allerede nu kan sætte et kryds i kalenderen og eventuelt planlægge at tage forløbene i brug til næste skoleår. Vi lægger ud med det LIFE Forløb, der allerede kommer i oktober – Kræftens Gåde.

KRÆFTENS GÅDE

Til 8. og 9. klasse – udgives i oktober 2021

Kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark. Hver tredje dansker får kræft, inden de er fyldt 75 år. Ofte opdages sygdommen for sent, og i nogle tilfælde er behandlingsmetoderne ikke tilstrækkelige. For bedre at kunne forebygge og behandle den komplekse sygdom har vi behov for at vide mere om mekanismerne bag kræft.

Ovenstående er oplægget til vores nye LIFE Forløb Kræftens Gåde, som vi udbyder til elever i 8. og 9. klasse. I Kræftens Gåde skal eleverne undersøge, hvordan kræft opstår, og hvordan vi kan forebygge sygdommen. Det gør eleverne blandt andet ved at undersøge hvordan strålingsskader i vores DNA kan føre til kræft. Eleverne følger en fiktiv fortælling om en atomkraftulykke, hvor de bl.a. skal arbejde med vinddata, computersimulationer, vævsprøver og statistik over risikofaktorer for udvikling af kræft. 

Varighed, fag og samarbejde

Selve forløbet strækker sig over tre uger og svarer til cirka 15 lektioner. Forløbet fordeler sig på fagene biologi, geografi og fysik/kemi og er udviklet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, DMI og PDC-ARGOS.

Forløbet kan bookes fra oktober. Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev – så får du besked direkte i indbakken, når du kan booke forløbet her på LIFE.dk. Du kan også læse lidt mere om Kræftens Gåde lige her.

MIKROSAFARI

Til 1. og 2. klasse – udgives i december 2021

Det er vigtigt, at alle LIFE Forløb udspringer af virkelige problemstillinger i samfundet. I LIFE Forløbet Mikrosafari til 1. og 2. klasse fokuserer vi på kortlægning af biodiversitet, som er under pres i Danmark. Det er primært menneskelige aktiviteter, der er skyld i forringelsen af biodiversiteten, og det kan blandt andet ses i et stort fald i antallet af plante- og dyrearter i naturen. Derfor er der behov for at få kortlagt smådyrene i naturen, så vi kan få et mere præcist billede af smådyrenes bidrag til den biologiske mangfoldighed.

Problematikken omkring tab af biodiversiteten er én af hovedårsagerne bag udviklingen af Mikrosafari, hvor eleverne skal lære, hvordan de kan være med til at kortlægge den danske biodiversitet. Eleverne skal blandt andet undersøge smådyr gennem et mikroskop-æg, og gennem deres observationer og beskrivelser er eleverne selv med til at bidrage til vigtig viden om den danske biodiversitet. Eleverne skal blandt andet beskrive og tage billeder af smådyrene og videregive dem til Arter.dk, der er en offentlig artsportal. Det er samtidig vigtigt, at eleverne oplever en glæde ved og en begejstring for naturvidenskaben. Vi vil gerne hjælpe eleverne til at undersøge og udforske den natur, som er lige udenfor i deres eget nærområde.


Varighed og fag

Mikrosafari strækker sig over 12 lektioner og kan fysisk tages i brug i månederne april-juni og august-oktober – men bookes allerede fra december i år. Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev – så får du besked direkte i indbakken, når du kan booke forløbet her på LIFE.dk. Forløbet er udviklet til faget Natur/Teknologi – og du kan læse mere om forløbet lige her.

PLASTFORLØB

(endnu ikke navngivet)

Til 7. klasse – udgives i foråret 2022

Mennesket anvender dagligt produkter af plast overalt på jorden, fordi plast har mange gode egenskaber. Men plast produceres i store mængder og kan være svært at nedbryde, hvilket kan være til stor belastning for miljøet og klimaet.

I dette LIFE Forløb om plast til 7. klasse træder eleverne ind i rollen som plastproducenter i en virksomhed, der laver mobilcovers. Gennem et videoopkald fra virksomhedens direktør, bliver de sat på en vanskelig opgave: De skal finde ud af, hvordan deres produktion kan blive mere bæredygtig. For at komme nærmere svaret må eleverne i gang med en grundig undersøgelse af plast for at blive klogere på, hvad plast egentlig er for et materiale, hvordan det er opbygget, og hvordan det produceres. Gennem egne undersøgelser og ved brug af materialer som plastgenstande fra industrien, dilemmakort, animationsfilm og digitale værktøjer kortlægger eleverne deres plastcovers livscyklus og kommer med alternative løsninger.

Der skal gøres mange overvejelser, hvis eleverne vil øge bæredygtigheden af deres plastproduktion. Hvilke råstoffer bruges? Hvad betyder kvaliteten for, hvor bæredygtigt et produkt er? Og hvordan kan virksomheder gennem produktdesign og andre tiltag hjælpe til at deres plastprodukter ikke ender i naturen? Med et forløb om plast vil vi bidrage til at eleverne får et nuanceret billede af plast som materiale og styrke deres forståelse af, hvordan plastvirksomheder kan spille en rolle for en mere bæredygtig fremtid.

Varighed, fag og samarbejde

Den nøjagtige længde af forløbet er endnu ikke fastsat men forventes at blive 20-24 lektioner. Forløbet fordeler sig på fagene biologi, geografi og fysik/kemi og er udviklet i samarbejde med LEGO Gruppen og med faglig sparring fra Plastindustrien og DTU. Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev – så får du besked direkte i indbakken, når du kan booke forløbet her på LIFE.dk.

KLIMAFORLØB

(endnu ikke navngivet)

Til naturgeografi B, STX – udgives i foråret 2022

FN’s Klimapanels hovedrapport fra 2021 konkluderer, at den globale opvarmning er menneskeskabt, og at øjeblikkelige reduktioner af drivhusgasser er nødvendige for at begrænse denne opvarmning. I Danmark kan vi i fremtiden forvente varmere og vådere klima med hyppigere og mere ekstreme oversvømmelser. I dette LIFE Forløb om klima bruger eleverne modeller og egne feltundersøgelser til at udtænke fremtidens bæredygtige klimatilpasningsløsninger for at sikre os mod fremtidens oversvømmelser.

Det nye undervisningsforløb bliver udbudt til elever i STX, der har valgt faget naturgeografi B. Intensionen med klimaforløbet er at give eleverne håb og handlemulighed i en tid med dystre klimanyheder. Dette gøres ved at lade eleverne vurdere og udtænke bæredygtige klimatilpasningsløsninger og ved at præsentere eleverne for karriereportrætter inden for klimatilpasning i Danmark.

Varighed, fag og samarbejde

Selve forløbet strækker sig over 8 undervisningsmoduler á 90 min. Forløbet er udviklet i samarbejde med DMI og Geo. Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev – så får du besked direkte i indbakken, når du kan booke forløbet her på LIFE.dk.

RELATEREDE ARTIKLER

11. oktober 2021
11. oktober 2021
5. oktober 2021