MIKROSAFARI: LIFE UDVIKLER FORLØB OM KORTLÆGNING AF BIODIVERSITET

.

Den 25.-27. august var indskolingselever på Kalvebod Fælled Skole på Amager i fuld gang med at kortlægge diversiteten af smådyr i deres nærområde. De skulle finde og indfange smådyr fra Kalvebod Fælled og derefter undersøge dem i klasselokalet. Udover at skabe begejstring hos eleverne var formålet med besøget også at udføre nogle af de indledende tests i forbindelse med udviklingen af det nye LIFE Forløb Mikrosafari.

TAB AF BIODIVERSITETEN I DANMARK – EN VIRKELIG PROBLEMSTILLING

Alle LIFE Forløb tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger og spiller sammen med ét eller flere af FN’s verdensmål. Og Mikrosafari er selvfølgelig ingen undtagelse. Forløbet er stadig i sin tidlige udviklingsfase, men efter planen kommer det til at understøtte FN’s verdensmål #15: Livet på Land. I dette verdensmål er der fokus på at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtig skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

”Det er vigtigt for os, at alle LIFE Forløb udspringer af virkelige problemstillinger i samfundet – i Mikrosafari fokuserer vi på kortlægning af biodiversitet. Men det er samtidig også vigtigt for os, at eleverne, der skal bruge et LIFE Forløb, oplever en glæde ved og en begejstring for naturvidenskaben. Vi vil gerne hjælpe eleverne til at undersøge og udforske den natur, som er lige udenfor i deres eget nærområde.”

Sådan lyder det fra Johanna Simonsen, der er udviklingskonsulent i LIFE. Valget faldt på tab af biodiversitet, som den virkelighedsnære problemstilling, fordi biodiversiteten er under pres. Det er primært menneskelige aktiviteter, der er skyld i forringelsen af biodiversiteten, og det kan blandt andet ses i et stort fald i antallet af plante- og dyrearter i naturen. Derfor er der behov for at få kortlagt smådyrene i naturen, så vi kan få et mere præcist billede af smådyrenes bidrag til den biologiske mangfoldighed.

KLAR TIL NÆSTE ÅR

Problematikken omkring tab af biodiversiteten er én af hovedårsagerne bag udviklingen af Mikrosafari, hvor eleverne skal lære, hvordan de kan være med til at kortlægge den danske biodiversitet. Det nye LIFE Forløb bliver udviklet til indskolingen i grundskolen i faget Natur/Teknologi og forventes at kunne bookes i slutningen af 2021.

Lige nu har LIFE tre undervisningsforløb, der er klar til at blive leveret til de danske skoleklasser. Du kan læse mere og booke forløbene lige her: https://life.dk/undervisningsforlob/

Mens du venter på, at Mikrosafari er færdigudviklet og klar til at blive booket her på LIFE.dk, kan du se en række stemningsbilleder fra test-dagene på Kalvebod Fælled Skole lige her:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

RELATEREDE ARTIKLER

.
11. oktober 2021
.
11. oktober 2021
.
5. oktober 2021