LIFE OG HELSINGØR KOMMUNE LØFTER NATURFAGENE I FÆLLESSKAB

SAMARBEJDE, SYNERGI OG SAMSKABELSE

Der blev undersøgt svampe og diskuteret klimaudfordringer på livet løs, da skoleelever i Helsingør testede LIFE Forløbet Enzymjagten i efteråret. Skolerne fik blandt andet besøg af det mobile laboratorium LIFE Mobil Lab, og forløbet var startskuddet til et længere partnerskab mellem LIFE og Helsingør Kommune.

Partnerskabet betyder blandt andet, at kommunens elever, lærere og pædagoger frem til slutningen af skoleåret 2021/2022 skal prøve kræfter med de naturvidenskabelige LIFE Forløb og give LIFE en masse feedback på deres oplevelser.

”Samarbejdet med LIFE giver en masse ekstra energi til arbejdet med naturfag på skolerne – både for lærere og elever. Vi mærkede allerede begejstringen, da LIFE var her med det mobile laboratorie i efteråret – nu glæder vi os til partnerskabet de næste 2,5 år. Det vil helt sikkert give eleverne nogle fantastiske oplevelser med naturfagene og forhåbentlig inspirere nogle af dem til at søge videre af den vej. Det er jo et område, hvor vi i den grad kan bruge flere kloge og kreative hoveder i fremtiden,” udtaler Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune."

Samarbejde, synergi og samskabelse er kodeordene i partnerskabet mellem LIFE og Helsingør Kommune. Partnerskabet skal bl.a. skærpe interessen og motivation for naturvidenskab og dens anvendelse blandt kommunens unge og styrke undervisernes naturfaglige værktøjskasse, så de mærker værdien af samarbejdet mange år frem.

 

DET GODE KOMMUNESAMARBEJDE

Helsingør Kommune er LIFEs første partnerskabskommune. LIFE har en målsætning om at arbejde sammen med flere af landets kommuner i fremtiden. Derfor udvikler LIFE og Helsingør Kommune som en del af aftalen en drejebog for det gode kommune- og skolesamarbejde.

”Vi er rigtig glade for samarbejdet med Helsingør Kommune, som allerede har givet os en masse værdifuld viden om, hvordan vi skaber det gode kommunesamarbejde i dialog med skolerne. I LIFE vil vi gerne bidrage til at løfte naturfagsindsatsen på landets skoler, og for at indfri den skal vi arbejde tæt sammen med landets kommuner. Både når vi udvikler vores LIFE Forløb, og når vi skal forankre læringsoplevelserne hos elever, undervisere og skoleledere,” siger LIFE-direktør, Christine Antorini."

FAKTA OM PARTNERSKAB MELLEM LIFE OG HELSINGØR KOMMUNE

  • Indgået mellem LIFE og Center for Dagtilbud og Skoler i Helsingør Kommune.

  • Varer indtil slutningen af skoleåret 2021/2022.

  • I november testede elever og lærere fra 6. klasse LIFE Forløbet Enzymjagten – og fik besøg af LIFE Mobil Lab som afslutning på forløbet.

  • Helsingør Kommunes skoler får adgang til LIFE Forløb på de fire platforme: LIFE Kit, MY:LIFE, LIFE Mobil Lab og LIFE Campus.

  • Kommunens undervisere får undervisning eller vejledning i LIFE Forløb fra LIFEs læringskonsulenter.

  • LIFE og Helsingør Kommune evaluerer løbende den læringsmæssige værdi af samarbejdet.

  • Parterne skal under forløbet udvikle en drejebog for det gode kommune- og skolesamarbejde.

 

LIFE Forløbene, som helsingoranerne arbejder med, er undersøgelsesbaserede og virkelighedsnære undervisningsforløb, der understøtter den almindelige undervisning og lever op til Fælles Mål for de naturfaglige fag i grundskolen.

De første LIFE Forløb – Enzymjagten, WeGrow og Turbovækst – er klar til bestilling. Og flere er på vej.

Læs mere om vores generelle samarbejde med skoler, kommuner, vidensmiljøer og virksomheder lige her.

RELATEREDE ARTIKLER

2. november 2021
11. oktober 2021
11. oktober 2021