LIFE FORLØB TIL 9. KLASSE: TURBOVÆKST ER KLAR TIL BESTILLING

Hvordan kan katalyse hjælpe os med at producere mad nok til verdens voksende befolkning? Det kan elever i 9. klasse i Region Midtjylland, Hovedstaden og Sjælland snart få lov at undersøge. LIFE har nemlig åbnet for bestilling af materialekasserne LIFE Kit til det fællesfaglige naturfagsforløb Turbovækst. Og bestiller du nu, kan du bruge forløbet i undervisningen fra den 15. maj 2020.

I løbet af det seneste år er Turbovækst blevet testet af lærere og elever på skoler landet over. Blandt andet på Amager Privatskole, der har brugt Turbovækst som et fællesfagligt naturfagsforløb i fysik/kemi, biologi og geografi.

"”Den største styrke ved Turbovækst er, at eleverne laver undersøgelser, som er helt anderledes end dem, man ellers laver i folkeskolen – fordi der normalt ikke er midler til det. Eleverne har fået lov at gå i dybden med læringsspillet og undersøgelserne, og de virker til at have fået rigtig meget ud af forløbet. Jeg tror ikke, mange af dem vidste, hvad en katalysator var, og hvor vigtig den er for samfundet. Det ved de nu!” siger Kim Franck, som underviser i naturfag på Amager Privatskole."

HELT ANDERLEDES UNDERSØGELSER

Turbovækst er bygget op som et digitalt læringsspil, hvor eleverne bygger deres eget land op – fra et udviklingsland til et industrialiseret samfund. Eleverne veksler imellem opgaver i det digitale univers og undersøgelser i klasserummet. De lærer blandt andet om planters behov for næringsstoffer, og hvordan katalysatorer er med til at gøre produktion af kunstgødning mere bæredygtigt. Og de arbejder både med de positive og negative sider ved brug af kunstgødning.

”I Turbovækst lærer eleverne om de store udfordringer, verden står overfor med flere og flere mennesker, der skal brødfødes. Det er en aktuel problemstilling, som eleverne kan relatere til, og vi har udviklet nogle superspændende undersøgelser og spil, de skal prøve kræfter med. Så nu glæder vi os bare rigtig meget over, at Turbovækst er klar til at komme ud i klasserne!” udtaler Ditte Linde Thomsen, leder af udviklingsteamet hos LIFE.

LIFE Forløbet er skabt af udviklingskonsulenter hos LIFE i samarbejde med forskere fra virksomheden Haldor Topsøe og spiller sammen med FN’s Verdensmål.

Fra august i år kan Turbovækst leveres til skoler i hele landet. Vi åbner for bestillingen inden sommerferien. 

Udover Turbovækst er LIFE Forløbene Enzymjagten til 6. klasse og WeGrow til 8. klasse også færdigudviklet og klar til bestilling til skoler i Region Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden frem til sommerferien og skoler i hele landet fra august.

 

OM LIFE FORLØB

  • Sammenhængende undervisningsforløb, der understøtter den almindelige undervisning og Fælles Mål for de naturfaglige fag i grundskolen.

  • Baseret på et solidt naturvidenskabeligt og naturfagsdidaktisk vidensgrundlag.

  • Bygger på tværfaglig undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning.

  • Understøtter et eller flere af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, belyser aktuelle samfundsudfordringer og tager altid udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger.

  • Udviklet af LIFEs udviklingskonsulenter i samarbejde med forskere i virksomheder og på universiteter.

  • Udover LIFE Kit får klasserne adgang til den digitale læringsplatform MY:LIFE.

  • På sigt kan eleverne også arbejde med nogle LIFE Forløb i det mobile laboratorium LIFE Mobil Lab og i LIFE Campus i Lyngby.

 

BESTILLING OG LEVERING

Bestilling og levering af LIFE Kit til Turbovækst sker via Center for Undervisningsmidler, og forløbet er gratis at bruge i undervisningen.

Et LIFE Kit er en materialekasse med udstyr og lærervejledning, som sammen med den digitale platform MY:LIFE indeholder alle de materialer, der skal bruges i en klasse i det enkelte LIFE Forløb.

Et LIFE Forløb er et sammenhængende undervisningsforløb, der understøtter den almindelige undervisning og Fælles Mål for de naturfaglige fag i grundskolen.

RELATEREDE ARTIKLER

11. oktober 2021
11. oktober 2021
5. oktober 2021